Početna Naslovna Odbaran projektant za 2,3 km dugu pješačku stazu od Tivta do Lepetana

Odbaran projektant za 2,3 km dugu pješačku stazu od Tivta do Lepetana

2

Za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta pješačke staze uz more i magistralni put Tivat-Lepetane, sjeverno od crkve Sveti Roko do Lepetana, sa izradom Elaborata za procjenu uticaja na životnu sredinu, stigle su dvije ponude, od kojih je jedna odbijena kao neispravna.

JP za upravljanje morskim dobrom prihvatilo je ponudu podgoričkog Decom Montengra, kao ispravnu i najpovoljniju, dok je ponudu dijela stranog Društva građevinski institut Makedonija AD Skopje DID u Crnoj Gori, odbilo kao neispravnu.

Za usluge tehničkog projektovanja Morsko dobro obezbijedilo je 30 hiljada eura. Ponuda DECOMA sa uračunatim PDV-om iznosi 16.999 eura.

Ukoliko ne bude bilo žalbi u roku od deset dana od dostavljanja odluke, rok predaje idejnog rješenja je 60 kalendarskih dana, od zaključenja ugovora. Rok predaje glavnog projekta je 80 kalendarskih dana od dobijanja saglasnosti na Idejni projekat glavnog gradskog arhitekte. Rok za otklanjanje eventualnih primjedbi po izvještaju revidenta max 30 (trideset) kalendarskih dana.

Podsjetićemo da je riječ o izgradnji pješačke staze u dužini od 2,3 km.

Staza će se projektovati sa južne (donje) strane magistrale uz more, sjeverno od crkve Sveti Roko, odnosno od početka naselja Opatovo do naselja Lepatane (proširenja za pristup trajektima). Projektnim zadatkom je predviđeno da se teren na pojedinim dijelovima proširi od 1,5-2m izgradnjom ili sanacijom potpornih zidova, na nosećim stubovima u moru ili konzolno, ne remeteći postojeću liniju obale.

Radovi bi trebalo da obuhvate popločavanje staze uobičajenim materijalima za trotoare i šetališta (prefabrikovani betonski elementi, kamene ploče ili slično), javnu rasvjetu u LED tehnologiji, atmosferske odvode i adekvatnu infrastrukturnu opremljenost šetališta (parkovske klupe, korpe za otpatke, zaštitnu ogradu, info table i slično).

Obaveza projektanta biće i da prije pristupanja izradi idejnog rješenja i glavnog projekta uradi geodetski i batimetrijski snimak postojećeg stanja terena i podmorja koji će biti sastavni dio projekta.

Inače, isti izvođač radiće i projektnu dokumentaciju za uređenje Novosadske plaže u Igalu.

2 Komentari

  1. Za taj novac se nista lijepo i kvalitetno ne moze uraditi..
    Treba uraditi i pjesacku i biciklisticku stazu i za trotinete itd ujedno sa linijom razdvajanja i znakovima da svi imaju pravo na koriscenje..Da kucni ljubimci moraju da budu na povocu..da mogu i invalidi pogotovo u kolicima da budu sigurni dok se krecu tuda itd..ako ne znate prekopirajte iz neke srecne sredine..

  2. Hoće li tim trotoarom smjeti da saobraćaju električni trotineti ili je to prepušteno slobodnoj volji? Kako bi bilo da se to prethodno reguliše?!

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code