Početna Naslovna Roditeljski vapaj medijima, jer nadležni ćute: Nesvakidašnji mobing profesorice u SMŠ

Roditeljski vapaj medijima, jer nadležni ćute: Nesvakidašnji mobing profesorice u SMŠ

90

Nakon devet mjeseci bezuspješne borbe da zaštite svoju djecu od psihičke torture u SMŠ „Mladost“ Tivat od profesorice Žakline Laković, uz podršku direktorice Jovanke Vujačić, oglušavanja nadležnih na sve njihove apele, molbe, prigovore i žalbe, roditelji su bili prinuđeni da se obrate medijima. Jedino tako sada još mogu da, kako kažu, pokušaju da probude svijest odgovornih za obezbjeđivanje kvalitetnog obrazovanja i vaspitanja učenika u Crnoj Gori. Prenosimo njihovu priču u cjelosti:

-Pomenuta profesorica, između ostalog, predaje osnove elektrotehnike u II E 5 odjeljenju, koje pohađa 29 učenika, a naši napori da svoj djeci kojoj predaje (ne samo našim sinovima) vratimo samopouzdanje i obezbijedimo minimum znanja iz predmeta koji je ključan za obrazovanje koje su izabrali, traje devet mjeseci; od prvog testa na kome je bilo 85 % jedinica. Iako je po zakonu morao biti poništen, to nije učinjeno ni od profesorice, niti aktiva profesora, ni direktorice. Sllično je bilo i sa drugim testom – 71,4 % jedinica, i tećim testom – 76,7 % jedinica, kao i na pismenom – 58,6 % jedinica. Oni takođe nisu poništeni, pa je na kraju prvog klasifikacionog perioda 21 učenik ovog odjeljenja imao negativnu ocjenu, a srednja ocjena iz osnova elektrotehnike je bila 1,34.

Iako smo pokušali da riješimo problem na roditeljskom sastanku sa razrednim starješinom (kome je Žaklina Laković odbila da prisustvuje) i direktoricom koja je bila u obavezi da reaguje, ništa nije učinjeno. Umjesto da ispita način rada i pokrene disciplinski postupak zbog kršenja zakona, jedino što je preduzela direktorica je organizovanje dopunske nastave, (kod iste profesorice) čiji je rezultat bio skoro 100 % jedinica na prvom sljedećem testu.
Od tada smo više puta prijavljivale slučaj Ministarstvu prosvjete (ministru Damiru Šehoviću), Prosvjetnoj inspekciji (Gorana Šaban), Direktoratu za opšte srednje stručno obrazovanje (Veljko Tomić), Centru za srednje stručno obrazovanje (Duško Rajković), Načelnici za srednje obrazovanje (Zora Bogićević), Glavnoj inspektorki odsjeka za inspekciju za prosvjetu i sport (Lucija Adžić), Upravi za inspekcijske poslove (Alija Košuta) i Zaštitniku ljudskih prava i sloboda (Šućko Baković).

Na polugodištu je u ovom odjeljenju bilo 18 jedinica (srednja ocjena 1,47), a ništa bolja situacija nije ni sa ostalim odjeljenjima i predmetima koje prof. Laković predaje.

Centar za stručno obrazovanje je imenovao tročlanu komisiju koja je 28. i 29. januara obavila vanrednu evaluaciju rada prof. Laković sačinivši opširan izvještaj u kome se konstantuju brojni propusti i prekršaji i daju preporuke za njihovo otklanjanje i pravilan način rada i ocjenjivanja. Izvještaj je dostavljen Ministarstvu prosvjete, Prosvjetnoj inspekciji i direktorici škole na dalje postupanje, ali je reakcija izostala.

Zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Snežana Mijušković je početkom aprila zaključila da je pritužba Dragane Vlaović opravdana, ističući da „postupanjem nastavnice Žakline Laković, koje nije u skladu sa ciljevima obrazovanja i dobrom pedagoškom praksom, učenicima nije obezbijeđena kvalitetna nastava, te je na taj način njihovo pravo na obrazovanje dovedeno u pitanje“. U izvještaju se navodi i da je „kod činjenice da u okviru jednog nastavnog predmeta u učenju zaostaje veliki broj učenika, da je preko 50 % i čak 80 % negativnih ocjena na pisanim testovima, po mišljenju Zaštitnika, upitan kvalitet pružene nastave“, kao i da je „Aktiv škole prilikom inspekcijskog nadzora istakao da iz predmeta osnove elektrotehnike nisu postignuti minimalni ciljevi“ .
Takođe, date su preporuke, a škola je bila dužna da po isteku roka od 30 dana Zaštitniku dosatavi izvještaj o namjeravanim i preduzetim aktivnostima na njihovom izvršenju.

