Počela izrada katastra zelenila

Počela izrada katastra zelenila

4
Podijeli

zelenilo herceg novi rj 260116Snimanjem prvog stabla kanfora u parku Nikole Đurkovića Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog zvanično je pokrenula izradu katastra zelenila.
– Formirali smo stručne administrativne resurse i posjedujemo savremenu geodetsku opremu koja će ubrzati i olakšati izvođenje ovog zahtjevnog projekta na terenu. Ovo je jedan od značajnijih strategijskih, dugoročnih projekata koje pokreće Agencija i moja želja je da pokrenemo što više takvih, kako bismo na adekvatan način zaštitili grad i odredili smjernice daljeg razvoja – saopštio je direktor Agencije, Nikša Grgurević.
Sadašnje stanje zelenih površina i biljnog materijala zahtijeva sistematizaciju i racionalnije upravljanje, ali i zaštitu od naraslih pritisaka izgradnje. Upravo to je cilj katastra zelenila – zaštita zelenih površina, spriječavanje njihovog uništavanja i projektovanje novih.
Izrada katastra zelenila jeste dugotrajan proces, ali su koristi značajne. Njime će biti omogućeno sagledavanje kvaliteta zelenila u „gradu cvijeća i zelenila“, ali i inventarizacija vrsta drveća, žbunja i penjačica, kategorizacija zelenih površina, izrada propisa za zaštitu drveća na mjestima izgradnje objekata, zaštita pojedinačnih primjeraka.
Kako ističe koordinatorka ovog projekta, Milica Berberović, diplomirana inženjerka pejzažne arhitekture, izrada katastra će se odvijati u više faza: priprema, terenski rad, unos i analiza podataka.
Pripremni radovi se odnose na pripremu baze podataka, istraživanje postojeće dokumentacije, definisanje prostornih objekata, razradu plana rada. Terenski rad i unos podataka će se raditi uporedo i to je najdugotrajniji proces, dok će se analize raditi periodično.
– Prvo ćemo snimati javne zelene površine, kao i neke površine specijalne namjene (na primjer, Gradsko groblje), zatim površine ograničene namjene, kao što su zelene površine turističkih objekata, zdravstvenih objekata. Tek na kraju se mogu snimiti i neke privatne zelene površine koje svojim izgledom i kvalitetom predstavljaju izuzetne tvorevine, saopšteno je iz Agencije.
katastar zelenila 260116Metodologija izrade katastra bazira se na standardima propisanim Priručnikom o načinu izrade plana predjela (Ministarstvo održivog razvoja i turizma, 2015). Za sve zelene površine upisuju se podaci o veličini, mikrolokaciji, ekspoziciji i drugim značajnim elementima. Za svako stablo na lokaciji upisuju se visina, prsni prečnik, širina krošnje, zdravstveno stanje i drugi kriterijumi na osnovu kog će se stabla klasifikovati u jednu od četiri kategorije.
Prema kriterijumima koji su određeni Odlukom o ostvarivanju posebnog interesa zaštite i unaprijeđenja zelenih površina na teritoriji Opštine Herceg Novi, u katastar zelenila biće upisani: sva stabla preko 150 mm u prečniku, žbunje visine preko 1,5 metar i rijetke alohtone biljne vrste bez obzira na veličinu.
– Katastar zelenih površina treba da da ukupnu sliku postojećeg zelenog fonda, kvaliteta i kvantiteta zelenih površina i smjernice za zaštitu i očuvanje tog fonda. Katastar će stvoriti osnovu za lakše izrade programa upravljanja zelenilom, izrade projekata rekonstrukcije i revitalizacije zelenih površina, zatim za donošenje odluka o zaštiti pojedinačnih kvalitetnih primjeraka stabala, kao i pojedinih kvalitetnih površina. Katastar će uticati na smanjenje negativnih uticaja pojedinaca i protivzakonitih radnji na stablima i zelenim površinama – zaključuje Grgurević.

4 Komentari

  1. Divno…ako budu vodili evidenciju i precizno crtali i knjizili ovo drvece,mozemo i na Orjen palme ocekivat ucrtane,a na obalu bukve.Strucnost prije svega,bitno je oformiti neku agenciju,cisto nek idu pare…

  2. Nemojte samo da katastar bude kao ovaj koji imamo i koji nam crpi zadnji euro za ispravljanje grešaka i razna nedokaziva dokazivanja,a t je za sud dušu dalo.

  3. To je sve odlično,ali je li u redu da primjerni građani ne mogu ništa da grade na svojoj zemlji,jer nema planske dokumentacije i katastar je pun krcat grešaka? Da li bi nekome odgovaralo da mještani napušte svoja ognjišta da bi oni za dobre pare doveli strance?

Ostavite komentar

*

code