PLATE 5 POTPREDSJEDNIKA OPŠTINE HERCEG NOVI 65 HILJADA EURA GODIŠNJE

PLATE 5 POTPREDSJEDNIKA OPŠTINE HERCEG NOVI 65 HILJADA EURA GODIŠNJE

190
0
Podijeli

potpredsjedniciPrema nalazima finansijskog stanja crnogorksih opština u 2012. godini koje je pripremilo Ministarstvo finansija i nedavno razmatrala Vlada Crne Gore, došlo je do pogoršanja. Ukazano je na prekobrojno zapošljvanje, nerealno visoke zarade, pretjeranu zaduženost, neefikasnu realizaciju ugovora o finansijskom restrukturiranju, neplaćanje poreskih obaveza.
Ovim balastima, neracionalanom organizacijom i poslovanjem opterećena je i loklana samouprava u Herceg Novom. Kakvo je stanje javnih finansija u opštini Herceg Novi i kako je ovdje shvaćena Vladina preporuka o racionalizaciji u broju zaposlenih, kao i neophodnost snižavanja zarada u lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima i ustanovama?

U hercegnovskoj lokalnoj samoupravi je 223-oje zaposlenih, zajedno sa Službom zaštite i spašavanja. Neto lični dohodak opštinske administarcije je 120.000 eura, a obaveze za poreze i doprinose iznose 75.000 eura.
Herceg Novi je jedini grad u Crnoj Gori koji ima 5 potpredsjednika, sa primanjima koja se kreću od 800 do 1.200 eura.
Glavni administrator, Tomica Milošević, priznaje da ima viška radnika i potvrđuje da su sve lokalne zajednice dobile preporuke Vlade da smanje broj zaposlenih, pa tako i hercegnovska.
– Viška zaposlenih ima i činjenica je da se teško obezbjeđuju finansijska sredstva za njih, ali takođe s druge strane, teško se iznalaze sredstva za programe isplate prijevremenog odlaska u penziju ili isplatu otpremnina – kaže za Radio Jadran Milošević, ističući da su do sada sve takve projekte sami finansirali.
– U prošloj godini je 18 zaposlenih u lokalnoj samoupravi otišlo u penziju ili uzelo otpremnine. Ove godine bi taj broj mogao biti mnogo manji jer je ostalo dosta onih kojima je rano za penziju. Bojim se da će nakon ovih bezbolnih rješenja doći vrlo brzo i ona bolna – u rasterećenju lokalnih zajednica – smatra Milošević.
Sekretar sekretarijata za finansije, Rade Božović, kaže nam da ostvarenje budžetskih prihoda 4. maja ove godine u Herceg Novom iznosi 6.201 000,00 eura, ili 44,8 % od plana za 2013 godinu.
– Budžet je u najvećeoj mjeri popunio prihod od dugoročnog zakupa kasarne Kumbor, sa 3.260.552,00 eura. Opština ima i obaveze prema KFW banci za koju je garant Ministarstvo finansija od 2.448.000,00 eura. Ukupna kreditna zaduženja iznose 1.759.200,00 eura. Prema NLB banci što je ostatak duga po dugoročnom kreditu od 1.315.500,00 eura, Komercijalnoj banci Budva 423.700,00 eura, i kod CKB-a 20.000 od čega je ostalo da se uplate samo dvije rate.
Božović takođe kaže da poreski dug prema državi više ne postoji sve je izmireno kompenzacijom od zakupa kasarne u Kumboru, kako za lokalnu samoupravu, Javne ustanove, Čistoću i Komunalno u iznosu od 1.550.000,00 eura – navodi Božović.
On dodaje da su u potpunosti izmirena sredstva za otkup zemljišta Novom Prvoborcu od 550.000,00 eura, na kome će se graditi fabrika za preradu otpadnih voda. Treba uračunati i obaveze prema dobavljačima i drugim korisnicima budžeta od oko 1.500.000,00 eura.
Za razliku od ovih vrlo revnosno proslijeđenih podataka i informacija, podaci o broju zaposlenih u javnim preduzećima, kao i u javnim ustanovama kulture, te njihovim primanjima, nisu olako prešli ni preko usana naših sagovornika, niti preko papira.
– Pozovite njih pa ih pitajte koliko imaju zaposlenih i kolika su im primanja – preporučio nam je čovjek koji “drži” ključ opštinske kase, Rade Božović, ističući da nije zadužen da daje takve informacije, kao i ni o tome kolike su plate pojedinim funkcionerima u Opštini.
Božović zaboravlja da sve mora biti transparentno i bez pozivanja na Zakon o slobodnom pristupu informacijama. Jer, opštinski budžet pune građani pa shodno tome imaju pravo i da znaju koliko su plaćeni oni koje su izabrali da upravljaju njihovim novcem i razvojem grada. Lako je, ipak, doći do tih podataka, jer su dostupni na sajtu Komisije za sprječavanje konflikta intersa.
Neke informacije su lokalni službenici ažurirali ove godine što je i obaveza, a neki su još na onima od lani.
Tako za 5 potpredsjednika svakoga mjeseca valja izdvojiti oko 5.400 eura, bez poreza i doprinosa. Pojedinačno njihove plate su: Milan Vajagić 1.295, a u lokalnoj zajednici zaposlena je i njegova supruga i prima platu od 410 eura, Stevo Cvjetković 860 eura, Jovan Subotić oko 990, Mladen Rostović 1.210, Stevan Katić 1.050 eura.
Koliko građane košta vlast sa pet potpredsjednika lako je izračunati, za godinu 64.800, a za 4 godine, ukoliko zadrže mandat, čak 259.200 eura, sve bez poreza i doprinosa.
Za posao prvog čovjeka opštine, Dejan Mandić prima 1.450 eura.
Sekretar sekretarijata za prostorno planiranje, Milovan Baždar, ima 1.204 eura, Vladimir Mračević 817 €, kome takođe supruga radi u Opštini i prima za to 500 eura.
Glavni administrator Tomica Milošević prima platu od 1.200 eura, dok predsjednica SO Danijela Đurović ima 1.140 eura.
Sekretar sekretarijata za finansije Rade Božović mjesečno prima 849 eura, dok njegova supruga za poslove koje takođe obavlja u Opštini prima 570 eura.
Plata poslanika i odbornika u SO Herceg Novi, Obrada Gojkovića je po prvom osnovu 1.273 eura, a drugom 130, odnosno 162 eura.
Direktor JP Vodovod i kanlizacija, Zoran Šabanović ima platu od 1.300 eura, a njegova žena zaposlena je u JP Čistoća sa primanjem od 300 eura. Zaposlenih u ovom preduzeću je 143-oje, a prosječna plata iznosi 543 eura.
Načelnik Službe zaštite Branislav Mitrović ima 877 eura, direktor Čistoće Borivoje Bonić 1.326.
Direktor TO HN Bogdan Kočetanović prima 1.115 eura, direktorka Gradske biblioteke i čitaonice Nevenka Mitrović 897 eura, dok v.d. direktorka Radio Herceg Novog ima 1.120 eura.
To kako posluju javna preduzeća i ustanove u Herceg Novom, koliko su zaduženi, kako su birani direktori, jesu li u v.d. statusu jednu ili više godina, imaju li viška radnika, kako su oni primljeni, posao je na koji bi konačno ozbiljno trebalo da prionu nadležne državne institucije i da o tome obavijeste javnost. U suprotnom, u Herceg Novom će i dalje sve ostati obična ćakula i niska partijska podmetanja, bez poželjnih efekata za bolje javne finansije i upravu.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code