Početna Društvo Poništena Odluka o prestanku radnog odnosa radnika “Pomorskog saobraćaja”: Dokazali nezakonitost postupka

Poništena Odluka o prestanku radnog odnosa radnika “Pomorskog saobraćaja”: Dokazali nezakonitost postupka

10

Pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Herceg Novom od 15.februara 2019. godine, sudija Tanja Vidić usvojila je tužbeni zahtjev tužilaca K. E, P.P. i R. M. svi iz Herceg Novog i poništila je kao nezakonite odluke o prestanku radnog odnosa koje je donio tuženi Pomorski saobraćaja DOO. Obavezala je “Pomorski saobraćaj” da tužioce vrati na rad na poslove njihove stručne spreme.

Radnici-tužioci su u ovom sporu dokazali da je kompanija protiv njih disciplinski postupak sprovela nezakonito i da su Odluke o izricanju disciplinske mjere prema njima donijete nezakonito. Zbog toga je sud ovako donijetu odluku o prestanku radnog odnosa, poništio, navodi se u saopštenju Osnovnog suda.

– Disciplinski organ tuženog osim što je pročitao dopis tužioca nije proveo dokaze u dokaznom postupku, ali je i pored toga u predmetnoj Odluci naveo da je proveo te dokaze, te je u obrazloženju odluke analizirao te dokaze i dao ocjenu istih. Dakle, sud je tokom postupka utvrdio da disciplinski postupak nije proveden zakonito, što je razlog za poništaj ovakve odluke- saopštavaju iz Osnovnog suda.

Obrazlažu da je prilikom donošenja pobijanih odluka “Pomorski saobraćaj” povrijedio načelo neposrednosti disciplinskog postupka, postupao je suprotno odredbama 47 i 48 OKU-a. To je, kako navode, razlog da pobijane odluke čini nezakonitim, kako je to u obrazloženju presude navela sudija Tanja Vidić.

-U ponovnom postupku, tuženi Pomorski saobraćaj DOO Herceg Novi je postupio po pomenutoj presudi i pozvao tužioce E.K, P.P. i R.M. da se jave na posao, nudeći im zaključenje aneksa Ugovora, što su ovi tužioci odbili, jer po njhovom kazivanju nisu imali mogućnosti da se prethodno upoznaju sa sadržinom Anexa ugovora, te nisu bili sigurni šta potpisuju. Nakon toga izvršni direktor “Pomorskog saobraćaja” pokreće disciplinske postupke protiv tužilaca- dodaju iz suda.

Postupke je pokrenuo jer su radnici odbili da izvrše radne zadatke predviđene ugovorom o radu naložene od izvršnog direktora, što su samovoljno napustili preduzeće, udaljili se iz preduzeća, te što su bez opravdanog razloga izostajali sa posla. Nakon sprodvedenog disciplinksog postupka donio je odluku o prestanku radnog odnosa ovim tužiocima.

Sutkinja Vesna Gazdić donijela je presudu30.10.2020. godine kojom je poništila odluke tuženog Pomorskog saobraćaja doo Herceg Novi o prestanku radnog odnosa tužiocima E.K, P.P. i R.M. Ona je utvrdila da su tri člana disciplinske Komisije koji su ove odluke donijeli mogli biti opunomoćeni jedino za vođenje disciplinskih postupaka protiv tužilaca. To punomoćje su i imali, ali ne za donošenje disciplinskih mjera protiv tužilaca čiji se poništaj tužbom traži.

– Naime, odluku o prestanku radnog odnosa tužiocima je jedino mogao donijeti nadležni organ, odnosno izvršni direktor, što je u konkretnom slučaju izostalo. Osim toga, po misljenju sutkinje Gazdić izvršni direktor tuženog Pomorskog saobraćaja bio je dužan da tužiocima ponudi aneks ugovora u proceduri koja je propisana čl.41 st.1 važećeg Zakona o radu, uz ostavljanje roka od 8 dana da se izjasne o ponudi kao i zakonsko upozorenje na posljedice nepotpisivanja ( st.2 i 3 istog člana). To nije uradio, a ta činjenica jasno proizilazi iz iskaza tužilaca i saslušanog svjedoka tokom postupka- saopštili su iz Osnovnog suda Herceg Novi.

Takođe, oni informišu da je pred ovim sudom u toku postupak u kojem je veći broj tužilaca tužio Pomorski saobraćaj doo HN za naknadu štete iz radnog odnosa – zbog prekovremenog rada, neplaćenih godišnjih odmora, regresa, toplih obroka itd. Međutim, kako su postupci u toku, bliži podaci se ne mogu saopštiti.

Osnovni sud u Herceg Novom od danas je nastavio sa redovnim radom kako je to ranije i najavljeno, a stranke će za ročišta koja su odlagana, dobiti nove pozive. Pismeni se i dalje šalju preko Pošte i elektronske pošte.

10 Komentari

  1. Ako ikada tuzilastvo bude nepristrasno trebalo bi medju prvima da ispita ave oko Pomorskog saobracaja od privatizacije, pislivanja PDVa itd.

    44
    2
  2. Čestitke ljudima na upornosti..sad kad su dobili tuzite ga za povredu ugleda i časti kao i za sve zaostalo..pa kad se vratite na posao sa po 50hilj u dzepu onda mu tražite 24ld..i odete iz firme ko kraljevi a on ostane bez pola miliona Eura

    45
    3

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code