Početna Eco Orao ribar “gost” tivatskih Solila (VIDEO)

Orao ribar “gost” tivatskih Solila (VIDEO)

1

U rezervatu prirode Solila u Tivtu ovih dana „boravi“ neobičan gost, koji je na „proputovanju“ iz Afrike prema Evropi. Riječ je o orlu ribaru (Pandion haliaetus) koji migrira ka sjeveru, a tivatska Solila koristi kao mjesto za predah. Njegovo prisustvo snimljeno je objektivom Morskog dobra, koje upravlja rezervatom.

Orao ribar (lat. Pandion haliaetus), poznat je i pod nazivima morski jastreb, riječni jastreb, ospri (osprey) i jastreb ribar. Dnevna je ptica grabljivica koja se hrani ribom. Spada u veće ptice grabljivice – dugačka je više od 60 cm, a raspon krila je do 180 cm. Leđa i gornja površina krila su uglavnom braon boje, dok su grudi i glava uglavnom sivksati.

Orao ribar nastanjuje širok spektar staništa i gnijezdi se na bilo kojoj lokaciji koja se nalazi u blizini veće vodene površine koja će mu obezbijediti hranu. Nastanjuje sve kontinente Zemlje sem Antarktika, mada se u Južnoj Americi srijeće samo kao ptica selica i tamo se ne gnijezdi.

Кako mu samo ime kaže, orao ribar hrani se skoro isključivo ribom. Posjeduje specijalizovane fizičke osobine i jedinstvenu taktiku pri hvatanju ribe. Zbog ovih jedinstvenih odlika, stvoren je poseban taksonomski rod – Pandion i porodica – Pandionidae. Obično se u ovu porodicu ubrajaju četiri podvrste, od kojih je jedna nedavno zvanično dobila status vrste. Iako se orao ribar uvijek gnijezdi u blizini veće vodene površine, ne svrstava se u morske orlove.

Orao ribar, uglavnom, ima masu od 0,9–2,1 kg, dužine je između 50–66 cm i raspon krila mu je 127–180 cm. Sa ovim dimenzijama, orao ribar je veličinom sličan najvećim pripadnicima rodova Buteo (latinski naziv za običnog jastreba) i Soko.

To je druga najrasprostranjenija ptica grabljivica u svijetu, nakon sivog sokola. Srijeće se u cijelom svijetu, od ekvatorijalnih oblasti sa tropskom klimom pa sve do oblasti sa polarnom klimom, uz izuzetak Antarktika.

U ljetnjem periodu može se sresti širom Evrope i gnijezdi se sjeverno sve do Irske, Skandinavije, Finske, Škotske, Engleske i Velsa, ali ne i na Islandu. Zimske mjesece provodi u sjevernoj Africi.

Podsjetićemo da ornitološki rezervat  Solila od 2008. uživa status zaštičenog područja, radi očuvanja biljnih i životinjskih vrsta prevashodno ornitofaune. Na Solilima je registrovano oko 120 ptičijih vrsta, no taj broj nije konačan, jer se iz godine u godinu mijenja. Prema nekim posljednjim dostupnim podacima, broj ptica na Solilima čini oko 20% ukupnog broja evropske ornitofaune.

1 komentar

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code