PROŠAO NACRT UGOVORA SA SOCAR-om O ZAKUPU KASARNE U KUMBORU

PROŠAO NACRT UGOVORA SA SOCAR-om O ZAKUPU KASARNE U KUMBORU

283
0
Podijeli

kumbor_kasarnaSavjet za privatizaciju i kapitalne projekte prihvatio je Nacrt Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta kasarne „Orijenski bataljon“ u Kumboru, kao i izvještaj Tenderske komisije za turizam o rezultatima pregovora sa predstavnicima kompanije State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR). Odlučeno je da se sa  SOCAR-om zaključi Ugovor o dugoročnom zakupu lokaliteta kasarne „Orijenski bataljon“ Kumbor.

U konkurenciji za lokalitet u Kumboru na tenedru su bile dvije ponude: NCH Konzorcijuma i State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR). Na osnovu izvještaja o rezultatima Tendera koji je pripremila Tenderska komisija, Savjet je donio odluku  6. aprila 2012. godine, kojom je ponuda SOCAR-a rangirana kao prva. Protiv Odluke Savjeta, NCH Konzorcijum je podnio prigovor Savjetu, koji je odbačen pa je Konzorcijum podnio i tužbu Upravnom sudu. Traženo je poništenje Odluke Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, ali je  Upravni sud 28.06.2012 odbacio tužbu.

Picerija i restoran

Prema izvještaju sa današnje sjednice Savjeta, kojom je predsjedavao premijer Igor Lukšić, Nacrtom ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta kasarne „Orjenski bataljon“ – Kumbor predviđen je  period zakupa od 90 godina sa DRŽAVNOM NAFTNOM KOMPANIJOM REPUBLIKE AZERBEJDŽAN –  SOCAR. Zakupnina  se sastoji od fiksne zakupnine u iznosu od 1 EUR po m2 lokaliteta i varijabilne zakupnine u iznosu od 5% dobiti koju zakupac ostvari iz poslovanja na lokalitetu. Zakupac ima pravo da osnuje lokalnu kompaniju u Crnoj Gori na koju će prenijeti sva prava i obaveze iz ugovora o zakupu, uz obavezu da u potpunosti garantuje za sve obaveze takve lokalne kompanije.

Zakupac se obavezuje da u razvoj rizorta investira najmanje 52 miliona eura tokom prve četiri godine zakupa, odnosno ukupno 258 miliona eura  EUR tokom prvih osam godina perioda zakupa.

Fiksna zakupnina će biti plaćena unaprijed za prvih 45 godina zakupa. Zakupac će takođe obezbijediti činidbenu garanciju u iznosu od 3.6 miliona eura za realizaciju ugovorene investicije, s tim da zakupodavac u slučaju raskida ugovora o zakupu ima pravo da zadrži iznos unaprijed plaćene zakupnine.

Nakon realizacije prvog dijela investicije od 52.000.000 EUR, zakupac može ustupiti ugovor trećem licu koje je u stanju da ispunjava sve finansijske obaveze iz ugovora o zakupu. Pod istim uslovima SOCAR može biti oslobođen  garancije za obaveze lokalne kompanije kao zakupca.

Konačni investicioni plan za razvoj rizorta će biti donijet nakon usvajanja državne studije lokacije, što sve predstavlja uslove za zatvaranje ugovora.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code