Početna Turizam Prof.dr Županović: Uspjeh radionica o operativnom menadžmentu u turizmu, nisam više profesor...

Prof.dr Županović: Uspjeh radionica o operativnom menadžmentu u turizmu, nisam više profesor na Fakultetu u Herceg Novom

0

Od septembra su u Herceg Novom organizovane tri radionice o operativnom menadžmentu u turizmu, koje je vodio ekspert za upravljanje turističkom destinacijom, prof. dr Ivo Županović. Sa njim smo razgovarali o učincima ovakve vrste edukacije zaposlenih u turističkoj privredi.

Prof. Županović je autor četiri stručne knjige, a posljednju koju je napisao zajedno sa mr Draganom Zečević, “Finansijska analiza“, promovisana je u avgustu u Herceg Novom.

Objavio je i dva udžbenika za visokoškolske ustanove: “Strateški menadžment turističke destinacije” 2011. godine i “Yield menadžment u turističkoj industriji” 2013, kao i udžbenik za srednje stručne škole “Osnove turizma i ugostiteljstva” 2008. godine.

Poseban doprinos razvoju destinacije i edukaciji o operativnom menadžmentu u turizmu dajete upravo radionicama koje priređuje u saradnji sa Opštinom Herceg Novi i Turističkom organizacijom. Kako ocjenjujete dosadašnje i zainteresovanost predstavnika turističke privrede?

Prije svega, moram da naglasim da je jako bitno da je Turistička organizacija Herceg Novog prepoznala značaj edukacije u domenu operativnog menadžmenta u turizmu, ali i drugih sfera, poput integracije privatnog smještaja. Taj spoj nauke i prakse je ključan, i drago mi je da je ovo možda i pionirski korak i na nivou Crne Gore, u saradnji pomenutih oblasti.

Što se tiče samih radionica, jako sam zadovoljan, vjerujem i predstavnici Turističke organizacije. Mislim da su posjetiocima u pravom smislu prezentirana praktična znanja, koja se odnose na operativno upravljanje jediničnim profitom u turizmu, nevezano koju oblast posmatramo. Često turističke poslenike čujemo gdje govore ‘jezikom velikih brojki’, a ovdje je intencija upravo obrnuta, da se ukaže da navedene grandiozne cifre upravo potiču iz profita po jedinici.

Nebitno da li govorimo o krevetu u hotelu, stolici u restoranu, letu ka određenoj destinaciji u avio industriji, masaži u spa centru, partikularnom turističkom aranžmanu, ili pak profitu po terminu u sportskom objektu, matrica je ista. Naša misija je da na pojedinačnom nivou egzaktno ocijenimo da li je to što radimo profitabilno ili ne.

Takođe, posebnu pažnju smo obratili na operativno upravljanje finansijama u turizmu, na koji način se na dnevnom nivou prate kategorije bilansa uspjeha, dakle osnovni prihodi i troškovi, ali i na najznačajnije elemente bilansa stanja, pogotovo kad su obrtna sredstva u pitanju, na koji način se prati tekuća likvidnost, kako na rast gotovine utiče pažljivi monitoring potraživanja i zaliha, do kojeg nivoa može da ide tekuća zaduženost, kako se procjenjuje ekonomičnost u kontekstu korelacije prihoda i rashoda i slično.

Jesu li turistički poslenici iskazali posebnu zainteresovanost za neku oblast?

Mislim da je u pitanju oblast povrata investicija u turizmu. Tu smo u excel formatu pažljivo obradili razne turističke objekte poput hotela, marina i rezidencijalnih apartmana, ali i naglasili kojim redosljedom se objekti grade u okviru nekog resorta, uvažavajući vremenski horizont povrata investicije.

Pored toga, obradili i smo i nešto što je najinteresantnije izdavaocima privatnog smještaja, a to je renoviranje apartmana, gdje smo išli do najsitnijih detalja poput renoviranja toaleta, ulaganja u smještaj, zamjene namještaja i tehničkih uređaja…

Ono što je sada takođe u trendu, je izgradnja bazena u okviru ponude smještaja u rustičnim vilama i starijim kućama…Obradili smo dvije vrste investicije po ovom osnovu, kada izgradnja navedenog objekta znači unapređenje ponude za već postojeće tržište, ali i kada je uslov da biste uopšte egzistirali na određenom tržištu.

U kom pravcu mislite da bi ovakva edukacija kada je riječ o operativnom menadžmentu u turizmu, trebalo dalje da se odvija?

Bez dileme, mislim da je to bolja integracija i organizacija privatnog smještaja, ali i klasterski princip organizovanja svih subjekata na destinaciji. Mislim da će to pored pojedinačnih efekata, značajno podići i organizaciju i funkcionalnu uvezanost subjekata na destinaciji.

Kada je riječ o organizaciji privatnog smještaja, već sada možemo primjenjivati model integralnih hotela, dok za difuzne hotele moramo sačekati usklađivanje postojećeg zakonskog okvira. Siguran sam da navedeni model omogućava bolju vizibilnost kada je riječ o određenim emitivnim tržištima, ali i veću zainteresovanost distributivnih kanala.

Po mom mišljenju, tu će u startu biti potrebna i podrška Turističke organizacije, kao što je slučaj i u susjednim državama, prevashodno u logističkom i marketinškom smislu, a kako bi se čitav taj proces odvijao kontinuirano i bez većih problema.

Tragom glasina da više ne predajete na Fakultetu u Herceg Novom, gdje ste ostavili značajan pečat na nekoliko generacija studenata, kao i u rejtingu ove privatne ustanove, što je Vaš komentar?

Da, tako je, odlukom menadžmenta Fakulteta nisam angažovan u narednom periodu i to je to!

Svako ko me iole poznaje, zna da sam čovjek od integriteta i imam svoje životne principe, sistem vrijednosti i kvalitativni nivo rada, tvrdokorno i beskopromisno ih branim pred svakim, u svakom trenutku i na svakom mjestu. Istrajnost u navedenom me prati kroz čitav moj privatni život i sportsku i profesionalnu karijeru, bez obzira produkovalo to pozitivne ili negativne reperkusije po mene. Ne bih dalje opservirao isto, osim naravno, ukoliko ne bude bilo potrebe za tim.

Zahvalan sam mojim dragim studentima na preko 8 godina samoprijegornog rada, ispunjenog obostranim poštovanjem, gdje sam pored redovnih aktivnosti, preko 120 puta bio mentor na različitim nivoima studija, organizovao gostovanja predstavnika najprestižnijih domaćih i evropskih kompanija, institucija i udruženja, iz oblasti bankarstva, revizije, turizma, marketinga, logistike, poput Ernst and Younga, Valga, Casa Del Mare, IPSOS Strategic Marketing-a (u više navrata), Jugopetrola (u više navrata), hotela Regent u resortu Porto Montenegro, Crnogorskog turističkog udruženja, hotela Splendid, dijela Montenegro stars hotelske grupe, Centralne banke Crne Gore.

Od ostalih aktivnosti bih izdvojio iniciranje saradnje sa PVK Jadran, sportskim brendom u evropskim razmjerama.

Šta ćete dalje raditi?

U profesionalnom smislu, ostajem u Herceg Novom na drugim projektima i aktivnostima iz oblasti finansijskog monitoringa i edukacije u turizmu. Kada je riječ o akademskoj karijeri, nastavljam je na Fakultetu za biznis i turizam i Fakultetu za saobraćaj, logistiku i komunikacije u Budvi, kao i na Fakultetu za ekonomiju i biznis u Podgorici.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code