Početna Ekonomija Novi koncesioni akt za žičaru Kotor – Lovćen

Novi koncesioni akt za žičaru Kotor – Lovćen

1

Nakon što je prethodni tender za realizaciju projekta žičare Kotor – Lovćen proglašen neuspjelim Vlada je razmotrila i usvojila novi koncesioni akt za realizaciju projekta žičare Kotor-Lovćen. Prethodno do naznačenog roka za podnošenje ponuda, 28. februara 2020. godine nije pristigla nijedna ponud.

Foto: Pixabay

Prema sugestiji Vlade u novom dokumentu došlo je do povećanja koncesionog područja na stanici Kuk.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je pripremilo novi koncesioni akt kojim granice koncesionog područja osim lokaliteta za izgradnju terminala Kuk, sada obuhvataju i prostor potreban za smještanje pratećih sadržaja (parkinga, restorana i sl.).

Ministarstvo je zaduženo da sprovede neophodne aktivnosti na objavljivanju Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za realizaciju projekta žičare Kotor-Lovćen.

Pretpostavljeni broj stubnih mjesta u koridoru žičare je 19, ukupne površine 475 kvadrata. Za dvije stanice je predviđeno 47.563m2.

Ukupna površina koju zahvataju dvije stanice, stubna mjesta i pristupni put iznosi 53875m2. Cjelokupna površina koncesionog područja na lokalitetu Kuk, uključujući stanicu i prostor za prateće sadržaje (parking, restoran itd) iznosi 314.852 m2.

Od koncesionara se očekuje da predloži investicioni program kojim će u prvoj godini od stupanja na snagu Ugovora o koncesiji izgraditi i pustiti u rad žičaru od lokaliteta Dub do lokaliteta Kuk, a sve prateće objekte u potpunosti izgraditi i staviti u funkciju najkasnije 3 godine od primjene Ugovora o koncesiji. Minimalno investiciono ulaganje u žičaru i prateće sadržaje iznosi 18 miliona eura. Svi objekti i oprema nakon isteka perioda koncesije prelaze u vlasništvo koncedenta.

Profit koji se ostvari radom žičare i svih propratnih sadržaja  dijeliće se između koncedenta i koncesionara, zavisno od prihvaćene ponude, s tim da će procenat profita koji pripada koncesionaru biti jedan od kriterijuma za vrijednovanje dostavljenih ponuda.

Minimalni iznos koncesione naknade je 15% od ostvarenog profita na godišnjem nivou. Cijene karata za žičaru određivaće koncesionar, po prethodnom odobrenju koncedenta, što će biti dalje precizirano odredbama Ugovora o koncesiji.

Kako je saopšteno nakon sjednice Vlade, glavni cilj realizacije projekta žičare Kotor-Lovćen je dalje stimulisanje turističkog razvoja u Crnoj Gori, kao i usmjeravanje tokova turista sa primorja ka Nacionalnom parku Lovćen i Prijestonici Cetinje.

1 komentar

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code