Početna Eco Novljani u okviru MED programa u Rimu raspravljali o zaštiti Mediterana

Novljani u okviru MED programa u Rimu raspravljali o zaštiti Mediterana

1

Diskusija o tome kako se glavni rezultati Zajednice za zaštitu biodiverziteta Interreg MED Programa mogu koristiti za rješavanje stvarnih pitanja životne sredine u Mediteranu bila je u fokusu sastanka Zajednice, koji je održan u Rimu 6. i 7. maja ove godine.

Sastanak je, kako saopštavaju iz lokalne uprave, održan pod okriljem PANACeA projekta, čiji je crnogorski partner Opština Herceg Novi.

Picerija i restoran

Zajednica za zaštitu biodiverziteta Interreg MED Programa ističe upravljanje bazirano na ekosistemskom pristupu (EBM) za upravljanje prirodnim resursima i biodiverzitetom u Mediteranu. Na sastanku su predstavljeni najnoviji alati, metode i protokoli  modularnih projekata Zajednice, a praćen je konferencijom otvorenom za regionalne aktere, uključujući kreatore politika, upravljače zaštićenim područjima, naučnu zajednicu i predstavnike privatnog sektora.

U ime Herceg Novog kao partnera skupu su prisustvovale, te doprinijele organizaciji i implementaciji: šefica Kancelarije za međunarodnu saradnju Simonida Kordić, načelnica Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode Irena Vukčević i menadžer projekta PANACeA Srna Sudar

Sastanak posvećen „Izgradnji zajednice“  6. maja, bazirao se na rezultatima „Interaktivne sesije“ održane na konferenciji PANACeA projekta u Podgorici (maj 2018.), čiji rezultati i zaključci su pretočeni u u izvještaj Alati za upravljanje zasnovani na ekosistemskom pristupu. U toku konferencije organizovana je praktična radionica o najnovijim alatima koje je razvila Zajednica za zaštitu biodiverziteta, diskutovalo se o transferu i upotrebi tih alata od strane drugih zainteresovanih strana ili zaštićenih područja unutar ili izvan zajednice.

Otvoreni događaj „Eko-sistemski odgovori na izazove zaštite biodiverziteta Mediterana“ organizovan je 7. maja. Na njemu je diskutovano o prijetnjama i izazovima sa kojima se suočavaju područja sučeljavanja kopna i mora, kao i o održivim najboljim praksama u priobalju, povezanim sa zajedničkim upravljanjem i participativnim pristupima za održivo korišćenje prirodnih resursa u cijelom slivu Mediterana. Ovaj događaj je istakao važnost integracije privatnog sektora kao ključnog aktera za očuvanje biodiverziteta i upravljanje bazirano na ekosistemskom pristupu (EBM).

Više informacija o projektu PANACeA: https://biodiversity-protection.interreg-med.eu/

1 komentar

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code