POLICAJCI I CARINICI BOKE EDUKACIJOM PROTIV HIV/AIDS

POLICAJCI I CARINICI BOKE EDUKACIJOM PROTIV HIV/AIDS

0
Podijeli

aidsImajući u vidu da je Crna Gora turistička destinacija i da su tokom ljetnje sezone, policijski službenici u direktnom kontaktu sa većim brojem pojedinaca/grupa koji praktikuju rizično ponašanje, jedan od ključnih ciljeva u odgovoru na HIV infekcije u Crnoj Gori jeste edukacija i podizanje svijesti profesionalaca – smatra direktorka NVO “Otvori srce”, dr. Milena Proročić Tomić.     Zahvaljujući donaciji GFATM (Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije) i podršci kancelarije UNDP Crna Gora, kao i  razumijevanju menadžmenta JZU Dom zdravlja – Herceg Novi, stručnjaci iz NVO “Otvori srce” organizovaće dva jednodnevna seminara za pripadnike policije i zaposlene u područnim službama carine iz Kotora, Tivta i Herceg Novog.
– Kroz seminar biće obuhvaćeno 30 policijskih službenika i 10 osoba zaposlenih u područnim službama carine, koji će se upoznati sa načinima prenošenja i prevencije HIV-a, kako bi podigli profesionalnu i ličnu svijest o značaju prevencije HIV-a i metodama profesionalne zaštite. Prvi seminar je predviđen za 12. maj 2012. godine, a drugi za 19. maj 2012. godine – najavljuje dr. Proročić Tomić. Ona podsjeća i na Vladin strateški cilj, koji je nacionalni odgovor na HIV/AIDS za period 2010-2014. godine, a to je da Crna Gora održi status zemlje sa niskom stopom rasta broja osoba inficiranih HIV-om, da se obezbijedi univerzalni pristup preventivnim intervencijama kao i pristup liječenju osobama sa HIV-om, te da se poboljša kvalitet života osoba koje žive sa HIV-om, kroz koordinisani multisektorski odgovor.
Značajan dio sprovođenja ove strategije finansira GFATM, a koordinira Kancelarija Programa Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori.
Aktivnosti u oblasti prevencije HIV-a se obavljaju u institucionalnom i vaninstitucionalnom okruženju, a podrazumijevaju, između ostalog, i rad sa pojedinim profesionalnim grupacijama kako bi se izbjegla  stigma i diskriminacije, kako osoba sa HIV-om tako i osoba koje pripadaju grupama sa rizičnim ponašanjem, a koje se, tradicionalno, marginalizuju u našem društvu – napominje dr. Milena Proročić Tomić.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code