Prihodi Morskog dobra 6,65 miliona eura u ovoj godini

Prihodi Morskog dobra 6,65 miliona eura u ovoj godini

0
Podijeli

images_slike_gradovi_hn_plaza yachting_club_malaPlan korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom za 2016. godinu, kojeg je usvojila Vlada, predviđa prihode od 6.655.000 eura, što je nešto više nego lani. Plan koriščenja sredstava baziran je na rezultatima poslovanja u 2015. godini i očekivanim prihodima i rashodima u 2016. Glavi prihodi su od naknada za korišćenje morskog dobra, u visini od 6.4 miliona eura, što je na nivou ostvarenog prihoda tokom prošle godine.

Nakon usmjeravanja 50% prihoda primorskim opštinama, u skladu sa Izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave , JP Morsko dobro raspolagaće prihodom od 3.200.000 eura.
Neposlovni prihod koji obuhvata kamate na depozit, oročena sredstva, naplatu utuženih potraživanja, otkup tenderske dokumentacije, realizacije bankarskih garancija i sl. Planirani su na nivou od 255.000 eura.

Picerija i restoran

Neposlovni prihod je planiran u većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu, budući da donošenje novog plana objekata privremenog karaktera podrazumijeva nove tenderske postupke. Tokom ove godine očekuje se prihod od otkupa tenderskih dokumentacija i realizacije bankarskih garancija ponuda od 50 hiljada eura. Kako se navodi u informaciji, očekuje se i naplata utuženih potraživanja po donesenim sudskim presudama u korist JP Morsko dobro – 120 hiljada od Opštine Bar i 50 hiljada eura od ostalih, od kamata i ostalog – 35 hiljada.
Planirani rashodi procijenjeni su na 3.455.000 eura. Na investiciona ulaganja i tekuće održavanje zone morskog dobra planirano je ulaganje 1.641.000 eura.
Na izradu projekata i projektne dokumentacije biće utrošeno 417.000 eura. Između ostalih, kad je riječ o hercegnovskoj opštini, 113 hiljada biće opredijeljeno za izradu idejnog i glavnog projekta uređenja obale u Igalu, od restorana Galeb do ušća rijeke Sutorine, sa elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu, za koji će biti izdvojeno 5 hiljada eura. Uz to, za reviziju projekta na ovoj trasi, biće izdvojeno 13 hiljada eura.
Za izradu projektne dokumentacije za trajektno pristanište u Kamenarima biće izdvojeno 13 hiljada eura, za reviziju projekata rekonstrukcije i sanacije 8 pristaništa – među njima ona u Kumboru i Žanjicama opredijeljenoje 4 hiljade eura. Na predsezonsko nasipanje plaža u bokeljskim opštinama biće usmjereno 50 hiljada eura.

Za tekuće i invsticiono održavanje i izgradnju po Opštinama, JP MD izdvojiće 699 hiljada eura. Od toga, kad je riječ o hercegnovskoj opštini, izgradnja trajektnog pristaništa u Kamenarima koštaće 191.535 eura, a nadzor nad izvođenjem radova – 8.465 eura.
Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju pristaništa u Žanjicama koštaće 8 hiljada, a revizija projekta 2 hiljade eura. Projektna dokumentacija za rekonstrukciju mandraća i pristaništa u Kumboru koštaće 15 hiljada eura.
Za monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode biće opredijeljeno 70 hiljada eura.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code