OGRANIČENJA I PREDNOSTI NOVOG ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJEČIJOJ ZAŠTITI

OGRANIČENJA I PREDNOSTI NOVOG ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJEČIJOJ ZAŠTITI

169
0
Podijeli

Novi Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti primjenjuje se od 19 juna. Proširena su davanja za korisnike, ali je zakon i restriktivniji u odnosu na ostvarivanje tih prava.

Prema riječima direktorke Centra za socijalni rad u Herceg Novom, Vukice Novaković, novine u zakonu koje su najinteresantnije za korisnike svakako su materijalna davanja tj. materijalno obezbjeđenje porodice, lična invalidnina, dodatak za njegu, zdravstvena zaštita, troškovi sahrane i jednokratna novčana pomoć. Kad je riječ o materijalnom obezbjeđenju, novi zakon ga ograničava na 9 mjeseci, što znači da ako su korisnici radno sposobni nemaju pravo da ga primaju 12 mjeseci kao ranije, navodi Novakovićka.
“Ako je bračni par radno sposoban i nalazi se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, on u toku godine ima pravo na materijalno obezbjeđenje samo 9 mjeseci tokom godine. A porodice koje imaju nesposobnog člana, imaju i pravo na materijalno obezbjeđenje svih 12 mjeseci”.
Nesposobnima za rad smatraju se lica koja su korisnici dodatka za njegu i pomoć, korisnici lične invalidnine, stariji od 65 godina, trudnice i samohrani roditelji.
Ono što je takođe novina i prednost novog zakona su novi oblici zaštite djece koja ne mogu da odrastaju u biološkim porodicama, a nemaju srodnika, jer je sada zabranjeno da se djeca do treće godine života smještaju u institucije.
“To znači da je Centar za socijalni rad u obavezi da za tu djecu nađe hraniteljsku porodicu, i da im uz pomoć države omogući odrastanje ako ne u poznatoj sredini, onda makar u hraniteljskoj porodici”.
Djeca koja su sticajem životnih okolnosti primorana da odrastaju u institucijama, bez obzira na najbolje profesionalce i uslove, ipak, ne mogu da odrastaju u kompleksne ličnosti.
“Bez obzira koliko se profesionalci u institucijama trudili, oni ne mogu da se posvete svakom djetetu onoliko koliko je to neophodno. Oni se posvećuju toliko koliko je neophodno da se zadovolji onaj minimum potreba, ali emocije, ono što je djetetu najbitnije, to im ne mogu pružiti”.
Ono što je još prednost ovoga zakona su svojevrsna uputstva za lokalne samouprave da otvore nove servise zaštite za djecu sa smetnjama u razvoju. Ono što bi u narednom periodu trebalo preduzeti je otvaranje dnevnih centara i za osobe sa invaliditetom i osobe starije od 18 odnosno 27 godina.
“Predviđa se i formiranje dnevnih boravaka za stare – nešto kao surogat Domu starih, zatim skloništa za žrtve nasilja ali i drugi servisi, no to sve zavisi od potreba i mogućnosti Opštine” – kaže Novakovićka.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code