Krajem prvog polugodišta smo od direktorice Jovanke Vujačić dobili obećanje da prof. Laković neće predavati osnove elektrotehnike u II E 5 odjeljenju, čime nas je smišljeno obmanula i produžila agoniju naše djece i ostalih učenika, od kojih većini roditelji plaćaju privatne časove kod profesora elektrotehnike, a ne mogu da dobiju prelaznu ocjenu. Neposredno nakon vanredne evaluacije, prof. Laković je 20. februara otvorila bolovanje i za to vrijeme bila zaštićena od bilo kakvih konsekvenci, a zamijenila je prof. Čučković, koja se trudila da „popravi štetu“. Međutim, prof. Laković se vraća na posao 13. maja, i za sljedeći čas zakazuje pismeni, pri čemu nije ispoštovala preporuke Aktiva profesora da učenicima da zadatke prema pripremi koju su radili sa prof. Čučković. Bilo je 20 jedinica, nije rađena ispravka, pismeni je ponovljen i zakazan kontrolni, pa i on ponovljen zbog velikog broja jedinica, dva dana pred kraj školske godine, jer je bilo preko 90 % jedinica. Djeca ni roditelji do poslednjeg dana škole ne znaju koje će ocjene imati, i koliko će učenika morati na popravni, a teorija i usmeno ispitivanje kod prof. Laković ne postoje!
Smatramo da isključivu odgovornost za ovakav mobing učenika i flagrantno kršenje njihovih prava, snosi direktorica škole Jovanka Vujačić koja, iako ima ingerencije, osnovu i obavezu, nije preduzela nijednu ozbiljnu mjeru da riješi problem i spriječi samovolju i iživljavanje prof. Žakline Laković nad djecom, roditeljima i kolegama, koji traju 25 godina!

Napominjemo da od ministra prosvjete, dr Damira Šehovića, nismo dobili odgovor na više poslanih e- mail-ova , dok su ostali kojima smo se pismeno i usmeno obraćali, (osim Centra za stručno obrazovanje i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda) ulavnom prebacivali odgovornost jedni na druge. Kao dokaz za sve navedeno (uz još mnogo detalja koje je teško sažeti u objavi za medije) kao dokaz možemo vam pružiti na uvid Izvještaj tima eksternih evaluatora za vanredno utvrđivanje kvaliteta obrazovno – vaspitnog rada u JU SMŠ „Mladost“ – Tivat (koji je i objavljen na sajtu Centra za stručno obrazovanje), kao i mišljenje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda-

Obraćanje su potpisale Dragana Vlaović i Olja Marisavljević.

90 Komentari

 1. Sa svim duznim postovanjem, ne interesuje me misljenje nekog ombudsmana kojeg ne znam, jer sam BIO TU.

  I ja sam bio odličan đak, imao diplomu Luča, i u osnovnoj, i u srednjoj školi (da, imao sam 5 kod Žakline, wow).

  I pored tih silnih poduhvata, ordenja i medalja, bio sam prosječan student ETFa, i trebala mi je do tada nezamisliva snaga volje, rad i trud, da bi završio te jako teške studije. Da bi nadoknadio propušteno…

  Čisti primjer onoga što bi se desilo da se uradi ono što vi tražite je matematika kod profesora Jordana, koji nije htio da se smara sa pritiskom takvih kao što ste vi, i nije htio da obara po pola odjeljenja (koji nisu zasluživali te dvojke) nego je srozao kriterijum i nama ‘dobrima’ jasno rekao da ćemo imati strašnih problema ako se odlučimo na fakultet.
  I imali smo.

  Bolje vam je da vam se djeca namuče malo sada, nego kasnije (govorim iz ličnog iskustva), ili što je najgore, nastave ‘školovanje’ na nekom podjednako šupljem fakultetu, pa nakon 15 godina škole shvate da nemaju znanje da budu kompetitivni.

  Kao majka djeteta koje prolazi kroz prvu ozbiljniju prepreku u životu vi gospodjo ne možete biti objektivni, jer vi Žaklinu vidite kroz oči vašeg djeteta.
  Ja, sa druge strane, sam na neki način, vaše dijete za 10 godina. Ja kažem da je Žaklina dobra prof, i da mi je drago što me učila, jer bez tog iskustva nebi bio mentalno sposoban za fakultet. A vi vidite šta je u interesu vaše djece, poklonjena ocjena ili budućnost

  10
 2. Ne predaje ona na ETF ,pa je prolaznost ista kao kod nje.Ima profesora koji nijesu bili dobri đaci,nijesu mnogo ni naučili i ne traže znanje,jer ne primjenjuju ga niđe.Ona predaje godinama na svu sreću onih kojima treba znanje za dalje i onih koji mogu da se na vrijeme prekvalifiikuju.,ima dosta lakših škola.Takvih je bilo i biće,oni imaju i traže znanje i ne znaju drukčije da rade,ko može da nauči naučiće.Sramota je da roditelji komentarišu školu svoje đece i da sve bezrezervno vjeruju svojoj dječici kao da ne vide stanje u društvu.

