Projekat “CoRe” o zaštiti pograničnog crnogorsko-hrvatskog pomorskog dobra

Projekat “CoRe” o zaštiti pograničnog crnogorsko-hrvatskog pomorskog dobra

0
Podijeli

Istraživanje i podizanje svijesti u prevenciji zaštite okoline i uspostavljanje veće sigurnosti i zaštite pomorskog dobra u prekograničnom području Republike Hrvatske i Crne Gore, ključna je tema prekograničnog EU/IPA projekta “CORE”. Sprovode ga partnerske institucije u Hrvatskoj i Crnoj Gori, zahvaljujući dobijenim sredstvima u iznosu od 569.876 eura. Na završnoj konferenciji u budvanskom “Splendidu” predstavljeni su rezulati dosadašnjih istraživanja u okviru projekta „CORE“.

Hrvatskom hidrografskom institutu iz Splita (kao funkcionalnom vodećem partneru i Sveučilištu u Dubrovniku – Institutu za more i priobalje (IMP), kao korisniku evropskih sredstava opredijeljen je iznos od 276.196 eura, a od toga 223.277 eura bespovratnih sredstava.

Picerija i restoran

Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS) i Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore opredijeljen je iznos od 259.869 eura, a od toga 220.889 eura bespovratnih sredstava, saopštavaju iz JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

U proteklom periodu obavljeno je istraživanje i aktivnosti vezane za monitoring i to morskih talasa na području Dubrovnika i delte Bojane. Zatim monitoring morskih struja na području delta Neretve i delte Bojane. Stručnjaci su određivali veličinu litoralne zone delte Neretve i područja Dubrovnika, područja delte rijeke Bojane i područja Sutomorske plaže i plaže Mogren, kao i istraživanje bioloških komponenti na ovim područjima.

Istraživanja su podrazumjevala, između ostalog, hidrografska, biološka i hemijska, zbog evidentnih erozija plaža Sutomore i Mogren i alovijalnih promjena na delti rijeke Bojane.

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore kroz ovaj projekat dobio je „Multi Beam“, koji mjeri dubinu mora na 500 metara sa preko 500 tačaka i obrađuje podatke koje će koristiti Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom za preporuke releventnim institucijama u Crnoj Gori.

Istraživačke aktivnosti u Crnoj Gori sprovedene su u periodu od 13. do 23. marta 2017. Tim ZHMS-a je za ove aktivnosti koristio novonabavljeni multibeam sistem iWBMSe kao i ostalu hidrografsko-okeanografsku opremu sa kojom raspolaže. Istraživačke aktivnosti su uključivale premjer plaža Mogren (Budva), Sutomore i ušća rijeke Bojane, te postavljanja uređaja za mjerenje parametara morskih struja i talasa.

Na konferenciji su govorili direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore mr Luka Mitrović, direktorica Hrvatskog hidrografskog instituta Vinka Kolić, Luka Ćalić iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, Marko Mlinar, iz Hrvatskog hidrografskog instituta , Nikša Glavić iz Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, dekan Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Goran Barović, saradnik na Fakultetu za biznis i turizam u Budvi Radoslav Ćoso i Vasilije Bušković iz Agancije za zaštitu prirode i životne sredine.

Gost na konfenrenciji bio je i marine domain-law ekspert, Loris Rak, koji je prezentovao brošuru “Morsko dobro u republici Hrvatskoj i Crnoj Gori”, koja je izrađena za potrebe projekta CoRe.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code