Početna Oko nas Kotor Okrugli sto „Arheološki potencijali Risna” na Rimskim mozaicima

Okrugli sto „Arheološki potencijali Risna” na Rimskim mozaicima

1

U ambijentu rimske vile urbane iz 2. vijeka n.e. sinoć je priređen okrugli sto „Arheološki potencijali Risna”.

Foto: Mjesna zajednica – Risan

O istoriji arheloškog lokaliteta Rimskih mozaika govorila je moderatorka okruglog stola, istoričarka umjetnosti Jovana Lalošević.

Sekretarka za kulturu, sport i društvene djelatnosti, Marina Dulović, istakla je da je cilj skupa da se vrijednosti Risna, a naročito ono što se nalazi pod zemljom i čini arheološko blago Risna, istraži, unaprijedi i razvije veliki potencijal.

Mr arheologije u penziji, Vilma Kovačević, koja je skoro cijeli svoj radni vijek posvetila istraživanju Risna, upoznala je posjetioce sa bogatom istorijom drevnog Risna akcentujući da je ovo podneblje bilo naseljeno i prije Ilira, te da se pominje još u 4. vijeku p.n.e. Takođe, Kovačević je približila izgled grada grad I kakav je bio način života, kao I nalaze koji su uticali da se Risan smatra jednim od najbogatijih i najvažnih arheoloških nalazišta, uz isticanje da postoje i indikacije da je u Risnu postojao i amfiteatar/pozorište.

„Moja želja je da se ono u čemu sam učestvovala i što sam u jednom mom radu napisala, turistički valorizuje, da se konzervira, prezentuje, održava i dalje istražuje i naravno, da bude dostupno cijelom svijetu, kako i zaslužuje”- kazala je Kovačević.

Dr Dejan Gazivoda, koji Risan smatra „neiscrpnom riznicom arheologije” predstavio je nalaze arheoloških istraživanja crnogorsko-poljskog tima sprovedenih na Carinama i Gradini u periodu od 2014 – 2019. godine u kojima su nađeni ostaci iz helenističkog, rimskog i austrougrskog perioda. Otkrića ukazuju samo na dio antičkog bogatstva Risna, pogotovo na Gradini, smatra dr Gazivoda, ali su lokaliteti praćeni problematikom dostupnosti, poplavljivanja i neadekvatnog održavanja.

Gradinu je istakao kao značajan lokalitet koji je kroz vijekove predstvaljao mjesto na kom su postojali hramovi, počev od hrama bogu Medauru. Prema pronađenom zapisu na starogrčkom, postoje još uvijek nepotvrđene indikacije, da je Risan, još u helenističko doba imao status polisa, što bi bio presedan da postoji pravi grad van antičke Grčke.

Gazivoda je istakao potrebu za formiranjem muzejske jedinice u Risnu i naučno-istraživačkog centra koji bi se bavio ispitivanjima Risna tokom godina i doveo do zaokruživanja nalaza u jedan arheološki park.

Arheolog Bogdan Lompar je približio ideje i problematiku konzervacije i restauracije, kao i mogućnost doživljaja lokaliteta. Lompar je naglasio da “svaki postupak obnove treba biti temeljno objašnjen, a odluke u tom procesu stručno i naučno dokazivane… jer i najmanja pogrešna restauracija kamena predstavlja nešto zauvijek izgubljeno – ljepota nestaje i autentičnost takođe”. Prema njegovim riječima, Risan zaslužuje multidisciplinarni pristup, počev od detaljnih inženjersko-geoloških i hidroloških mapiranja i istraživanja, na osnovu koji bi se planirali budući konzervatorsko-restauratorski radovi.

Učesnici su saglasni da je, da bi se bogata baština kojom Risan obiluje adekvatno konzervirala, prezentovala, sačuvala i valorizovala, neophodno upostaviti multidisciplinarnu saradnju stručnjaka iz oblasti arheologije, restauracije, konzervacije, arhitekture, geologije, uključujući i poslenike iz kulture, turizma i ekonomije.

Realizatori ovig programa su NVO Koltrina i MZ Risan. Program „Risanski vremeplov“ podržao je Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti u okviru manifestacije „Bokeljski vremeplov“ 2020.

1 komentar

  1. Do kada će prodavati magle pričati o napretku i ulaganjima u Risan a nisu u stanju da završe megalomanski dom kulture već četrdeset godina (inače projekat komunističkih stručnjaka iz komiteta Kotor) ali poenta svega je da se zatre lik i ostavština Vasa Ćuković pa tako i dom kulture koji je poklonio Risnu i kojeg nisu smeli rušit jer se veličanstveno uklapao u Risansku sredinu za razliku od ovog nedovršenog kiklopa.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code