Početna Društvo Opština sufinansira izdavačku djelatnost

Opština sufinansira izdavačku djelatnost

0

Sekretarijat za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi raspisao je Konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta opredijeljenih za izdavačku djelatnost u 2019. godini.

Kako informišu iz lokalne uprave, na konkursu mogu učestvovati fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Crnoj Gori, odnosno koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti  kulture, osim nevladinih organizacija, Javnih ustanova i drugih organizacija, čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, odnosno iz budžeta Opštine.

Prijavu na konkurs kandidati su dužni podnijeti u projektnoj formi uz prateću dokumentaciju navedenu u formularu.

Sredstva koja će se budžetom Opštine za 2019. godinu obezbijediti za izdavačku djelatnost, raspodjeljuju se prvenstveno projektima koji na najbolji način ispunjavaju sljedeće kriterijume: umjetnički kvalitet i značaj za razvoj kulture, reference realizatora, doprinos razvoju multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti, doprinos podsticanju međunarodnog dijaloga i razvoju partnerstva, međunarodna afirmacija crnogorske kulture, doprinos očuvanju tradicije i kulturne baštine, afirmacija perspektivnih talenata, doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom, ostvarivost budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za njegovu realizaciju, doprinos očuvanju lokalnih tradicija i nasljeđa, doprinos afirmaciji posebnog karaktera lokalnog kulturnog ambijenta i lokalnog kulturnog stvaralaštva.

Sredstvima iz budžeta Opštine može se sufinansirati projekat najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju. Izuzetno, projekat od naročitog značaja za Opštinu može se sufinansirati u iznosu većem od 50% od iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju.

Prijave sa propratnom dokumentacijom i projektnom formom podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa. Projektnu formu u elektronskoj verziji učesnici konkursa mogu preuzeti na sajtu Opštine. Prijavu na konkurs sa prilozima mogu se dostaviti na adresu: Opština Herceg Novi, Sekretarijat za kulturu i obrazovanje, Trg Maršala Tita 2, 85340 Herceg Novi, sa naznakom: „Prijava na konkurs za izdavačku djelatnost“, ili neposredno predajom na građanskom birou Opštine Herceg Novi, na istoj adresi.

O uredno dostavljenim prijavama odlučivaće komisija koju formira Sekretarijat za kulturu i obrazovanje u roku od 30 dana od dana zaključivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati (nepotpunim prijavama smatraju se one koje nisu dostavljene u propisanoj projektnoj formi i uz koje nije priložena propisana prateća dokumentacija).

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code