Peti ciklus akcije “Podijelimo teret”: Rate za plaćanje duga za struju

Peti ciklus akcije “Podijelimo teret”: Rate za plaćanje duga za struju

0
Podijeli

Novi ciklus akcije Elektroprivrede Crne Gore pod nazivim “Podijelimo teret” počeće od 1. novembra, saopštili su iz ove kompanije. Akciju je Eketroprivreda pokrenula prije 4 godine, kako bi domaćinstvima koja imaju dug po osnovu utrošene električne energije, omogućila da dugovanja jednostavnije otplate.

Domaćinstva će dug po osnovu utrošene električne energije, bez obzira na njegovu visinu, biti u prilici da  otplaćuju u 22 fiksne mjesečne rate od 20 eura (za iznos duga iznad 440 eura), bez učešća, uz uslov da su plaćena tri posljednja računa. Za dug do 440 eura, broj rata određuje se tako što se iznos duga dijeli sa 20 eura.

Picerija i restoran

Potrošači koji se akciji priključe do 10. novembra, treba da imaju izmirene račune za jul, avgust i septembar, a da oktobarski račun bude plaćen do kraja novembra, dok potrošači koji se akciji priključe nakon 10. novembra treba da imaju izmirena sva četri računa kao uslov za pristup akciji.

Od trenutka potpisivanja ugovora, kao i za vrijeme urednog izmirenja obaveza po potpisanom ugovoru, neće se obračunavati zatezna kamata. Da bi Ugovor o izmirenju duga ostao na snazi, svakog mjeseca mora se redovno plaćati rata u iznosu od 20€ i tekući račun.

Akciji se mogu priključiti i domaćinstva koja su isključena sa distributivne mreže, kao i domaćinstva koja žele da reprogramiraju već potpisane Ugovore o izmirenju duga. Iz Eketroprvirde napominju da će uz ovaj ugovor, domaćinstva imati obavezu da potpišu i Ugovor o snabdijevanju, ukoliko to već nisu uradili.

U akciju se mogu uključiti svi potrošači iz kategorije domaćinstva koji imaju dug po osnovu utrošene električne energije, bez obzira na njegovu visinu, kao i sva domaćinstva kojima ističu postojeći govori sklopljeni u akciji Podijelimo teret 3 u septembru, oktobru, novembru i decembru 2015. godine. Akcija će trajati do 31. decembra.

Od pokretanja akcije “Podijelimo teret”, 61.299 domaćinstava je iskoristilo mogućnost da koristi povoljnosti koje ona nudi. Trenutno je aktivno 18.481 protokola, a čak 5.241 domaćinstava je kroz akciju u potpunosti izmirilo svoja dugovanja i prešlo u redovne tokove plaćanja. Akcija je, između ostalog, doprinijela i zaustavljanju trenda rasta dugovanja domaćinstava.

Više infromacija potrošači mogu dobiti besplatnim pozivom na broj 19100, na šalterima, web portalu www.epcg.com ili Facebook strani.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code