Početna Društvo NACRT IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE “SEKTOR 5” ZA KUMBOR PRED...

NACRT IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE “SEKTOR 5” ZA KUMBOR PRED JAVNOŠĆU

0

Nacrt izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Sektor 5” za dio bivše kasarne “Orjenski Bataljon” – Kumbor s predlogom programa održavanja javne rasprave, našao se i na jučerašnjoj sjednici Vlade Crne Gore.

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Sektor 5” – za dio bivše kasarne Orjenski bataljon održaće se u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma, Opštine Herceg Novi i Obrađivača plana. Dokument će biti dostupan na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma.
Javna rasprava će se održati u prostorijama koje će biti naknadno određene u dogovoru sa Opštinom Herceg Novi, kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovane javnosti i davanje eventualnih primjedbi, sugestija i sl. na planski dokument.
U sklopu održavanja Javne rasprave održaće se okrugli sto na kome će učestvovati stručna javnost, NVO i drugi, a obrađivač prezentovati nacrt Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Sektor 5” Komentari, primjedbe i sugestije koje pristignu tokom Javne rasprave biće evidentirane i obrađene. Dostavljanje eventualnih primjedbi i sugestija biće omogućeno i elektronskim putem.
Ministarstvo održivog razvoja i turizma će, kao nosilac aktivnosti vezanih za izradu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Sektor 5” – za dio bivše kasarne Orjenski bataljon obezbijediti uslove za uključenje širokog kruga javnosti u proces javne rasprave.
Predviđeno je da rasprava traje 10 dana od dana objavljivanja u jednom štampanom mediju.
Datum održavanja javne rasprave odrediće Vlada u postupku utvrđivanja Nacrta Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Sektor 5” – za dio bivše kasarne Orjenski bataljon.
Na sajtu Vlade Crne Gore u dijelu “sjednice” već se može pogledati cjelokupan izgled Državne studije lokacije na 140 strana, sa grafičkim prikazom generalnog projekta u cjelini.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code