  9
  2
 3. Nisam imala namjeru da polemišem, ali ću zbog nekih komentara dodati još nekoliko detalja. U ovo isto odjeljenje su upisani mahom odlični i vrlodobri učenici, koji prošle školske godine nisu imali problem sa osnovama elektrotehnike kod prof. Brajković, a sada učenici koji su kod nje imali 4 ili 5, i čak išli na takmičenje, ne mogu da dobiju 2. Za one koji im poručuju da se “uhvate knjige” – većina je cijelo vrijeme učila upravo taj predmet, zapostavivši sve ostale, radeći sa profesorima, inžinjerima i studentima elektrotehnike, (kojima su roditelji plaćali časove), ali na testovima i pismenima kod prof. Laković je redovno bilo preko 50 % jedinica, jer nisu bili po principu lakši – za dvojku, srednje težak – za trojku i najteži za četvorku ili peticu, i ocjenjivanje nije bilo po “bodovanju”. Za ove koji kažu – neka traže komisiju, (djeci tek to predstavlja dodatni stres), ali moj sin je na kraju trećeg klasifikacionog perioda tražio da polaže pred komisijom, i popravio jedinicu na trojku. Namjerno to nisam pominjala, on čak nije ni imao jedinicu, i nikada nisam niti bi tražila da mu bilo ko bilo šta pokloni, jer roditelji nikada nisu tražili da im prof. Laković pokloni ocjenu, nego DA IH NEKO NAUČI i prenese im znanje iz predmeta koji je najbitniji za smjer koji su upisali i zanimanje kojim bi željeli da se bave. Za one koji nas kvalifikuju kao “neuke majke razmažene djece, koje pišu nedokazane pamflete” – sve navedeno (a ima još dosta toga) može se provjeriti u izvještaju vanredne eksterne komisije i mišljenju ombudsmana. Za one koji traže dokaze mobinga, postoji više snimaka, kao i svjedoka, koji mogu potvrditi da prof. Laković viče na učenike, vrijeđa ih, omalovažava i zastrašuje. Sve je vrlo lako provjeriti, a to je i bio cilj obraćanja medijima; da bi konačno reagovao neko čiji je to posao, dužnost i obaveza. Kada je riječ o “konfliktu interesa”, upravo zbog toga što radim u medijima, čekala sam do poslednje trenutka, a prije toga (od oktobra 2018.) roditelji su pokušavali da riješe problem u okviru institucija sistema, počevši od roditeljskog sastanka, preko više sastanaka sa direktoricom (koja nam je davala lažna obećanja) i uključivanja Aktiva profesora (čije preporuke prof. Laković nije ispoštovala, a kada su pokušali da joj skrenu pažnju na problem – naustila je sjednicu). Inače, juče (poslednjeg dana škole) dio učenika je kod nje opet radio testove – tokom četvrtog i šestog časa. Da ste ih vidjeli, i da znate šta proživljavaju i šta su za sve ovo vrijeme doživjeli, ne bi ih tako olako nazivali “maminim mazama”, i govorili da je Žaklina Laković “profesorica starog kova koja traži znanje”. Ako si profesor, i pedagog, znanje učenicima prvo moraš dati, moraš znati da im ga preneseš, a onda ga od njih i očekivati…

  17
  8
 4. Kao neko ko je isao u tu skolu, i imao Zaklinu kao profesoricu, jedino sto mogu da kazem je da ako zelite da vase dijete upise ETF, bolje pravite peticiju da bude po jedna Zaklina na svakom predmetu.
  Ne znam cemu sva prica oko koliko kojih ocjena ima, dajte nastavni program, dajte pismene ispite – lako je ocijeniti da li je korektno ili ne. Pustite se subjektivne patetike tipa “jadno moje namuceno dijete”.

  Imate clanak na CDM od prije 2 dana kako je na ETFu od 270 studenata ispit polozilo 14, svi sa min ocjenom.

  Eto kakve studente, a nakon toga i strucnjake, prave profesori koji nisu kao Zaklina.
  Imao sam 4 kod nje tokom godine, 5 na kraju. Sramota sta pricate. Kamo srece da ih je vise takvih, nebi fakultet osjetio.

  11
  5
 5. Ona je uvek mrzila,Direktora Kisica zato sto je uvazavao zalbe ucenika.Zaklina obali pola razreda 2005 i trazimo izuzece dodje profesor iz podgorice i sve pusti.Zato se radovala kad je Jovanka dosla.Jer se ona nista ne pita,sve sprovodi direktive iz podgorice.I Zaklina to zna i to koristi.

  6
  1
 6. Obrazovni sistem u crnoj godi je posao nizbrdo od kada su se roditelji poceli pitat za stvari vezane za nastavu. Napolju srednja skola kosta od 12000€ pa navise po godini, napravis jedan prekrsaj i letis vani ko god ti bio tata ili mama bez povrata skolarine. I nema prolaska na lijepe oci koliko god si platio. Danas kod nas svako selo ima univerzitet (ne fakultet) i svi su neki menadzeri koji samo znaju da pricaju a nista da rade. Ili direktno nakon faxa udju u politiku a nemaju ni dana radnog staza ali su strucnjaci za sve (mislim na ono dijete u fotelji gradonacelnika u Kotoru izmedju ostalog). Takvi ocekuju da ce mama i tata da kupe diplomu (isti primjer) a ja cu samo da budem fin (ponekad se i obrijem) i mlaticu praznu slamu po cijeli dan.

  10
  3
 7. Jedan sam od bivsih ucenika SMS Mladost u drugom razredu sam bio kad se doticna profesorica pojavila i naslijedila profesora Plavsica.O njoj kako teda tako ni danas nemam lijepo misljenje.Jednostavno je sa svojim ponasanjem i torturom koju je sprovodila postala omrazena profesorica.Niko poslije nje nisata nije znao.A dan danas pamtim lekcije koje je predavala Mateljanka.Brajkovicka,Plavsic.To su bili profesori doktori za ovu.Oni su znali prenjet znanje a ova je samo znala utjerivat strah .Sto se tice znanja i ono joj je upitno.ali ovdje nema toliko prostora da ispisem da bi i to dokazao.Jednostavna dijagnoza ove nazovi profesorice je da svoje nezadovoljstvo i svoje frustracije lijeci na djeci.Kako tada prije 25 godina tako i sada.

