Početna Ekonomija Ponovljen tender za glavni projekat puta na Luštici

Ponovljen tender za glavni projekat puta na Luštici

2

Objavljena je tenderske dokumentacija za izradu glavnog projekta lokalnog puta na poluostrvu Luštica, u ponovljenom postupku. Riječ je o lokalnom putu od postojećeg  Rose-Krašići do puta Babunci-Krašići, saobraćajnici dužine 6 km i širine  6 m, navodi se u dokumentaciji koje je objavljena na sajtu Opštine Herceg Novi.

Procijenjena vrijednost, sa uračunatim PDV-om iznosi 160.000 eura.

Mogu učestvovati samo ponuđači iz registra privrednih subjekata, koji su uredno izmirili  sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa, koji dokažu da nijesu  pravosnažno osuđivani, koji imaju dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti.

Rok važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja. Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju u iznosu od  2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka njenog važenja. Rok izvršenja ugovora je 70 dana od zaključivanja .

Ponude se predaju radnim danima od 8 do 14  časova, zaključno sa 29. avgustom, do 9 časova.

Podsjetimo da je izgradnja ovog puta od značaja za gradnju budućeg kompleksa “Montrose”, a da je na prijedlog Komisije za otvaranje i vrijednovanje ponuda, Opština Herceg Novi obustavila nedavno postupak javne nabavke za izradu glavnog projekta puta na Lauštici u dužini od 9,3 km.

Opština je ocijenila da je bitno neophodno izmijeniti tendersku dokumentaciju.

Potpisivanjem novog aneksa ugovora sa konzorcijumom firmi Northstar iz Tivta i Equest Capital Limited sa of-šor ostrva Džersi, u decembru prošle godine, Vlada se obavezala da će do njihove lokacije za turistički kompleks “Montrose”, na poluostrvu Luštica, početi izgradnju infrastrukture u roku od šest mjeseci.

Konzorcijum Northstar i Equest Capital Limited zakupio je u septembru 2009. godine 520.000 kvadrata zemljišta, za gradnju turističkog kompleksa visoke kategorije, uz minimalni iznos investicije od 210 miliona eura.

2 Komentari

  1. Nek naprave put pa ga prekopaju po 7 puta… jer nit ima struje da valja… nit ima vode ni interneta… kanalizacije itd… vazda li je sve naopako kod nas.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code