PRVO PLATI KAZNU PA REGISTRUJ AUTO, ILI TRAŽI VOZAČKU

PRVO PLATI KAZNU PA REGISTRUJ AUTO, ILI TRAŽI VOZAČKU

161
0
Podijeli

Ako ste ovih dana namjerili da obnovite registraciju vozila i dobijete saobraćajnu dozvolu ili ”vadite” nova dokumenta, ličnu kartu, vozačku Ili pasoš, prvo izravnajte račune koje imate prema Komunalnoj policiji za prekršaje u saobraćaju.

U suprtonom ništa od ličnih dokumenata nećete dobiti.
Zakonom o prekršajima propisano je da se kažnjenom za prekršaj iz oblasti bezbjednosti saobraćaj, dok ne plati sve novčane kazne i troškove postupka koji su evidentirani u Registru novčanih kazni neće dozvoliti registarcija motornog vozila i izdavanje vozačke dozvole.
Na ovo nas je veoma začuđeno i poprilično zbunjeno podsjetio naš slušalac koji je upravo danas dobio obavještenje o obustavljanju postupka za izdavanje saobraćajne dozvole iz Područne jedinice za upravne unutrašnje poslove Herceg Novi, jer Komunalnoj policiji treba da uplati 21 euro.
“Objašnjeno mi je da zbog prekršaja iz prošle godine koji se odnosi na bezbjednost u saobraćaju, tačnije pogrešno parkiranje, ne mogu dobiti dokumenta dok ne izmirim dug – priča slušalac Radija Jadran. Zabrana bi trajala sve do uplate ili odlaska u zatvor koji je mogao po zakonu biti zamjenjen i radom u javnom interesu.
U policiji su našem radiju potvrdili da je obavezna uplata sredstva za počinjene prekršaje prije izdavanja dokumenata predviđena Zakonom o bezbjednosti saobraćaja i Zakonom o prekršajima koji su relativno novijeg datuma. Dosta građana i nije upoznalo sa njima, a nemaju svi ni kazne koje treba da plate.
Na sajtu Ministrastva pravde saopšteno je prošle godine, da je Registar novčanih kazni i prekršajne evidencije uspostavljen 1. septembra 2011. godine (RNKiPE), i predstavlja centralizovanu elektronsku bazu podataka, koja se u skladu sa Zakonom o prekršajima vodi u Ministarstvu pravde i ljudskih prava.
Pristup Registru se ostvaruje preko web aplikacije. Registar sadrži podatke o svim izdatim prekršajnim nalozima sa podacima o okrivljenom, učinjenom prekršaju, izrečenim novčanim kaznama, zaštitnim mjerama i troškovima postupka, kao i datum konačnosti i izvršnosti prekršajnog naloga.
Kroz Registar su povezani svi državni organi, organi lokalne uprave i područni organi za prekršaje, koji imaju nadležnosti u izricanju prekršajnih sankcija (ukupno 37 organa).
Ovaj registar je kompleksan sistem koji je povezan sa drugim informacionim sistemima radi razmjene podataka relevantnih za njegov rad.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code