Početna Društvo Raspisan konkurs za dodjelu studentskih stipendija i nagrada Opštine Herceg Novi

Raspisan konkurs za dodjelu studentskih stipendija i nagrada Opštine Herceg Novi

1

Sekretarijat za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi raspisao je konkurs za dodjelu studentskih stipendija i nagrada za studijsku 2019/20. godinu. U skladu sa Odlukom o stipendiranju i nagrađivanju studenata, Opština Herceg Novi dodjeljuje stipendije studentima osnovnih i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija, kao i master akademskih i primijenjenih studija.

Pravo na stipendiju imaju studenti koji su položili sve ispite iz prethodne godine studija u visini 100% ECST kredita i postigli prosječnu ocjenu 9,00, osobe sa invaliditetom, pripadnici romske zajednice, korisnici materijalnog obezbjeđenja bez obzira na prosjek ocjena iz prethodne godine, studenti koji su tokom prethodnog školovanja odlukom nadležnog Centra za socijalni rad upućeni kao djeca bez roditeljskog staranja u JU Dječji dom“Mladost“ Bijela bez obzira na prosjek ocjena iz prethodne godine.

Pravo na nagradu imaju najuspješniji studenti završne godine studija koji su u toku svih prethodnih godina na istim imali indeks uspjeh 10, a ukoliko više kandidata ima isti uspjeh, prednost će imati kandidat koji je tokom školovanja imao više priznanja na takmičenjima iz znanja, raznim sportskim, kulturnim i socio-humanitarnim akcijama.

Rok za prijavu na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 9. oktobrom 2019. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Podnijeta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

Prijavu na konkurs (koja se nalazi u pisarnici Opštine Herceg Novi i na sajtu iste) potrebno je ispuniti i zajedno sa potrebnom traženom dokumentacijom po ovom Konkursu predati neposredno na pisarnici Opštine Herceg Novi ili poslati poštom na adresu: Opština Herceg Novi, Sekretarijat za kulturu i obrazovanje, Trg Maršala Tita 2, Herceg Novi.

Sve ostale detalje u vezi sa uslovima konkursa i potrebnom dokumentacijom pogledajte na sajtu Opštine Herceg Novi www.hercegnovi.me

1 komentar

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code