Odlični prvi rezultati analize kvaliteta morske vode, u Novom na tri kupališta...

Odlični prvi rezultati analize kvaliteta morske vode, u Novom na tri kupališta K2 klasa

1
Podijeli

Rezultati analize kvaliteta morske vode od 23. i 26. maja na 100 javnih kupališta duž crnogorskog primorja pokazali su da je na 91% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 9% kupališta bio K2 klase.

– Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju – saopštavaju iz Morskog dobra.

Picerija i restoran

Za JP Morsko dobro monitoring kvaliteta morske vode i ove godine obavlja Institut za biologiju mora iz Kotora.

Kada je riječ o kvalitetu vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 18 kupališta, dok je na preostala 3 kupališta voda bila klase K2.

Od ukupno 16 kupališta u opštini Ulcinj na jednom je voda bila klase K2, u Baru od 11 kupališta, takođe na jednom zabilježena je K2 klasa. Na području opštine Budva analiza je rađena na 27 lokacija, od kojih je na jednoj zabilježen kvalitet K2.

Kvalitet morske vode K1 bio je na svih 9 kupališta u Tivtu. U Kotoru je, od ukupno 15 kupališta, na 3 bio kvalitet klase K2.

U skladu sa crnogorskim propisima, kao i Direktivom EU o kvalitetu voda za kupanje, Programom je obuhvaćeno praćenje prisustva 2 obavezna mikrobioloških parametara (bakterija Escherichia coli i Intestinalne enterokoke), dok se evidentiraju i prateći fizičko-hemijski parametari kao što su temperatura vazduha, temperatura vode, salinitet, podaci o vremenu i meteo uslovima prilikom uzimanja uzoraka, kao i izvori zagađenja i drugih elemenata koji mogu imati uticaj na kvalitet morske vode prilikom uzimanja uzorka.

Shodno članu 13. Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, morske vode koje se koriste za kupanje i rekreaciju, na osnovu obavezujućih mikrobioloških parametara razvrstavaju se u dvije klase i to: klasa K1-odlične, klasa K2-zadovoljavajuće, dok uzorci čije vrijednosti prelaze propisane granice za ove dvije klase se svrstavaju u grupu Van klase (VK).

Javno preduzeće prati kvalitet morske vode još od 1996. godine. Na osnovu dosadašnjih podataka zabilježeno je da se kvalitet morske vode poslednjih godina značajno popravio duž cijele obale.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

1 komentar

  1. Ne znam na kojim lokacijama vi kontrolisete vodu, ali ja danima gledam kako kroz Bijelu i Baosice u jutarnjim casovima plutaju fekalije i smece.
    Da stvar bude gora, jutros su se djeca iz O.Š. kupala u takvoj vodi u sklopu casa fizickog vaspitanja..

    7
    1

Ostavite komentar

*

code