Početna Oko nas Kotor Priprema za koncesiju: Luka Risan biće gradska i luka nautičkog turizma

Priprema za koncesiju: Luka Risan biće gradska i luka nautičkog turizma

0

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspisalo je javni poziv za izradu elaborata o građevinskom stanju Luke Risan, potrebnim investicijama na infrastrukturnom opremanju i održavanju luke radi izrade ekonomsko – finansijske analize i koncesionog akta. Za izradu elaborata Morsko dobro izdvojiće 5 hiljada eura.

Elaborat treba da obuhvati predmjer i predračun radova na: održavanju objekta i eventualnoj sanaciji za period od 20 – 30 godina, opremanju marine pontonima za vezivanje nautičkih plovila (jahti). Takođe dokument treba da sadrži  i neophodno infrastrukturno opremanje marine, postavljanje pontonskog valobrana, montažnog i/ili izgradnju čvrstog objekta 150 m2, uređaja za pražnjenje i tankovanje sanitarnih i kaljužnih voda sa jahti, izradi sistema za prihvat i odvođenje otpadnih voda u kanalizacioni sistem i rekapitulaciju predmjera i predračuna radova.

DSL-om Sektor 10 – Risan za zonu morskog dobra, Luka Risan je planirana kao gradska luka i luka nautičkog turizma. Planom davanja koncesija za luke od lokalnog značaja kojeg je donijela Vlada Crne Gore 2016. god., predviđeno je davanje na koncesiju luke Risan.  Vladinom Odlukom o određivanju luka prema značaju, Luka Risan je određena kao luka od lokalnog značaja, što čini pravni osnov za davanje na koncesiju.

Koncesijom je obavezno infrastrukturno opremanje, modernizacija, održavanje (investicije), korišćenje luke – pružanje lučkih usluga. Kapacitet marine biće maksimalno 150 vezova, dok je dio luke definisan kao komunalno privezište sa 30 komunalnih vezova.

Zainteresovani ponude mogu dostavljati do 18. Novembra, na adresu ili u prostorijama Morskog dobra u Budvi. Prethodni postupak javne nabavke je obustavljen jer nije stigla nijedna ponuda.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code