NEŠTO SLABIJI KVALITET MORSKE VODE

NEŠTO SLABIJI KVALITET MORSKE VODE

161
0
Podijeli

more rjRezultati pete redovne analize kvaliteta morske vode na javnim kupalištima pokazali su izuzetan kvalitet morske vode i to kvalitet klase K1 na 78 lokacija i klase K2 na 7 lokacija duž Crnogorskog primorja.
Prema tom izvještaju kvalitet morske vode ponovo je klase K2 u Orahovcu, kupalište kod hotela Amfora, kao i na kuplištu Sveti Matija u Kotoru.
Od 20 plaža koje se kontrolišu u hercegnovskoj opštini na tri stanje nije kalse K1. Slabiji kvalitet vode zabilježen je na Novosadskom kupalištu, kod hotela Sun Resort i na Ćorovića plaži. Svih 23 plaža i kupališta u Budvi, kao i 8 u Tivtu, imaju potpuno zadovoljavajući kvalitet morske vode.
Shodno Uredbi o klasifiakciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom sprovodi petnaestodnevne analize sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima, a svi rezultati su objavljeni na web stranici www.morskodobro.com.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code