NVO Mladi Romi: Za projekte socijalne integracije Roma od igara na sreću...

NVO Mladi Romi: Za projekte socijalne integracije Roma od igara na sreću samo 2,12%

535
0
Podijeli

images_slike_logo_mladi_romi_logoPovećan je broj odobrenih projekata Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu, u oblasti zaštite prava i unaprjeđenja položaja Roma, što NVO Mladi Romi pozdravljaju, ali smatraju nedovoljnim za svoje aktivnosti.
– NVO Mladi Romi, takođe, pozdravlja odluku Komisije da podrži i ukaže povjerenje nedavno osnovanim organizacijama čije su aktivnosti usmjerene na integraciju romske manjine, s nadom da će podržane organizacije u svoje projektne timove uključiti pripadnike Roma i tako ubrzati njihovu integraciju u glavne tokove društva – saopštava izvršni direktor ove NVO, Samir Jaha.
Ipak, imajući u vidu veoma teške uslove u kojima živi većina pripadnika romske populacije, a što je potvrđeno brojnim nacionalnim i međunarodnim strateškim dokumentima i izvještajima, Mladi Romi smatraju da je opredijeljeni iznos za projekte na ovom konkursu nedovoljan za ostvarenje njihovih ciljeva. Jer, od ukupno 2.735.048,33 €, koji su bili na raspologanju, za projekte koji se direktno odnose na pripadnike romske populacije izdvojeno je svega 57.927,50 € što predstavlja samo 2,12 % ukupnih sredstava, navodi Jaha. On dodaje i da većina organizacija čiji su projekti odobreni, nije dobila tražene iznose.
Ovakvim načinom odobravanja sredstava, organizacije su onemogućene da na pravi način realizuju definisane aktivnosti i zato Mladi Romi predlažu da se za sljedeću godinu u okviru ovog konkursa definiše posebna potkategorija koja će biti usmjerena na socijalnu integraciju Roma i Egipćana.
Jaha je pozvao romske organizacije koje nemaju bogato iskustvo u sprovođenju projekata ili koje se javljalju samo na lokalne i nacionalne konkurse da se jave ovoj NVO radi razmjene ideja i potencijalnog razvoja zajedničkih projekata.
One koje su konkurisale sa projektima koji se odnose na poboljšanje položaja Roma i kojima su sredstva odobrena treba da o implementaciji projekata informišu javnost i zainteresovane nevladine organizacije putem Google grupe Romska posla – romska-posla@googlegroups.com.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code