Reagovanje NVO Mladi Romi: Istina o kupovini stanova po povoljnim uslovima u...

Reagovanje NVO Mladi Romi: Istina o kupovini stanova po povoljnim uslovima u „Čistoći“

3507
5
Podijeli

images_slike_logo_mladi_romi_logoReagujući na izjave direktora hercegnovske „Čistoće“, Borivoja Bonića, o navodnoj kupovini stanova za radnike po povoljnim uslovima što je suprotno ocjenama novog Sindikata, NVO Mladi Romi su saopštili da je sa četiri romska domaćinstva, Javno preduzeće Čistoća zaključilo  27.06.2009. ugovore o kupovini stana pod povoljnim uslovima kojima je utvrđena cijena koja premašuje tržišne kriterujeme.

-Kako izgleda navedena kupovina pod povoljnim uslovima, može se vidjeti iz ugovora čiju fotokopiju prilažemo. Naime, u članu 4, uz osamnaestomjesečni „grejs“ period, razrađena je dinamika otplate u narednih 25 godina i to tokom prve dvije godine po 368,80 eura mjesečno, deset narednih godina po 534,75, narednih deset 719,15 eura, te za posljednju godinu i po mjesečni iznos od 879,00 eura. Ukupna cijena time iznosi 174995,4 eura po stanu veličine  80m2, odnosno 2187  eur/m2. Cijene na tršištu  nekretnina su tokom 2009. doživjele globalni pad pa je nejasno na osnovu čega je prodavac stana i ujedno poslodavac ovih lica ukalkulisao ovoliki rast njihove vrijednosti. Istovremeno, i značajni troškovi ovjere osnovnih ugovora i aneksa, pali su na teret Roma – navodi direktor ove NVO, Samir Jaha.

Picerija i restoran

Ugovorima je takođe predviđeno da trpe rizik i eventualne promjene kamatne stope dok, na drugoj strani: u slučaju da kao kupci odustanu od kupovine tokom otplate – mogu očekivati povraćaj datog tokom pet godina – bez kamata, suprotno članu 549 tada važećeg odnosno članu 558 sada važećeg Zakona o obligacionim odnosima koji garantuju vraćanje primljenog sa zakonskom kamatom i naknadu troškova održavanja stvari. Takođe, kupci su ugovorom preuzeli obavezu da deset godina rade u JP „Čistoća“, čime im je, s obzirom da ovakav ugovor de facto nije kupovina pod posebnim odnosno povoljnim uslovima – nametnuto i ograničenje ustavne slobode u izboru zaposlenja i kretanja, tvrdi Jaha.

images_slike_licnosti_samir_jahaNjihova mjesečna primanja se kreću ispod 300 eura, mjesečni troškovi za utrošenu električnu energiju i vodu iznose oko 100 eura, što znači da im nakon izmirenja kreditnih obaveza i režija, ne ostaje praktično ni euro za ishranu. Stanovi se nalaze u vangradskom naselju Sutorina, desetak kilometara udaljenom od Herceg Novog, dodaje, pored ostaog, Jaha.

On dalje potvrđuje tvrdnju Borivija Bonića, da su se kao organizacija  obratili Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore koji ih je obavjestio da im je “JP Čistoća Herceg Novi” dostavilo nekompletnu dokumentaciju, a ne obrnuto, kako u intervjuu tvrdi Bonić. „Čistoća Herceg Novi“ d.o.o., nije ni ovoj NVO  dostavila ugovore oko kupovine stanova i kredita sa  Hypo Group Alpe Adria bankom, iako su se pozvali na Zakon o slobodnom pristupu informacijama.

Podsjećaju da je ova organizacija u saradnji sa Opštinom Herceg Novi i Cedem-om kreirala Lokalnu studiju stanovanja koju je lokalni parlament  usvojio u martu 2014. godine.

– Namjera NVO Mladi Romi je da doprinese poboljšanju položaja i unapređenju prava  svih radnika u komunalnim preduzećima, posebno terenskih radnika (čistači, vozači), a 90 % u novoosnovanom Sindikatu upravo čine ova lica, što smatramo da će doprinijeti i direktnom razvoju  unapređenju  rada  samog preduzeća – zakljujučuje u reagovanju Samir Jaha.

5 Komentari

  1. Treba viđet đe je pošao kredite te ga je Bonić podigao od Hypo. Tu su ozbiljen mutljavine. U Podgoricu , u grad , ljudi dobijaju stanove od firmi po otkupnoj cijeni 300 eura za m2, u Budvu jeopština u centru, kod autobuske, davala najskuplje, za 680, a Bonić za 2000 i kusur po m2 u Sutorinu, na Vodonosinu, show.
    1    0
  2. Gos Jaha upravo ste Vi obmanuli svoje sunarodnike iako dobro znate da je Herceg Novi prva opština u CG koja je pokušala i dalje pokušava da riješi probleme Roma u HN.Imam nekoliko pitanja za Vas.Koliko plaćate zakup na Šištet i Meljinama i nekadašnjem PKB u Brajkovinu,prostim uvidom u katastarsku dokumentaciju to zemljište ne pripada nijednom Romu.
    1    2

Ostavite komentar

*

code