Raspisan Javni poziv za predlaganje članova/ica Radne grupe za izradu Nacrta Strategije...

Raspisan Javni poziv za predlaganje članova/ica Radne grupe za izradu Nacrta Strategije za mlade Opštine Herceg Novi za period od 2019. do 2022. godine

0
Podijeli

Sekretarijat za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi raspisao je Javni poziv za predlaganje članova/ica Radne grupe za izradu Nacrta Strategije za mlade Opštine Herceg Novi za period od 2019. do 2022. godine.

“Pozivaju se ustanove i druga pravna lica iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, kulture, informisanja, sporta, unutrašnje bezbjednosti, nevladinih organizacija i udruženja koja se bave pitanjima mladih sa sjedištem u Herceg Novom , kao i mladi starosne dobi od 15 do 29 godina, da predlože kandidate/kinje za članove/ice radne grupe koja će izraditi Nacrt Strategije za mlade na lokalnom nivou za period 2019-2022“, stoji u tekstu Javnog poziva.

Picerija i restoran

Predloženi kandidati/kinje treba da posjeduju stručnost u radu, poznavanje problematike mladih, iskustvo u radu sa mladima ili pitanjima koja se tiču mladih.

Zadatak radne grupe je da pri izradi Nacrta strategije za mlade na lokalnom nivou uradi analizu postojećeg stanja, evidentira probleme i prisutne slabosti, identifikuje strateške ciljeve i utvrdi program aktivnosti.

Na osnovu prispjelih prijava, Sekretarijat za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi će izvršiti izbor kandidata/kinja koji će biti imenovani u radnu grupu i rezultate objaviti na sajtu Opštine Herceg Novi (www.hercegnovi.me).

Prijave mogu biti podnesene od 21. marta do 31. marta 2018. godine do 14 časova, na adresu: Opština Herceg Novi , Trg Maršala Tita br.3, Građanski biro , „Za Sekretarijat za kulturu i obrazovanje, sa naznakom Komisija za izradu Strategije za mlade“.

Prijava treba da sadrži ime i prezime kandidata/kinje, opis dosadašnjih aktivnosti u radu sa mladima i pitanjima koji se tiču mladih, poslove koje kandidat/kinja obavlja u ustanovi koja predlaže i kontakt telefon.

Tekst Javnog poziva možete pogledati i preuzeti na sajtu Opštine Herceg Novi.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code