  19
  5
  • Brajkovicka predavala meni, predaje mom sinu.Pedagog, profesor, drug, stručnjak,sve u jednoj ženi.Djeca je postuju, ima sistem da svajog smiri i privoli da zavoli njen predmet.Ne moze svak s djecom radit.Prosto neko nema šlifa, dzaba mu 9 fakulteta.Mora se reagovat nije dod jece, nisu nas sva djeca neznalice, a kad ja bjeh u skolu u Tivat kod Zakline je 3 bila premija.

   5
   6
 8. I meni je isto predavala, normalno imao sam 1 i jedva 2 dobio pred kraj 1. godine. Nije ona toliko strasna koliko su djaci naucili da se provlace. Trazi znanje i moralo se sve znati kod nje inace nema prolaza,tako da ne mlatite praznu slamu nego toj djeci umjesto telefona dajte knjige u sake i nek zagriju stolicu. Ovi sto odu na ETF ce je kasnije hvaliti i bice im zao sto im nije predavala sve strucne predmete,kao sto je i meni sad zao jer bi izasao iz skole sa nekim znanjem

  18
  4
  • A prvo ona mora ispredavat nesto iz te knjige, el.tehnika se ne uči napamet…u tome i jes problem..treba to djeci razjasnit..prvi put se srijecu sa materijom a ne mogu istu poput muzickog i istorije nabupat napamet.Tako prica UZMI KNjIGU kod mene ne pije vodu.Naravno treba da uce al prvenstveno treba da znaju sta uce i da razumiju to sto uce.

   3
   1
 9. Problem je lako resiv
  ako stvarno mislite da ste osteceni imate priliku da pred komsijom dokazete svoje znanje..
  Ovaj vapaj je besmislen..i cudim se da se radio jadran uopste odlucio da ga objavi..jer nije korektan prema drugoj strani.. siguran sam da i ona ima svoje razloge..
  A ako i postoji nepravda..djeca su duzna da je upornoscu istrajnoscu i radom isprave tj uvjere profesora da gresi a ne da se kriju iza zabrinutih majki..koje na ovakav nacin samo razvijaju njihovu razmazenost..

  29
  13
  • Uporno vam objasnjavamo da nije problem ocena,nego rad,ne od strane dece nego pomenute profesorice.Ako trazis znanje onda ga i daj,nije problem nauciti,a nasa deca su bila istrajna do kraja i 4 dana uzastopno uzdignute glave pisali pismene i kontrolne,ni jednog momenta nisu posustali,prema tome gospodine oni su se borili istrajnoscu sto je za pohvalu za momke od 16 i 17 god.A pedagog koji se roditeljima obraca sa budalo,svakako decu nema sta nauciti

   2
   4
 10. NIje mi jasno ako je žena ispravna sto ne dodje na taj mrceni roditeljski i ne rece LJUDI..VASA DJECA NEMAJU POJMA.A kako to da kaze kad ih ona sama nike nista naucila.Komplekse lijeci, svaka škola ima Žaklinu, Dijanu…i njima slicne, samo je fora koga su macepile.A to da je kriterijum za sve isti NIJE…NIKAD NIKE BIO ..NITI CE…zalosno ali tačno.

  20
  6
 11. Profesor je i pedagog i metodičar, a ne samo znalac svog predmeta, a da ne umije da prenese znanje. Djeca su ljudska bića a ne roboti ili vreće krtole pa slažeš kako te volja i činiš što te volja. Takve profesore ne treba braniti jer su sebe doveli u poziciju da se brane od sopstvenih đaka i njihovih roditelja, što je najveći poraz za prosvjetnog radnika i humanistu.

  23
  9
 12. U HN ima profesorica koja ne dolazi i ne predaje nista, a djaci pitaju,pala je kisa je li dosla prof. italijanskog. A Kad dodje vredja i maltretira sve oko sebe.

  24
  3
  • Ono kad s vremena na vreme dodješ na čas da igraš igrice i pojma nemaš šta se radi. A na 3 dana pre kraja škole , sa deset jedinica, uz ” pomoć prijatelja” svedeš na tri, pa ti krivo što i te tri moraš u avgustu, da nije nepodobnih profesora, i to bi se “sredilo”.Uvreda za vredne djake su upravo takvi kao ti i tebi slični.

   9
   4
     • Tužno je kad kokoska digne ruke od sebe i bavi se piladima i to jos tudjim umjesto svojim, jadna kokoska!

      2
      3
     • Kakav ugodan doživljaj , pročitati nesto na italijanskom od prof. Italijanskog a ne samo urlanje na srpskom, brava!

      1
      4
     • Se nel polaio regnasse il silenzio, il rispetto imparato a casa(ma sfortunatamente che non c’è) , si imparerebbe senza gridare, senza paura! O forse nel polaio si è nascosta una brutta vipera. Ooo, vipera, esci al sole! C’è l’antidoto efficace! Continuiamo la conversazione per svelare chi è questa vipera velenosa senza nessun scrupolo. 😉 Goditi del sole, basta nascondersi nel polaio, ci conosciamo di persona! A presto!

