PRAVA DJECE KOJA SU U SUKOBU SA ZAKONOM

PRAVA DJECE KOJA SU U SUKOBU SA ZAKONOM

177
0
Podijeli

Projektom „Svaki dan je nova šansa” radiće se na promovisanju prava djece koja su u sukobu sa zakonom kroz njihovo aktivno učešće, a ideju će realizovati NVO Nova šansa u Novom.

Finansijski je podržana kroz sveukupnu reformu sistema maloljetničkog pravosuđa koju realizuju Ministarstvo pravde, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i UNICEF, uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori.
Promovisanje prava djece koja su u sukobu sa zakonom kroz direktan rad sa njima, a koji će se realizovati kroz radionice, s grupom od dvadesetoro djece, osnovni je cilj ove inicijative.
Rezultati će između ostalog biti i prikazani u publikaciji u čijoj izradi će direktno učestvovati djeca sa radionice.
– Kroz projekat nastojimo da doprinesemo razvoju mreže ustanova i organizacija u lokalnoj zajednici unutar kojih će mladi ljudi u sukobu sa zakonom, kao i oni sa povišenim rizikom da dođu u sukob sa zakonom, dobiti mogućnost za adekvatnu afirmaciju sopstvenih sposobnosti i razvijanje konstruktivnih obrazaca ponašanja – kaže koordinatorka projekta, Vukica Novaković.
Ona navodi da su projektom predvidjeli uključivanje mladih ljudi koji su došli u sukob sa zakonom u pažljivo struktuirane aktivnosti društveno-korisnog ili humanitarnog rada, kao i organizovanje odgovarajućeg grupnog tretmana koji će sprovoditi stručni saradnici ove NVO (dipl. specijalni pedagog; mr sociologije; dipl. psiholog) u dinamici od jedanput nedjeljno, u prostorijama njihove Organizacije.
Kao partnere u ovom projektu prepoznaju Dječiji dom, Srednjoškolski centar, Centar za socijalni rad, nevladine organizacije, policiju, Tužilaštvo, Sud kao izuzetno značajne u implementaciji zacrtanih ciljeva i aktivnosti, posebno imajući u vidu kompleksnost uloge koje imaju u radu sa mladima.

Picerija i restoran

KONKRETNA POMOĆ PROBLEMATIČNIM MALOLJETNICIMA

Promocija mogućnosti i kreiranje uslova za primjenu alternativnih mjera i načina postupanja prema maloljetnicima u sukobu sa zakonom, konkretno vaspitnih naloga, i to: obavljanje društveno korisnog ili humanitarnog rada, i uključivanje u grupni tretman u našoj organizaciji – samo je jedan od načina kako se ovim mladim ljudim može izaći u susret smatra Novaković.

Takođe, projekat pruža mogućnost za uključivanje maloljetnika prema kojima je izrečena mjera pojačanog nadzora od organa starateljstva u grupni tretman i humanitarne aktivnosti, i tako bi se proširile mogućnosti njihove pozitivne afirmacije i integracije u socijalno okruženje.

– Nadamo se da će se prepoznati relevantnost našeg projekta i da će to rezultirati usmjeravanjem maloljetnika u sukobu sa zakonom kojima se izriču navedeni vaspitni nalozi, ili posebne obaveze, da se uključe u programe koje realizuje naša organizacija – očekuje Novakovićka.
Tako ćemo pružiti primjer dobre prakse i doprinijeti uspješnoj implementaciji zakonom projektovanih rješenja, vođeni zajedničkim ciljem da podržimo pravilan razvoj maloljetnika i jačanje lične odgovornosti, kako ubuduće nebi činili krivična djela – zaključila je ona.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code