ODBORNICI U HERCEG NOVOM SJUTRA O LANJSKIM I NOVIM TEMAMA

ODBORNICI U HERCEG NOVOM SJUTRA O LANJSKIM I NOVIM TEMAMA

129
0
Podijeli

Hercegnovske odbornike sjutra očekuje prilično dug radni dan jer će pred njima biti čak 22 tačke.

Još iz prošle godine ostalo je nekoliko tema o kojima rasprava nije završena. To su nformacije o održavanju zajedničkih djelova stambenih zgrada za 2012. godinu, kao i o ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog prevoza u Opštini Herceg-Novi, dva izvještaja o radu i funkcionisanju JS IC Radio Herceg-Novi, i realizaciji zaključaka Skupštine opštine Herceg-Novi iz 2012. godine.
Odmah nakon toga odbornici će nastaviti zasjedanje na 16. redovnoj sjednici na kojoj se između ostalog nalaze i predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut JUK “Herceg-fest” Herceg-Novi, ali i o imenovanju članova Savjeta Javnog radio difuznog servisa Radio televizija Herceg Novi D.O.O.
Urađena je obimna lokalna studija stanovanja romske i egipćanske populacije u Opštini Herceg-Novi, koja će biti predstavljena odbornicima.
Prema podacima lokalne romske NVO Mladi Romi koji su poslužili kao osnov za izradu Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma, Aškalija i Egipćana. Na području ove opštne živi 68 domicilnih romskih i egipćanskih porodica i 3 porodice čiji su članovi interno raseljena lica.
Većina njih (96,30 %) živi u prigradskim naseljima, dok samo 3,70 % ovih porodica živi u urbanom centru. Uslovi stanovanja su različiti, i kreću se od „veoma dobri” do „nedostojni čovjeka”.
Na listi prioriteta u ovoj studiji između ostalog je i dislociranje Roma iz naselja Šištet zbog kako se navodi privatnog vlasništva te parcele, Instituta Igalo. Neophodno je pronaći opštinsku lokaciju za premještanje ovog naselja i u saradnji sa Institutom obezbjediti adekvatan smještaj. I lokacija i smještaj moraju biti dostojni normalnog ljudskog života i u funkciji integracije romske zajednice, nikako izolacije ili segregacije – navodi se u studiji.
Takođe za romsko naselje u Meljinama, na parceli Prvoborca, potrebno je ustanoviti imovinsko pravne odnose na osnovu hronologije upisa u Katastar zemljišta.
U zavisnosti od dobijenih informacija potrebno je naselje stabilizovati, učvrstiti ili dislocirati, a sve u skladu sa ranijim predlozima i obećanjima lokalne samouprave.
Osim o ovoj izuzetno značajnoj temi biće, pored ostalog, rasprave i o učešću Opštine Herceg-Novi u implementaciji Nacionalnog stambenog projekta u okviru Regionalnog stambenog programa Sarajevskog procesa, koja podrazumjeva implementacijiu Nacionalnog programa za stanovanje najugroženijih raseljenih i interno raseljenih lica, kao i onih koja su dobila status stranca sa stalnim nastanjenjem ili privremeni boravak.
Sjednica je zakazana za 8.30

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code