      2
      2
     • Alzare la voce davanti ad un’impertinenza, maleducazione, manco di rispetto è IL DOVERE di qualsiasi persona adulta ed onesta. Invece, diffamare, offendere e attacare dietro alle spalle è la caratteristica innata di un essere IGNOBILE. Peccato per te di non essere in grado di capirlo e così di diventare, forse, una migliore persona. Per finire, la diffamazione è un reato!

      2
      2
 13. Pošaljite tu Žaklinu u prekomandu,,u Podgorici na primer, nek se tamo junači… A ovoj deci u Tivtu obezbedite posvećenog predavača koji će im približiti struku i oceniti ih na osnovu aktivnosti na času?! Nemojte dozvoliti da Njen teror traje i minuta više! Napravite protest, mada ste to trebali prije na polugodištu… … Nisu njeni časovi najbitniji za ove mlade živote a ona se kako se čini dobrano zaigrala, samo da bude bitna, sram je bilo… Roditelji ne dajte joj da vam zlostavlja djecu, uzeće oni knjigu u šake kod drugog profesora kod te neće, imaju i djeca pravo da se bune protiv njenih poriva “starog kova”. Zaključak_djeci treba profesor koji ne uživa kad svi dobiju jedinice!

  16
  13
 14. Problem je u sistemu a ne u Zaklini.
  Obrazovni sistem je srozan u Crnoj Goriv na niske grane i onda profesori koji traze rad, disciplinu i znanje jednostavno strce u takvom sistemu.
  Istina je da je Zaklinin kriterijum visok, ali se on zna od prvog dana, pravican je i svako ko uci i trudi se nece imati velikih problema.
  Prije par dana bio clanak o ETF-u i profesoru matematike, ista prica, mali broj prolaznih ocjena… Naravno, kad se slabo znanje pojijelo iz srednje… Kao sto se kod Zakline doniielo slabo znanje iz osnovne.

  Nije Zaklina kriva, kriv je sistem u kome zivimo i u kojem se nasa djeca skoluju. Zaklina, i slicni njoj, se samo nisu ‘uklopili’ u taj sistem pa su na meti roditelja koji bi radije da mu djete ima prelaznu ocjenu nego znanje. Odavno kod nas ocjena nije mjerilo znanja i zato je sve vise diplomaca a sve manje ljudi sa znanjem.

  38
  7
  • ma sta pricas majke ti, pa nije srpski ili ovaj novi crnogorski pa da se slabo znanje donijelo.Predmet je potpuno nov.Nov pojam za sve, ni u kednoj osnovnoj nema elektrotehnike, tako da to sto je nov predmet i sto su tako lose ocjene znaci da postovana profesorica nike prenijela znanje na ucenika.Ada nemogice valaj da od 29 bude 18 kedinica…a garant par njih nike radilo, znaci nemoguće.Ako ke prava, pravična i čista sto to na roditeljskom na koji je uredno pozvana ne rece, no se ne pojavi.
   Ne kazem ja ima svakave djece, ali ovooo traje godinama.

   7
   12
   • Predmet jeste nov ali je to predmet u kome je potrebno odlicno znanje matematike. Djeca zavrse osnovno skolu a da ne znaju tablicu mnozenja a kamoli sta drugo. Ne kazem da problem ne postoji i da je sasvim normalno da ima 70-80% jedinica, samo kazem da nije problem u Zaklini. Sistem je srozan a ona drzi veoma visok nivo i zbog toga smeta.

    Poslije te srednje skole zavesio sam i ETF, i samo jedno mogu da kazem: Zaklina, hvala ti jer sam zbog tebe lakse zavrsio fakultet. Volio bi da su me i drugi profesori tako ‘mucili’ jer bi mi bilo jos lakse na fakultetu. Tada (u srednjoj skoli) mozda to nisam bas najbolje shvatao, al na fakultetu i sada veoma dobro shvatam.

    Ako trenutna djeca to ne mogu da shvate i realno je da mozda ne mogu, trebalo bi da mogu njihovi roditelji….

    7
    1
 15. Očekivale ste da vam odgovori Damir Šehović, Gorana Šaban i ostali? E moje drage gospođe. U velikoj ste zabludi. U ovom nesrećnoj državi, ni prava, ni pravde ni ničega nema. Niti će ga biti.

  13
  3
 16. Neznam dotičnu profesoricu jer sam završio elektroniku u Tivtu još 1991 ali iz priče vidim da je mix Sjere i Petra Vukičevića (stariji će znati ko su )…e sad nikad mi roditelji ni meni ni drugima nisu dali za pravo niti su bili na našoj strani a pokojna Sjera je isto tako znala dati po 20 jefinica …mada su to bila druga vremena i pedagog se tada cijenio i bio poštovan

  36
  2
 17. Djeca da uče, jer da su više učili njihovi roditelji koji pišu ovakve pamflete, znali bi da optužbe o kojima pišu,a tiču se recimo, mobinga, valja prethodno dokazati.
  Takođe, topla preporuka novinarima ovog portala, da umaju u vidu, zlatno pravilo novinarstva, a to je da prije puštanja u etar, informaciju valja provjeriti kod svih strana u (u ovom slučaju , konfliktu).Tek nakon toga, bombastičnim naslovima i drugim alatima, boriti se da ista vijest bude što više puta pročitana! Ipak, primarna je vrijednost vijesti, da bude istinita, neutralna i sveobuhvatna! Težak zadatak, slažem se!

