Početna Društvo POČINJU KURSEVI ZA OBUKU SPASILACA

POČINJU KURSEVI ZA OBUKU SPASILACA

0

Imajući u vidu da kursevi za obuku spasilaca počinju sjutra, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore pozvalo je zakupce kupališta i sve zainteresovane kandidate da se prijave za kurseve u Nastavnom Centru za obuku spasilaca na vodi Crvenog kursa, Dom Solidarnosti u Sutomoru.

Prema Planu Nastavnog centra za 2014. godine, u periodu od maja do jula održaće se 4 kursa za obuku spasilaca, od kojih prvi kurs počinje 1. maja, drugi 12. maja treći 30. maja, a četvrti 17. juna. Zainteresovani kandidati treba da se prijave Nastavnom Centru najkasnije 5 dana prije početka svakog kursa.
Kandidati treba da imaju najmanje 18 godina, uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao i uspješno završenu provjeru psihofizičkih sposobnosti u moru koja obuhvata: ronjenje na dah – 20m i više, plivanje na 50m za 50 sekundi i plivanje na 300m za 6 minuta i 20 sekundi.
Kandidati koji uspješno ispune preduslove i provjeru sposobnosti, dužni su da tokom sedmodnevnog kursa prisustvuju svim predavanjima i vježbama, u protivnom neće biti u mogućnosti da polažu završni ispit i dobiju licencu. Prije polaganja završnog ispita svaki kandidat mora imati minimum 100 časova nastave (praktične, teoretske i prve pomoći). Završni ispit obuhvata: znanje i iskustvo iz oblasti plivačkih sposobnosti, znanje iz teorije spasilaštva, znanje iz pružanja prve pomoći. Prije početka kursa, kandidat mora uspješno završiti provjeru sposobnosti, a nakon završenog kursa uspješno položiti završni ispit.
Cijena kursa po jednom kandidatu je 220 eura i uključuje: kotizaciju, provjeru sposobnosti i završni ispit, članarinu za 2014. godinu, kao i sedmodnevni smještaj i ishranu u Nastavnom centru. Cijena lične opreme spasioca iznosi 50 € i obuhvata uniformu (2 majice, šorts, kapu, pištaljku, traku za telefon, dvogled i štopericu).
Prema “Pravilniku o uslovima koje moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta” korisnici kupališta dužni su da organizuju spasilačku službu. Ona se sastoji od najmanje “jednog spasioca, koji je završio obuku za spašavanje na vodi i posjeduje Legitimaciju za spašavanje na vodi važeću za tekuću godinu u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore (“Službeni list RCG”, broj 28/06), na svakih 50m dužine obale u julu i avgustu, odnosno na svakih 100m dužine obale u ostalim mjesecima”.

Više informacija može se naći na sajtu Crvenog krsta Crne Gore www.ckcg.co.me i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom www.morskodobro.com .

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code