OKONČANA TEHNIČKA PODRŠKA LOKALNIM PLANOVIMA UPRAVLJANJA OTPADOM

OKONČANA TEHNIČKA PODRŠKA LOKALNIM PLANOVIMA UPRAVLJANJA OTPADOM

154
0
Podijeli

Uspješno je završen proces tehničke pomoći za pripremu nacrta lokalnih planova upravljanja otpadom.

On je rađen u okviru projekta „Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom”. Finansira ga Evropska unija, a korisnik je Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
Iz ovog Ministarstva podsjećaju da je proces započeo u aprilu 2013. godine kada su uspostavljene tri regionalne radne grupe: Centar (opštine, Nikšić, Cetinje, Danilovgrad, Plužine i Šavnik), Jug (Kotor, Tivat Ulcinj) i Sjever (Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje, Berane i Plav) sa ukupno 56 imenovanih članova iz opštinskih struktura i komunalnih preduzeća.
Lokalnim samoupravama pružena je pomoć u svim elementima pripreme i implementacije lokalnih planova upravljanja otpadom u skladu sa EU standardima. One su u saradnji sa ekspertima, sistematski prikupile podatke koji su neophodni za pripremu Plana, a zatim su prvi put sprovele kvalitativne i kvantitativne analize komunalnog otpada.
Sprovedeno je 11 treninga na lokalnom nivou za svaki region iz oblasti planiranja upravljanja otpadom, a obavljena je i studijska posjeta postrojenjima za obradu otpada u Podgorici i Herceg Novom.
Projekat je razvio detaljne prognoze količina i sastava otpada za sve lokalne samouprave u Crnoj Gori, a predložena su i rješenja za buduće sisteme upravljanja otpadom i koraci za postizanje održivosti tih sistema na lokalnom nivou.
Tri lokalna plana upravljanja otpadom za pokazne opštine su završena u formi nacrta, a dodatnih pet se razvija u skladu sa rezultatima i metodologijom koja je usvojena kroz rad lokalnih radnih grupa – saopštili su iz Ministrastva održivog razvoja i turizma.
Nacrti lokalnih planova moraju biti usaglašeni sa Državnim planom upravljanja otpadom i nakon toga usvojeni na sjednicima Skupština ovih opština. Vladi Crne Gore uskoro će biti upućen na razmatranje Predlog strategije upravljanja otpadom.
Dosadašnjim rezultatima u realizaciji projekta zajedno su doprinijeli svi partneri koji su uz Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma uključeni u projekat, Delegacija EU u Podgorici, Zajednica opština Crne Gore, komunalna preduzeća, Procon, Agencija za zaštitu životne sredinei relevantna ministarstva.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code