  31
  4
 18. Da se uči redovno,a ne kampanjski za dvojku bi svako naučio. Dosta dece je iz osnovnih škola izašlo sa projektovanim a ne realnim ocenama. Roditelji navikli da hvataju na buku,rodbinske veze i slično pa sad naišli na tvrdo i ne valja. Klasična priča….

  26
  3
 19. Ja sam zavrsio skolovanje u Tivtu i Zaklina je predavala i tada, jeste bila stroga ali to je predmet koji je veoma bitan i ne smije da se progleda kroz prste. Od mene samo pohvale za profesoricu Zaklinu. Ko zasluži ima dobru ocjenu bez problema samo malo treba zagrijati stolicu.

  33
  5
 20. Bolje da vasi sinovi malo zagriju stolicu pa nauce taj predmet ako su vec izabrali to.
  Najbolje je kad vas sin dobije jedinicu da se ponisti pismeni, da li je to pravedno prema dijeci koja uče?

  22
  8
 21. Ja bi samo hteo da kazem da ovi koji komentarisu da trebaju deca da uzmu knjigu u šake i ostalo.Trebaju ali vi ocigledno niste bili u toj skoli ili ako je vase dete a nije bilo problema onda ste ga previse forsirali.

  11
  22
  • Evo ja sam bio , i predavala mi je zaklina 3 predmeta. I mogu da kazem da je to jedan od najboljih profesora u tivatskoj skoli. Imao sam zasluzenu 2 ali sam morao da naucim i da znam. Kod nje nema tatinih i maminih veza , nema prepisivanja samo i samo znanje. Da je vise ovakvih profesora nebi se diplome stampale samo da je imate.nego bi i srednje skole bile ozbiljna diploma.

   32
   5
 22. Od ovakvih roditelja i ne mogu iznici normalna djeca. Sve na foru, bez znanja. Pazi ti floskula – uskraceno im pravo na obrazovanje? Nije po zakonu da oni koji ne znaju nista dobiju jedinicu?
  Da je srece, pa to lijepo sve na popravni, pa po (ne)znanju opet u isti razred. I pitam se, sta ce im i da zavrse? Neko ce im dati da rade nesto a nemaju pojma? Gajite debile, a u konacnici ta dijeca su manje kriva od njihovih neodgovornih i nevaspitanjih roditelja.

  34
  24
 23. Ljudi vi ne shvatate da ta zena ne sto nezna znanje da prenese nego je u zimskom periodu rekla da njoj nmz niko nista direktorica kad joj je rekla da ce je maknu ti sa posla z.l. je odgovorila prije cu ja tebi sredit otkaz nego ti meni a ako hoces da popravis ocjenu moras da odgovaras 10 lekcija za ocjenu 2 gledao sam momka koji je odgovarao 3 casa za 2 i na kraj mu je rekla kao dobio si to ali to je kao trebalo bolje da se nauci………..

  20
  12
 24. Evo da ostavim i ja svoj komentar kao neko ko je završio ETF u Beogradu i bavi se profesionalno elektronikom. Bilo je potrebno dosta truda da bi se upisao fakultet i da bi se uhvatio korak sa gradivom na fakultetu posle srednje u Tivtu. Jedino realno znanje koje je posle značilo i na fakultetu i na radu je bilo poneseno od Žakline, Andreja, Milice Mateljan i Jordana. Ljudi koji su došli iz Tesle u Beogradu i drugih škola su imali daleko manje problema na početku. Tako da neka se zapitaju ljudi u kome je problem.

  44
  2
  • Još jedna stvar. Još pre upisa srednje svi su nas upozoravali da tamo ima neka Žaklina kod koje niko ne prolazi. Međutim kad je počeo prvi predmet kod nje ispostavilo se da ona samo traži razumevanje gradiva. Mogao je da prođe svako ko se potrudio da razume lekciju. A ljudi su bili naviknuti na učenje kratkih lekcija napamet na drugim predmetima i onda im je ovo teško padalo. I za dvojku je moralo da se razume šta je recimo tiristor, od čega se sastoji i kako radi. Bilo da planirate da se u bilo kom obliku bavite tom strukom ili da studirate ovo je praktično znanje. I ko god se malo potrudio prošao je. Ne znam kakvo je sad stanje ali mi liči da je ista stvar u pitanju. Upis na fakultet je pokazao koliko je SMŠ Mladost u stvari slaba škola, a Žaklina je bila jedna od retkih koja je držala neki nivo. Isti utisak imaju i kolege koje su otišle na ETF u PG. Ako se još sroza nivo škole mislim da učenici moći da se obrišu tom diplomom.

