PKB nije ispunio obaveze: Vlada raskinula ugovor o plaćanju dijela poreskog duga

PKB nije ispunio obaveze: Vlada raskinula ugovor o plaćanju dijela poreskog duga

0
Podijeli

zelenika 9Ugovor o plaćanju dijela poreskog duga imovinom Trgovačkog preduzeća „PKB” Herceg Novi od 31. januara 2014. godine, raskinut je, upoznali su danas Vladu iz Ministarstva finansija, s obzirom na to da hercegnovski  PKB nije ispunio obaveze oko adaptiranja poslovnog prostora i prilaza objektu i parceli.

Vlada Crne Gore je u decembru 2013. godine usvojila Informaciju o naplati poreskog potraživanja imovinom PKB Herceg Novi. Potom su u janurau Ministarstvo finansija i TP “PKB Herceg Novi” a.d. Zelenika zaključili Ugovor o plaćanju dijela poreskog duga imovinom tog preduzeća, pred notarkom Ljubicom Antunović.

Picerija i restoran

Trebalo je da PKB u roku od 45 dana od dana zaključenja ovog ugovora  adaptira poslovni prostor do iznosa navedenog u izvještaju o stanju poslovnog prostora koji je sačinila Uprava za imovinu. Takođe, trebalo je da obezbijedi prolaz do objekta i na parceli. Dokumentom je predviđeno da ukoliko trgovačko preduzeće “PKB” Herceg Novi ne ispuni navedeni uslov, ugovor će se smatrati raskinutim.

Uprava za imovinu je 12. septembra ove godine, obavijestila je Ministarstvo finansija da poreski obveznik “TP PKB Herceg Novi” a.d. Zelenika nije ispunio ugovorenu obavezu adaptacije poslovnog prostora u predviđenom roku, sa predlogom da se ugovor raskine.

I Zakon o obligacionim odnosima  propisao je da kad dužnik ne ispuni obavezu u ugovorenom roku, ugovor se raskida.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code