Projekti NVO u Novom i dalje pod uticajem vlasti, ili…

Projekti NVO u Novom i dalje pod uticajem vlasti, ili…

0
Podijeli

herceg novi 31Lokalni odbor Koalicije NVO -saradnjom do cilja smatra da je procedura donošenja, ali i sam sadržaj Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, koju je Skupština Opštine Herceg Novi usvojila na sjednici 18.decembra veoma loš.
Pozvali su predsjednicu Opštine Herceg Novi, Natašu Aćimović, da uvrsti u plan rada Opštine za sljedeću godinu donošenje nove Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama.
– U procesu izrade ove veoma važne odluke za funkcionisanje NVO u Opštini Hereceg Novi nisu učestvovali predstavnici nevladinih organizacija. Sekretarijat za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu je 29. oktobra 2015. godine organizovao sastanak na kome su prisustvovali predstavnici više od pedeset nevladinih organizacija. Niko iz tog Sekretarijata nije uputio javni poziv nevladinim organizacijama da predlože bar jednog kandidata za člana radne grupe koja će pripremiti predlog Odluke. Za predlog Odluke nevladine organizacije su saznale tek kada je na sajtu opštine objavljen material za sjednicu Skupštine -ukazuje lokalna koordinatorka Koalicije, koja okupljna 97 NVO, Marina Vuksanović.
Ona smatra skandaloznim da se o ovom obliku saradnje Opštine Herceg Novi i nevladinih organizacija odlučuje bez učešća samih korisnika. Takođe, neprimjereno je da o Odluci nije organizovana prethodna javna rasprava, ili bar održan sastanak sa NVO.
– Ovo pokazuje prirodu odnosa i namjeru lokalne uprave da fingira saradnju sa nevladinim organizacijama. Lokalni odbor Koalicije NVO – saradnjom do cilja dostavio je lokalnoj upravi i odbornicima svoj predlog Odluke, koji je usvojila Skupština Koalicije NVO, ali on uopšte nije uzet u razmatranje. Rezultat ovakvog načina donošenja odluka su normativna rješenja koja dozvoljavaju predsjedniku opštine da za člana Komisije za raspodjelu sredstava sam izabere predstavnika NVO sa najviše iskustva u pisanju i realizaciji projekata i tako utiče na rad Komisije.
U predlogu Koalicije NVO ponuđeno je rješenje da predsjednik opštine mora imenovati kandidata nevladinih organizacija koji je predložen od najvećeg broja nevladinih organizacija koje su dostavile potpunu dokumentaciju a koji ima iskustvo u pisanju i realizaciji projekata. – U usvojenoj odluci nije predviđen minimalan iznos sredstava koji se dodijeljuje nevladinoj organizaciji čiji je projekat odobren pa će se ponavljati situacija da NVO dobiju 10%-20% traženih sredstava čime se obesmišljava realizacija projkata. U predlogu Koalicije NVO ponuđeno je rješenje da minimalan iznos sredstava koji se dodijeljuje za projekat nevladinoj organizaciji ne može biti manji od 80% od traženog iznosa za finansiranje tog projekta – napominje Marina Vuksanović.
Ona pored ostralog, tvrdi da ovakva usvojena rješenja pokazuju da lokalna uprava i dalje tretira NVO kao socijalne slučajeve i kao trošak za opštinu, a ne kao priliku za investiranje u kvalitetiniji život građana Herceg Novog. Koalicije NVO predložila je i da ocjenjivanje projekata vrše samostalni procjenjivači koji se biraju na osnovu stručnosti putem javnog konkursa.

A šta na sve kažu u Opštini?

Picerija i restoran

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Opštine Herceg-Novi iznenađen je saopštenjem lokalne koordinatorke Koalicije NVO – saradnjom do cilja Marine Vuksanović.

– Iznenađeni smo zbog toga što je od svih ponuđenih načina komunikacije sa Sekretarijatom, koji podrazumijevaju svakodnevnu e-mail komunikaciju i razgovor svake srijede od 9 do 17 časova sa referantom za NVO, odabran baš ovaj.

U Sekretarijatu su svjesni činjenice da je Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO iz 2006. godine bila neusklađena sa zakonom i Opština Herceg-Novi je inicirala izmjenu ove odluke, prije svega, jer su željeli da pomognemo nevladinim organizacijama da na konkursu za raspodjelu sredstava tokom naredne godine na transparentniji i pravno utemeljen način dođu do neophodnih sredstava.

– Tim povodom, 26. oktobra je upućen javni poziv svim nevladinim organizacijama registrovanim na teritoriji Opštine Herceg-Novi da prisustvuju sastanku na kojem je jedna od tačaka dnevnog reda bila – predlozi i sugestije vezani za pripremu odluka koje treba da budu usvojene od strane SO Herceg-Novi, a odnose se na NVO.

Sastanku su prisustvovale 52 organizacije, koje su tom prilikom pozvane da se putem maila ili direktno u razgovorima sa predstavnicima Opštine, uključe u kreiranju najboljeg nacrta odluke – podsjećaju iz Sekretarijata.

– Do 18. decembra, kada je odluka usvojena, našem Sekretarijatu su se obratile mnoge nevladine organizacije koje su dale svoje predloge, ali među njima, uprkos navodima gđe Vuksanović, nije bilo predloga od Koalicije NVO. Takođe, ni Služba Skupštine opštine Herceg-Novi nije dobila nijedan predlog od ove organizacije.

– Posebno naglašavamo da po Poslovniku Skupštine opštine Herceg-Novi nije predviđena obaveza formiranja bilo koje radne grupe za donošenje opštinskih odluka.

– Konačna verzija Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO usklađena je sa strategijom razvoja NVO u Crnoj Gori. Ipak, imajući u vidu da se uskoro očekuje usvajanje izmjena Zakona o NVO, to će usloviti izmjenu i same Odluke i time dati mogućnost nevladinim organizacijama da svojim predlozima i sugestijama doprinesu njenom poboljšanju – navode u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code