   28
   2
 25. Pola komentara je da je i njima bilo tako ali da su prezivjeli pa sad ocigledno ljubomorni da nekima drugima ne bude bolje davaju podrsku uciteljici.
  Da je uciteljica cista razgovarala bi sa roditeljima i nebi joj strucni aktiv nalazio greske jer se oni inace drze zajedno kao pijan plota.
  Da svako ko ima dijete u bilo kojoj skoli kod 90% (da nekazem i 99%) nastavnika ili profesora zna da pravila za svako dijete nisu ista i da nije isto potrebno znanje za iste ocjene razlicite djece. Pa cijela nam drzava pociva na tom principu ko si sto si i koliko imas ? pa zar moze neko reci da postoji pravda u Crnoj Gori koja pociva na svercu cigara, droge i drzavnoj mafiji. Neko postane milioner preko noci dok drugi ostaju bez krova nad glavom , koliko je samo ljudi dobilo batina od razno raznih policijsko-mafijaskih drzavnih sluzbenika ili funkcionera pa nije smilo pravdu ni sudski da zatrazi , a da nepricam kako tek sudovi sude sprdnja je.
  Na veliku zalost vecina nastavnika i profesora lijece svoje zivotne probleme i frustracije na djeci koju su dobili da ih necemu nauce.Kako Kazu nastavnici i profesori na pitanje djece da im se nesto ponovi “Idite u Igalo pa kupite papagaja ako zelite ponavljanje”, da li ocekujete od takvih da prenesu znanje da zainteresuju djake za svoj predmet ili slicno ?
  U svakom slucaju podrska svoj djeci jel kakva god da su nam djeca sigurno je samo jedno da su bolja nego mi roditelji jel smo im mi ovako blato u kojem su se rodila napravili.
  PODRSKA ZA SVE DjAKE I SVU DJECU

  29
  12
 26. Moje dete ima kod doticne profesorke dobru ocenu, ali sve sto je napisano u tekstu stoji kao istina, i jos dosta gorih stvari ta profesorka radi deci, a najgore od svega je sto ih nikako ne osposobljava za poziv koji su izabrali, vec upravo suprotno udaljava ih od ucenja i zelje da napreduju.

  19
  16
 27. Profesorica Zaklina je profesor koji trazi znanje , kod nje ne mozete da nabubate lekciju kao lekciju iz istorije nnego morate da razumijete ono sto pricate.
  Onaj ko je kod zakline imao 2 , vijerujte na etf u pg je zavrsavao ispit iz osnova bez muke.
  Elektrotehnika je predmet koji mora da se zna , i steta je sto vise profesora nije kao Zaklina.
  Brajkovicka i Cuckovicka diktiraju 4,5 recenica i to treba da se nauci , to je nivo osnovne skole, samim tim dijeca sa njihovih predmeta izlaze bez promila znanja.
  PUNA PODRSKA ZA ZAKLINU , VIJERUJTE RODITELJI POSLE CE IM BITI LAKSE.

  28
  17
 28. Da, sad je kriva profesorica!!!Kriva je jer traži znanje, kriva je jer ne poklanja ocjene ,kriva je jer će ta djeca sjutra da se upišu na elektrotehnučki fakultet ,a tamo će im prelaznost na matematici , fizici i oasnvama elektrotehnike biti 0,0001%.Gospodo draga ovo je težak predmet i ne može da se kampanjski uči i nauči.A vi dragi roditelji neka vam djeca uče i nauče pa će dobiti prelaznu.

  42
  22
 29. Ova profesorica je meni predavala i bila je stroga, morao si da naucis bar nesto da bi prosao, ali nista nerealno. Tako da bolje da pritisnete vasu djecu da se malo aktiviraju i sjednu za knjigu.

  40
  16
 30. I meni je predavala zaklina, nikad problema nisam imao, nisam ni neki ucenik bio, stroga a pravedna i ne voli kad joj neko ometa cas i pravi se mangup tako da je do djece nszslost…

  41
  12
 31. Neznanje i slabe ucenika govori o sposobnosti profesorke da prenese znanje ucenicima ..to je jasno..znamo da ucenici su tu da nauce a izgleda da doticna nije sposobna ili nece da prenese njeno znanje…

  20
  28
 32. zaklina lakovic je profesor starog kova.trazi znanje i za to je svaki ucenik nagradjen.mom sinu je predavala i nikad nije imao problema kod nje jer je ucio.danasnje mamice su toliko razmazile dijecu da bi najradije diplome narucivale preko kucne dostave kao picu.POTPUNA PODRSKA PROFESORICI LAKOVIC KOJA JE USPJESNO PRENIJELA ZNANJE GENERACIJAMA i KOJE SE SADA NECE NIGDJE ZASTIDJETI.A ove majke sto dizu halabuku,nek malo smanje dozivljaje jer prave medvedju uslugu svojij dijeci.

  59
  17
  • E mozda je Zaklina Vaše dijete naučila, moje nije..plaćao sam privatno časove da bi nešto znao.. ostalu DIJECU ne mogu da komentarišem, prosto ne smijem.Lozdrav za svu DIJECU.

   16
   16
 33. Pa šta očekujete od “profesorice” koja pojma nema o elektrotehnici. Tamo sam išao od 1993. do 1997. godine i hvala Bogu da mi dotična nije predavala. Profesorice Čučković i Brajković, kao i profesor Andrej su zakon bili tad, znali su znanje prenijeti, jer su isto i imali. Poslije je završen i ETF, bez većih problema.

