Početna Turizam Operativni menadžment u turizmu; Treća radionica prof. dr Iva Županovića

Operativni menadžment u turizmu; Treća radionica prof. dr Iva Županovića

1

Parametri likvidnosti turističkih kompanija, odnosi gotovog novca i kratkoročnih obaveza, bili su u fokusu treće radionice o operativnom menadžmentu u turizmu, pod vođstvom prof.dr Iva Župnovića i u organizaciji TO Herceg Novi.

Zainteresovanim turističkim poslenicima i studentima predočeno je i kakav je uticaj kompletne kratkoročna imovine, koja pored gotovog novca uključuje potraživanja i zalihe, u odnosu na dospjele obaveze.

Zahvaljujući izlaganju profesora Županovića pojašnjeno je kada potraživanja prelaze u zonu sumnjivih i spornih, kao i opservirani faktori zaduženosti  kada su u odnosu na ukupnu imovinu komentarisani kapital, kao i ukupne obaveze.

Naposljetku, definisani su pokazatelji ekonomičnosti, odnosno razni nivoi odnosa prihoda i rashoda, od ukupnih do finansijskih i vanrednih. Finalno, pojašnjena je korektivna uloga finansijskog plana i to na primjeru sportskog objekta koji je involviran u turističku ponudu.

U okviru sljedece radionice kojaje najavljena za 18. oktobar, u žiži će biti mjerenje i međuodnosi jediničnih prihoda i troškova u restoraterstvu,  ali i na koncipiranje turističkih aranžmana. To uključuje i formiranje i diferenciranje cijena, kao i računanje minimalnog broja učesnika turističkog aranžmana, te egzaktne procjene rizika turističkog aranžmana.

1 komentar

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code