Produžen teneder za remedijaciju tla u Brodogradilištu: Za izvoz čeka preko 109...

Produžen teneder za remedijaciju tla u Brodogradilištu: Za izvoz čeka preko 109 hiljada tona

2464
5
Podijeli

Međunarodni teneder za remedijaciju tla lokacije Brodogradilišta Bijela, produžen je do 2. juna, potvrđeno je Radiju Jadran iz Agencije za zaštitu životne sredine.

Tender se sprovodi u skladu sa Vodičem i Smjernicama Svjetske Banke važećim za Projekat “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje”. Vodič po odabranoj ICB metodi (Međunardno javno nadmetanje) predviđa produženja u slučajevima kada ponuđači to zahtijevaju, ali isključivo sa adekvatnim obrazloženjem, pojašnjavaju u Agenciji:

Picerija i restoran

“U ovom slučaju, uvažen je zahtjev više registrovanih ponuđača (onih koji su otkupili tendersku dokumentaciju) koji su tražili određena pojašnjenja, kao i dodatni broj dana za pripremu ponuda, odnosno produženje datuma za predaju ponuda. Navedeni zahtjevi su usvojeni, jer su određena tehnička pitanja opravdano uslovila izmjenu jednog dijela tenderskog dokumenta”, obrazlažu iz Agencije.

Vodičem Svjetske banke definisano je da kod ovakve vrste nabavki (ICB metodom)  za veće i kompleksne radove, po mogućnosti tender bude ”otvoren’’ od 6 do 12 nedjelja, ali po njemu ne postoji ograničenje koliko dugo može biti otvoren, odnosno koliko puta se može produžiti, ukoliko naravno postoji opravdan razlog.

“Još nema pristiglih ponuda, jer je teneder i dalje otvoren, a do sada je 40 kompanija otkupilo tendersku dokumentaciju. Raspisivanje novog tendera za remedijaciju ove lokacije nije predviđeno, s obzirom da će izvođač radova biti izabran shodno aktuelnom tenderu”, kazali su nam u Agenciji.

Ukupna količina opasnog materijala predviđena za izvoz je 109.556 tona. U ovu količinu, pored grita, uračunato je i kontaminirano zemljište, koje takođe treba da bude izvezeno sa lokacije. Konačna lokacija na koju će biti izvezene ove količine biće poznata nakon izbora izvođača radova.

Prije početka radova na remedijaciji, izvođač je u obavezi da obezbijedi nacionalne dozvole za upravljanje optadom i međunarodne dozvole za transport opasnog otpada, što je definisano Bazelskom konvecijom.

“Stoga se početak remedijacije može očekivati krajem ove godine. Ukupno trajanje radova je 18-23 mjeseci, uz napomenu da navedeni period uključuje 6 mjeseci neophodnih za obezbijeđivanje  dozvola. Međutim, predviđeno je da ponuđači na budućem tenderu dostave svoje detaljne planove sanacije u sklopu tehničkih ponuda, a zatim i da taj plan usvoji klijent, tako da predviđeno vrijeme za izvođenje radova treba posmatrati kao referentno, ali ne i konačno”, pojašnjavaju dalje u Agenciji.

 

Šta sve obuhvata remedijacija ?

 

Radovi koje je potrebno sprovesti da bi se postigli ciljevi remedijacije svrstavaju se u sljedeće kategorije:

– Uklanjanje svog otpadnog materijala sa površine zone remedijacije koji nije otpadni grit ili kontaminirano zemljište;

– Iskop ili odvajanje otpadnog grita iz ranije upakovanih vreća i područja neuređene deponije, uključujući i zemljište koje sadrži preko 5,000 mg/kg suve mase naftnih ugljovodonika i/ili više od 50 % otpadnog grita;

– Sijanje materijala kako bi se odstranile krupne frakcije;

– Novo pakovanje opasnog otpadnog grita i kontaminiranog zemljišta u velike vreće i izvoz do postrojenja za tretman u inostranstvu;

– Zatrpavanje iskopne jame (koja ostaje nakon iskopa otpadnog grita i kontaminiranog zemljišta u području neuređene deponije) ispod nivoa podzemnih voda čistim pijeskom ili šljunkom;

– Imobilizacija neopasnog otpadnog grita na terenu i zatrpavanje iskopne jame iznad nivoa podzemnih voda

Iz Agencije objašnjavaju i da tretman grita u Brodogradilištu  podrazumijeva imobilizaciju neopasnog otpadnog gita na terenu i zatrpavanje iskopne jame iznad nivoa podzemnih voda. Imobilizacija će se obavljati uz dodatak i miješanje cementnog maltera u odabrani otpadni grit (optimalna koncentracija maltera procjenjuje se na 8%), a na primjenu imobilisanog grita u iskopano područje mora se dobiti prethodna saglasnost Radnog tima.

5 Komentari

  1. DPS; SNP; DF ili Demokrate,sve ti je to isto.Trebalo je glasati lokalne stranke ako hoćemo da uradimo nešto dobro za svoj grad.

    5
    5

Ostavite komentar

*

code