NVO SEKTOR ISPOSLOVAĆE KONZERVACIJU ILI LEGALIZACIJU DIVLJE GRADNJE NA SAVINI?

NVO SEKTOR ISPOSLOVAĆE KONZERVACIJU ILI LEGALIZACIJU DIVLJE GRADNJE NA SAVINI?

137
0
Podijeli

savina radoviGrupa građana okupljena oko NVO organizacija: Ekološkog društva Boke, Društva prijatelja Herceg Novog, Društva građana za zaštitu Herceg Novog, Koraka – Step, KLA i drugih društava, zahtjeva sazivanje hitne sjednice Skupštine opštine Herceg Novi zbog građevisnkih radova koji se odvijaju u zaštićenom dijelu Savinske dubrave.
Njihovi predstavnici su sa predsjednikom opštine Herceg Novi Dejanom Mandićem postigli dogovor da u Savinskoj dubravi do okončanja izrade studije treba zabraniti svaku gradnju. Predsjednik se obavezao da će dati nalog da se odbaci gradjevinska dozvola za izgradnju potpornog zida i da se radovi na tom gradilištu konzerviraju.

Kad je riječ o tabli za gradnju stambenog objekta površine 275 m2 predsjednik je rekao da je u toku legalizacija bespravno izgrađene dogradnje objekta. No, na info tabli, na gradilištu stoji “Izgradnja stambenog objekta” a ne dogradnja ili legalizacija već postojećeg.
Zato je grupa građana insistirala da u što kraćem roku dobiju odgovore na postvaljena pitanja, a predsjednik Mandić se obavezao da će to i učiniti.
NVO sektor je, kako navode u saopštenju, iritiran ponašanjem zvaničnih opštinskih struktura u Herceg Novom zbog devastacije Savinske dubrave, a posebno zbog izvođenja građevinskih radova, koji su nedavno započeli u zaštićenom području Savinske dubrave, mimo svih zaključaka sa Skupštine 2010. godine, dogovora sa NVO sektorom, stručnjacima iz Agencije za zaštitu životne sredine, NVO sektor, zahtjeva od predsjednika opštine, Dejana Mandića, i sekretara Sekretarijata za urbanizam, Milovana Baždara detaljno obrazloženje o svim radovima koji su u toku.
Takođe zahtjevaju obrazloženje o zidanju potpirnih zidova, kojih nema u GUP-u, DUP- u niti i jednom drugom dokumentu.
Članovi NVO traže i obrazloženja za bespravnu izgradnju stambenog, privatnog objekta, u propisanoj strogoj zoni zaštite Savinske dubrave, kao i zabranu bilo kakve gradnje na susjednim za koje je građevinska dozvola izdata u avgustu 2011. godine, a koje se nalaze u najznačajnijem dijelu Savinske dubrave.
Uz ovo, kako saopštavaju, traže popis svih građevinskih dozvola koje su za područje zone zaštićene Savinske dubrave, izdate od 2007. godine, kao i popis svih parcela, koje su za posljednjih pet godina promijenile vlasnike i za koje su podnešeni zahtjevi za izdavanje građevinskih dozvola, zbog osnovane sumnje da je puno takvih parcela i puno zahtjeva za građenje.
Zbog ovakvog ponašanja lokalne vlasti i nadležnog Sekretarijata za urbanizam za zaštićeno područje Savinske park šume hercegnovski NVO sektor traži u što je moguće kraćem roku, sjednicu Skupštine opštine sa raspravom o Savinskoj dubravi i nepoštovanju zaključaka sa sjednice od aprila 2010. godine.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code