Početna Društvo Šansa za posao ako pomažete starima, djeci, osobama sa invaliditetom, u oblastima...

Šansa za posao ako pomažete starima, djeci, osobama sa invaliditetom, u oblastima od javnog interesa

0

Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je Konkurs za izbor izvođača javnog rada – njega starih lica, personalni asistent i drugih programa javnog rada koji je otvoren do 15. marta 2019. godine.

Izbor izvođača javnog rada realizuje se kroz programe stvaranja privremenih netržišnih poslova od javnog interesa u oblastima društvene brige o djeci i mladima, zaštite lica sa invaliditetom, pomoći starim licima, borbe protiv bolesti zavisnosti, zaštite životne sredine, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, obrazovanja, kulture, sporta i u drugim oblastima od javnog interesa.

Picerija i restoran

Javni rad trajaće 5 mjeseci, a na nivou Crne Gore biće uposlena 422 nezaposlena lica sa evidencije Zavoda. Nakon završetka konkursa i izbora, biće poznato i koliko će njih biti angažovano posebno u svakoj opštini. Za finansiranje javnog rada opredijeljeno je 680 hiljada eura.

Učešće Zavoda u finansiranju programa javnog rada zavisi od broja učesnika javnog rada i na mjesečnom nivou ne može prelaziti ukupne troškove minimalne zarade u Crnoj Gori.

Ciljevi realizacije programa javnog rada su: zapošljavanje nezaposlenih lica na privremenim netržišnim poslovima pružanja podrške starim licima u stanju socijalne potrebe, zapošljavanje nezaposlenih lica na privremenim netržišnim poslovima pružanja podrške licima sa invaliditetom u centrima, udruženjima i u kući, zapošljavanje nezaposlenih lica na privremenim netržišnim poslovima u drugim oblastima od javnog interesa.

Podnosilac zahtjeva može samostalno ili u saradnji sa partnerom/ima realizovati program javnog rada a krajnji rok za prijem zahtjeva za učešće na konkursu je 15.03.2019.godine u 15 h.

Zahtjev za realizaciju javnog rada podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa sajta Zavoda: http://www.zzzcg.me.

Prateća dokumentacija podnosi se u dva primjerka, u originalu ili kao ovjerena kopija originala. Šalju se kao preporučena pošiljka ili se lično predaju na adresu: Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Bulevar revolucije br. 5, Podgorica.

Sastavni dio Konkursa je Uputstvo za podnošenje zahtjeva za realizaciju javnog rada, dostupno na adresi: http://www.zzzcg.me.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code