Prva četiri magistra fizikalne terapije

Prva četiri magistra fizikalne terapije

4055
2
Podijeli

magistri fizikalne terapijeNa Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta Sarajevo četiri fizioterapeuta iz Crne Gore, Gorica Bojičić, Krsto Kovačević, Vesna Samardžić i Nadica Bojičić odbranili su javno, sa najvišom ocjenom, magistarske radove i stekli akademski naziv Magistar fizikalne terapije. Tako je Crna Gora dobila prve magistre fizikalne terapije. Gorica Bojičić je odbranila rad pod nazivom „Efekti rehabilitacije pacijenata sa ankilozirajućim spondilitisom“, Krsto Kovačević – „Posturalni skrining djece i mladih u Crnoj Gori“, Vesna Samardžić – „Fizička aktivnost studenata fizioterapije u Crnoj Gori“ i Nadica Bojičić – „Ispitivanje posturalnog balansa na balans platformi kod osoba treće životne dobi“. Sva četiri rada izrađena su pod mentorstvom prof. dr Dijane Avdić, dekanese Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta Sarajevo i komentorstvom doc. dr Sofije Žitnik Sivački, sa programa Primijenjena fizioterapija Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Posebno je značajno što se radi o fizioterapeutima koji su angažovani u obrazovanju fizioterapeuta. Vesna Samardžić i Nadica Bojičić su stalno zaposlene na studijskom programu Primijenjena fizioterapija Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, i angažovane su u praktičnoj nastavi sa studentima, tj. rade u kabinetima sa studentima.

Picerija i restoran

Drugo dvoje fizioterapeuta, Gorica Bojičić i Krsto Kovačević, su stalno zaposleni u kliničkoj bazi studijskog programa Primijenjena fizioterapija,  Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“, a u radu sa studentima angažovani su kao instruktori kliničke prakse.

2 Komentari

Ostavite komentar

*

code