Početna Društvo Poklon biblioteka dr Ljuba Radojičića Radničkom univerzitetu

Poklon biblioteka dr Ljuba Radojičića Radničkom univerzitetu

0

Privatnu naučnu biblioteku i arhivu dr sci Ljubomir Radojičić poklonio je gradu Herceg-Novom i cjelokupna zbirka je sada u opštinskoj Ustanovi za obrazovanje odraslih “Radnički univerzitet”.

Donaciju uglednog stručnjaka i Višeg naučnpg saradnika Instituta Dr Simo Milošević line pored vrijednih knjiga, Radojičićevih studija , monografija i naučnih radova, novinski članci koje je pisao ili su pisani o njemu, kritike njegovih radova, elaborati, fotografije i video materijal.

Sve će biti dostupno javnosti uglavnom u digitalnim verzijama, jer dr Radojičić ovoj Ustanovi donira i svoj kompjuter u kojem su pohranjeni svi podaci koji se posljednih 20 godina tiču: ekologije, zdravstvenog turizma, balneologije na području nekadašnje Jugoslavije , Crne Gore i Boke Kotorske.

Ovaj vrijedni naučni radnik je 1985 godine, na nagovor tadašnjeg direktora Instituta prof. Dr Milutina Živkovića i prof. Dr Ljubiše Rakića, tadašnjeg dekana Medicinskog fakulteta u Beogradu, potpredsjednika SANU, upisao trogodišnje poslijediplomske studije iz oblasti zaštite i unapređivanja životne sredine na grupi od 10 postidiplomaca, koja je prvi put formirana u ondašnjoj Jugoslaviji.

Akademik Rakić ,je na kraju, prije tri decenije, bio i mentor Radojičiću za izradu doktorske disertacije, koja je veoma visoko ocijenjena, pa je kao literatura uvrštena u udžbenik medicinskog fakulteta iz Beograda pod nazivom “Balneoklimatologija” i sastavni je dio ove stručne biblioteke.

Prof. dr Živković je posljednji direktor Instituta koji je imao viziju razvoja Igala kao liječilišnog mjesta, pa je uporedo sa gradnjom druge faze Instituta, želio da pripremi kadrove koji će tu ideju realizovati, odnosno, zaštiti prostor Igala, isključivo za zdravstveni turizam.

Veliki dio od 250 poklonjenih knjiga datira baš iz tog perioda i predstavlja vrlo vrijedne udžbenike, priručnike i ostalu stručnu literature iz oblasti: hemije, biologije, medicine, mikrobiologije i naročito iz ekologije.

Dr Radojičić napominje da mu je kupovinu jednog dijela tih vrijednih knjiga omogućio Institut Dr Simo Milošević, jer je važno napomenuti da je u tom periodu, kada kod nas još nijesu postojali fotokopir aparati, a naročito kompjuteri i internet, sem boravka u biblotekama i ručnog prepisivanja, ovo bio jedini način da se dođe do potrebnih informacija i literature.

Osim ovih knjiga, Dr Radojičić poklanja i 50 registratora vrlo vrijedne dokumentacije i projekata skupljenih posljednjih 30 godina koji se odnose na opštinu Herceg-Novi i Crnogorsko primorje, a vezani su za zdravstveni turizam, morsko dobro i ekološko društvo Boke Kotorske čiji je bio potpredsjednik, zajedno sa dr Mišom Lazarevićem, kao predsjednikom. U dokumentaciji se nalazi i preko 100 Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu Crnogorskog primorja kojima je dr Radojičić bio recezent.

Donator je izuzetno ponosan na zbirku od preko 100 autorskih članaka i kolumni u kojima je najčešće ukazivao na ekološke probleme u Boki Kotorskoj i Crnoj Gori.

Knige, kompjuter, video materijale ostalu dokumentaciju koja je smještena u specijalno namijenjenu prostoriju za ovu stručnu biblioteku na Radničkom univerzitetu biće moguće stalno koristiti u radnom vremenu ove ustanove. Ovo se naročito odnosi na zaposlene u Službi za ekologiju Opštine Herceg-Novi i dr Radojičića, koji se obavezao da pruži stručnu pomoć za korišćenje stručne literature, dokumentacije i izrazio želju da dalje dopunjuje poklon biblioteku.