Rok od žalbe istekao, da li će se graditi deponija Duboki do?

Rok od žalbe istekao, da li će se graditi deponija Duboki do?

926
1
Podijeli

duboki do satŠta će biti sa projektom izgradnje sanitarne deponije Duboki do u Opštini Herceg Novi, niko ne zna tačan odgvovor. Jer, presudom  Upravnog suda Crne Gore, 5. maja ove godine, poništena je građevinska dozvola, koju je 2. juna prošle godine, izdalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Prošlo je 30 dana, iscurio rok za žalbu i to Ministarstvo nije iskoristilo da koriguje nepravilnosti. Postavlja se pitanje hoće li uopšte doći do gradnje ovog kapitalnog projekta u koji je Opština Herceg Novi godinama ulagala i novac i vrijeme.

Privremena dozvola za odlaganje otpada na postojećoj deponiji Tisova greda, važi do 1. aprila 2017. godine.

Picerija i restoran

Podsjetićemo da je Upravni sud, 5. maja  presudio u korist MZ Morinj. Iz Opštine Kotor kazali su da je do poništenja građevinske dozvole došlo jer Opština Herceg Novi kao investitor, nije u prethodnom postupku ispoštovala osnovni dokument, a to je Elaborat o Izboru lokacije za izgradnju sanitarne deponije, gdje su bile predviđene i bodovane 6 lokacija, od kojih je tada za lokaciju Duboki do navedeno, da se prije izrade projektne dokumentacije,  a radi kraškog terena i velike ranjivosti  Morinjskih izvora kao državnih resursa, moraju uraditi ispitivanja koja će nedvosmisleno pokazati da vode (nadzemne i podzemne) sa navedene lokacije nemaju uticaj na pomenute izvore.

Kotorani takođe tvrde, da nije urađen ni Geološki Projekat koji je obavezan i koji se navodi u izdatim UT uslovima kao obavezna stavka prije podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, vodne uslove te da je  saglasnost izdao stvarno nenadležan subjekt, i da ne postoji ni saglasnost vlasnika parcela na kojima se previđa izgradnja deponije. Ukazuju i na to da ne postoji saglasnosti Uprave za kulturna dobra koja je obavezna obzirom na lokalitet, jer je za treću zoni sanitarne zaštite Morinsjkih izvora za koje je urađen i revidovan Elaborat, Pravilnikom definisano da se ništa ne može graditi na tom području.

Naglašavaju i da su Morinjski izvori su Odlukom Vlade Crne Gore svrstani u izvore od nacionalnog značaja.

Ranije je saopšteno da je Opština Herceg Novi aplicirala sa projektom deponije Duboki do za sredstva Direkcije javnih radova. Predračunska  vrijednost izgradnje sanitarne deponije Duboki do na Ublima koja bi zahvatala površinu od 14 hektara i bila izgrađena po najsavremenijim tehnološkim principima i uz sve mjere ekološke zaštite, iznosi  6,5 miliona eura. Prva faza, kako je procjenjeno, koštala bi 2, 5 miliona. Za novu deponiju Duboki Do određena je lokacija na Ublima, u  prirodnoj vrtači na 1.100 metara nadmorske visine, na 700 metara udaljenosti od postojeće deponije Tisova greda i 24 kilometra od centra grada.

U Opštini Herceg Novi tvrde da su uradili sve što je od njih zatraženo, čak i više od toga, pa je analiza izbora lokacije rađena je 2003. godine, Prostorni plan koji je definisao lokaciju urađen je 2008. godine, Studiju izvodljivosti sa idejnim rješenjem uradio je Institut za građevinarstvo iz Banja Luke, Lokalnu studiju lokacije za sanitarnu deponiju uradio je Centar za arhitekturu i urbanizam iz Podgorice. Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu urađen je 2010. godine, a Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu izgradnje sanitarne deponije u organizaciji Agencije za zaštitu životne sredine iz Podgorice. Glavni projekt je izradio IGH iz Rijeke, a reviziju i detaljna geotehnička istraživanja Građevinski institut iz Podgorice. Dodatni Elaborat detaljnih geotehničkih istraživanja terena lokacije buduće sanitarne deponije, urađen na insistiranje MZ Morinj, koji je pokazao da nema bojazni da će morinjski sliv biti ugrožen, urađen je decembra 2014. godine.

Kada je riječ o spornim parcelama iste godine je iz opštinske Službe za zastupanje objašnjeno, da je riječ o objektu od opšteg interesa, te da se prema izmjenjenom zakonu, može izdati dozvola i bez rješenja o imovinsko pravnim odnosima.

1 komentar

  1. Prvo bi trebalo od početka do kraja sprovesti Zakonsku regulativu iz oblasti upravljanja otpadom i komunalnog razvoja,a onda bi to sve bilo lako,a ne ovako kraj,bacite sve u smeće drugome pred kuću,….

Ostavite komentar

*

code