  25
  19
  • Od 93.do 97. du kriterijumi bili vrh.
   Daj ne lupajte, niti što znaju niti hoće da nauče, a profesorica nije očito korumpirana da im kso ostali poklanja ocjene. Do juče nije se moglo ponabljati ni ako se ne dolazi u školo
   skoro pa nikad.
   Podršja prifesorki.

   24
   22
 34. Ako je doticna clan ili drugarica Ministra ne mozete je smjenit osim da Amerika posalje invazionu flotu i jedno 200 000 Marinaca u Tivat. Otkad je ovaj Ministar zasjeo na stolicu frka je u 90% Skola i ne moze mu niko nista a nije ga briga ni za krsenje zakona i krivicnu odgovornost njegovih partijski postavljenih direktora koje je on postavio. Za par godina ce sve Skole u Cg biti pod direktnom i 100% njegovom vlascu i nijedan zakon mu nece moci nista kao sto mu vec sad nemoze. Dok se ne skupi 20 roditelja i ne posklepa samare kroz Skolu nista se promjenit nece.

  19
  11
 35. ova tivatska prica otvara siri problem. Ko sve i kako predaje. Prvo, enormni procenat nedovoljnih ocijena je pokazatelj nestrucnosti i neznanja nastavnika u edukativnoj fazi nastave. Ona NE UMIJE da prenese znanje, ili je nije briga . Drugo, zastrasujuci broj negativnih ocijena na testovima govori o nestrucno i nevalidno inpostiranim testovima. Djece ima svakakve, ali sigurno je da nisu svi idioti, izinjavam se na prejakoj rijeci. Ocigledno je da su strucne komisije ukazale na to, ali da skolski establisment opstruira procesuiranje nastavnice. Odbijanje nastavnice da ucestvuje u razgovorima sa roditeljima koje organizuje skola, takodje podleze sankcijama. Nereagovanje direktorke je proizvod lazne cehovske solidarnosti i neorofesionalizma, cega smo se nagledali u medicini. To je pogubno po struku a narocito po mlade ljude koji gube povjerenje u sistem. Mi stariji sjecamo se kako su u Novom rjesavani slicni problemi . Nimalo preporucljivo, nasilno, pa zataskavano, ali je bilo efikasno. Ovo nije put ni preporuka, naprotiv, ali se ne treba cuditi ako nekoj mami ili nekom tati pukne zivac. Posto svi sada cute, mediji mogu da reaguju. Jadran neka zove nastavnicu, direktorku, ministra… Ne samo Jadran. Jer , sto rece omiljeni mlad pisac Njegos , Vuk na ovcu svoje pravo ima, al……

  28
  7
 36. Išao sam i ja u tu školu i predavala mi je Žaklina. Žalosno je što svi profesori nemaju takav kriterijum jer bi djeca izlazila sa znanjem iz škole a ne bez njega. Nije Žaklina problem, problem je većina ostalih profesora koji su podlegli pritisku roditelja i javnosti, kao i sami roditelji, jer gdje Bože moj da moje dijete ima jedinicu. U stilu poznatog dede: Uči pi… ti ma…..

  39
  13
 37. I ja sam imao sreće pa je mi je profesor Andrej predavao, odličan profesor – pravi pedagog. A što se tiče Žakline, u periodu od 2000 – 2004 dok sam ja pohadjao školu situacija je bila ista takva kao što se navodi u tekstu.
  Žena je isfrustrirana i to prenosi na djecu, sada je situacija predpostavljam još gora. Ako 80% učenika nema prelaznu ocjenu, treba se zapitati kakav je to profesor…

  26
  15
 38. Trebalo bi od stiropora napraviti velikog keca, ofarbati ga zlatnom bojom i postaviti negdje blizu skole… Ili masu malih zlatnih jedinica…

  6
  7
 39. Pa ako se sve svodi na kontrolne zadatke, lako se moze provjeriti da li su u skladu sa nastavnim programom. To da na usmeno odgovaranje ima primjedbi bile bi vjerovatno opravdane, ali pismeno je sve crno na bijelo

  21
  3
 40. Bolje je dobiti jedinicu nego dnevnikom po glavi! Sjećam se profesora latinskog koji je po svoj prilici bio staljinista. Njegovi časovi su bili čisti psiho teror. Jednog dana je pretjerao pa je najboljoj i najprimjernoj učenici u razredu na času prišao iza leđa i bez ikakvog razloga je razvalio dnevnikom po glavi…
  Učenica je pala u nesvijest i nas četvoro je iznijelo iz učionice da joj se ukaže pomoć.
  Tu je bio i kraj profesorove torture jer je potom imao takvih problema da je bio srećan da je uopšte zadržao radno mjesto…
  Odavno sam završio školovanje; jesu li dnevnici još uvijek u upotrebi? Biće da su se promijenila vremena. Sumnjam da bi profesor leptopom smio da udari učenika…

  7
  7
 41. Ja sam u tu školu išao od 1998. do 2002. godine i prof. Žaklina je bila ista takva. Od nje su svi imali samo stres i kečinu. Pi
  Sreća, pa je meni osnove elektrotehnike predavao prof. Andrej – legenda!

  46
  12

Leave a Reply to Djak pijesak Otkaži slanje

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code