Početna Društvo Nacrt Programa uređenja prostora opštine Herceg Novi za ovu godinu na javnoj...

Nacrt Programa uređenja prostora opštine Herceg Novi za ovu godinu na javnoj raspravi

0

Počela je javna rasprava o Nacrtu Programa uređenja prostora opštine Herceg Novi za 2020. godinu i trajaće do 24. marta.

Centralna javna rasprava biće održana 23. marta u velikoj sali Skupštine opštine Herceg Novi, sa početkom u 12 časova.

Primjedbe, predlozi, sugestije i mišljenja se u pisanoj formi dostavljaju Sekretarijatu za prostorno planiranje i izgradnju, preko Građanskog biroa Opštine, mjesnih zajednica ili mejlom na adresu urbanist_lidija@hercegnovi.me

Uvid u Nacrt Programa uređenja prostora svi zainteresovani mogu ostvariti posjetom Sekretarijatu za prostorno planiranje i izgradnju (zgrada Opštine, kancelarija 86), te Mjesnim zajednicama svakog radnog dana od 08 do 15 časova, kao i sajtu Opštine.

Što donosi dokument: Kapitalni izdaci 15 miliona eura

Preko 15 miliona eura iznose kapitalni izdaci iz budžeta za: sanitarnu deponiju Duboki Do 4.500.000 eura, izgradnju vodovodne I putne infrastukture na Luštici 6 miliona eura, kanalizacioni kolektor I uređenje u ulici Obala Nikole Kovačevića 3.000.000 eura, podzemnu garažu i trg ispred zgrade Opštine 700.000 eura, za učešće u izgradnji autobuske stanice u Igalu 400.000 eura, rekonstrukciju sportske dvorane Igalo 150.000 eura, za javnu rasvjetu Podi – od kružnog toka do odvajanja za zaseok Rusmani ( ukupni radovi 270.000 eura, rok završetka 2021.god. ) 150.000 eura I adaptaciju zadužbine – škola u Srbini 100.000 eura.

Imovinsko pravni odnosi za 6 saobraćajnica

Za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za sprovođenje planskih dokumenata, iz opštinskog budžeta bi ove godine trebalo da bude isplaćeno 262.200 eura, za zemljišta na 6 lokacija. Riječ je o saobraćajnicama Kumbor- 60.000 eura, Žager – 60 hiljada eura, dijelovima saobraćajnice u Kumboru 67.200 eura, saobračajnici Igalo 53.000 eura, Meljine 4.000 eura i zemljištu Planinarske kuće na Vrbanju za potrebe Agencije za Orjen 18 hiljada eura.

Hidrotehnička infrastruktura

Za hidrotehničku infrastrukturu i sekundarnu kanalizacionu mrežu, iz opštinskog budžeta bi do kraja godine trebalo da bude utrošeno 623.500 hiljade eura, za realizaciju 6 projekata. To su: vodovod i kanalizacija Igalo –Bare 225.000 eura, fekalna kanalizacija naselje Boka MZ Podi 150.000 eura, kanalizacioni kolektori Kutsko polje 125.000, Kumbor – Olimpija 60.000, Kumbor – Amaro 40.000 eura I za izradu fekalne i atmosferske kanalizacije u stepeništu Sima Matavulja 23.500 eura.

Putna infrastruktura

Uređenje putne infrastrukture, trgova i stepeništa u ovoj godini trebalo bi da se obavi na 15 lokacija, za što je predviđeno 1.374.000 eura. Najvrijednije je uređenje saobraćajnice na Toploj – 200 hiljada eura, pješačke staze od Bijele do Kamenara – 140 hiljada eura, izgradnja pasarela u Zelenici I Bijeloj – 100 hiljada eura, trotoari duž magistrale – 100 hiljada eura, rekonstrukcija Njegoševe ulice od parka Sv Leopolda do Gradske kafane – 100 hiljada eura I drugi….

Pogrami, Studije, Strategija razvoja…

U toku ove godne radiće se izmjene I dopune Programa privremenih objekata za period 2019. – 2024. godine, Studija sanitarne zaštite vodoizvorišta Opačica, usvojiće se Strategija razvoja opštine Herceg Novi za period 2020 -2025 godina I konkursna urbanistička rješenja za određene lokacije što je u skladu sa važećim Prostornim planom Opštine Herceg Novi.

Očekuje se i donošenje dva državna planska dokumenta čiji je postupak izrade započet u prethodnoj godini i to: Državne studije lokacije Sektor 6 ( Bijela – Rt. Sveta Neđelja) sa SPU (Odluka o izradi Sl. list CG br. 03/19) i Izmjena I dopuna Državne studije lokacije Sektor 34, a koji su u nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Nova evidencija nelegalnih objekata

Stupanjem na snagu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata potrebno je stvaranje nove baze podataka, odnosno evidencija nelegalnih objekata koji su po odredbama novog Zakona ušli u postupak legalizacije.

Stoga Skupština lokalne samouprave donosi jednogodišnji Program uređenja prostora koji će se primjenjivati do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore, navodi se u Programu.

Izradom i usvajanjem PUP-a opštine Herceg Novi za period do 2030. godine, čija je primjena počela 1. aprila prošle godine, Opština je okončala sve poslove na izradi planske dokumentacije koji su bili u nadležnosti lokalne uprave.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code