Početna Ekonomija Obustavljen tender za izradu glavnog projekta za regionalni put na Luštici

Obustavljen tender za izradu glavnog projekta za regionalni put na Luštici

1

Na prijedlog Komisije za otvaranje i vrijednovanje ponuda, Opština Herceg Novi obustavila je postupak javne nabavke za izradu glavnog projekta puta na Lauštici u dužini od 9,3 km.

Prije isteka roka za podnošenje ponuda (3. avgust), Opština je ocijenila da je bitno neophodno izmijeniti tendersku dokumentaciju, shodno Zakonu o javnim nabavkama  član 105, stav 1, tačka 2 ).

U obrazloženju Odluke o obustavljanju postupka navodi se da se Opštini, kao naručiocu, obratilo zainteresovano lice 17. jula  sa zahtjevom za pojašnjenje tenderske dokumentacije. S obzirom da su u Opštini uvidijeli da je tendersku dokumentaciju neophodno bitno izmijeniti, obustavljen je postupak javne nabavke.

Nije navdeno o kojim izmjenama u tenderskoj dokumentaciji je riječ, kao ni kada će biti objavljen novi poziv. Opština će, po Zakonu o javnim nabavakama morati da nadoknadi ponuđačima, ako ih je bilo, troškove koje su imali zbog podnošenja ponuda i to: iznos sredstava uplaćenih na ime otkupa tenderske dokumentacije, iznos sredstava uplaćenih za ovjeru dokaza o podobnosti i troškove za finansijsko obezbjeđenje ponude – garancije.

Tenderskom dokumentacijom ponuđač je, između ostalog, bio obavezan da dostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti.

Podsjećamo, Opština Herceg Novi objavila je tendersku dokumentaciju za izradu glavnog projekta regionalnog puta na poluostrvu Luštica 27. juna, u dužini od 9.300 m, od kompleksa Orascoma do budućeg kompleksa Northstar. Procijenjena vrijednost posla, sa uračunatim PDV-om je 160 hiljada eura.

– Opština Herceg Novi je u predviđenom roku izradila idejna rješenja putne i vodovodne infrastrukture. Tender za izradu vodovodne infrastrukture će biti raspisan po dobijanju UT uslova i usvajanju prostorno-planske dokumentacije. Time će Opština ispuniti sve svoje obaveze, u roku koji je za to predviđen – ustvrdili su Radiju Jadran u lokalnoj upravi.

Potpisivanjem novog aneksa ugovora sa konzorcijumom firmi Northstar iz Tivta i Equest Capital Limited sa of-šor ostrva Džersi, u decembru prošle godine, Vlada se obavezala da će do njihove lokacije za turistički kompleks “Montrose”, na poluostrvu Luštica, početi izgradnju infrastrukture u roku od šest mjeseci. Taj rok je istekao.

Podsjetimo da je konzorcijum Northstar i Equest Capital Limited zakupio u septembru 2009. godine 520.000 kvadrata zemljišta, za gradnju turističkog kompleksa visoke kategorije, uz minimalni iznos investicije od 210 miliona eura.

1 komentar

  1. Da da, dokumentacija manjkava, imao je Misel pravo kada je rekao – odustajem od rabote, dokumentacija je cotava, necu da ja budm poslije kriv -.

    6
    1

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code