Početna Kultura Novske NVO, Urban Nova, Sinergija i OKC u projektima koje finansira Ministarstvo...

Novske NVO, Urban Nova, Sinergija i OKC u projektima koje finansira Ministarstvo kulture

0

Dvije nevladine organizacije iz Herceg Novog biće partneri na projektima nevladinih organizacija u oblasti kulture i umjetnosti, dok će jednoj posebno biti dodijeljena sredstva za realizaciju projekata iz ovih oblasti. To su NVO Urban Nova, Sinergija i OKC.

Herceg Novi

Projekti se finansiraju iz sredstava Ministarstva kulture, opredijeljenih za raspodjelu nevladinom sektoru u tim oblastima u 2019.godini putem javnog konkursa. Ugovori sa predstavnicima NVO biće potpisani danas.

NVO Urban Nova učestvuje u projektu „Ženska nezavisna kulturna mreža – istraživanje i umrežavanje“, koji realizuje NVO NOVA Centar za feminističku kulturu Podgorica. Za taj projekat Ministarstvo je obezbijedilo 10.994 eura.

NVO Sinergija participira u projektu koji realizuje NVU Nikšićki potomci bratsva Čvorovića, za koji je Ministarstvo opredijelilo 8.221,60 eura. Riječ je o projektu „Zaštita i prezentacija kulturne baštine nikšićke Župe“.

NVO Omladinski kulturni centar Herceg Novi dobiće od Ministarstva 8.180 eura za projekat „N.O.I.S.E. – doprinos aktivnom učešću mladih na nezavisnoj kulturnoj sceni“.

Ministarstvo će inače finansirati 36 najbolje ocijenjenih projekata nevladinih organizacija, za koje su sredstva u ukupnom iznosu 357.728,20 eura raspodijeljena na osnovu Odluke sa Javnog konkursa „Podignimo zavjesu nezavisne kulturne scene“. Odluku je donijela je komisija Ministarstva, polazeći od raspoloživih sredstava, na osnovu rang liste projekata bodovanih od nezavisnih procjenjivača i ispunjenosti konkursnih uslova.

Na Javni konkurs bilo je podnijeto ukupno 176 prijava iz 173 nevladine organizacije.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code