Početna Društvo SAČUVATI PLAŽU „LAZARET“ U MELJINAMA

SAČUVATI PLAŽU „LAZARET“ U MELJINAMA

0

plaza lazaret 1Plaža u Meljinama mora biti očuvana kao jedna od najprepoznatljivijih lokacija u Herceg Novom, zaključeno je na sastanku povodom izgradnje kanalizacione mreže u ovoj opštini, koji je održan na inicijativu Ministarstva održivog razvoja i turizma.
Na sastanku je razgovarano o izgradnji dijela potisnog cjevovoda kojim se prečišćene vode iz postrojenja za tretman otpadnih voda ispuštaju u more. Predstavnici izvođača informisali su prisutne da se pripremne aktivnosti za obavljanje složenih radova (spajanja čeličnih cijevi podvodnog ispusta i armirano betonskih prstenova za njihovo učvršćivanje na dnu mora), odvijaju planiranom dinamikom. Glavnim projektom definisani su minimalni gabariti platforme na kojoj treba da se obave navedeni poslovi, a kao najpogodnija lokacija određena je plaža u Meljinama. Planirano je da priprema platforme obuhvati i aktivnosti postavljanja privremenog betonskog sloja kojim se obezbjeđuje njena stabilnost, a time i garantuje da će se poslovi pripreme cjevovoda realizovati u skladu sa projektom i definisanim kvalitetom izrade.
Ipak, zaključeno je da je ova plaža duže od jednog vijeka jedna od najvažnijih i najprepoznatljivijih lokacija turističke ponude u Herceg Novom. Iskazano je razumijevanje za bojazan i negodovanje mještana Meljina zbog postavljanja privremene betonske paltforme. Generalni direktor Stanković i predstavnik Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su naglasili da je učinjen propust. Jer, mještani Meljina i Javno preduzeće nijesu bili pravovremeno informisani o namjeri izvođača radova. Ukazano je da takav pristup ne doprinosi uspostavljanju i jačanju međusobnog povjerenja.
Zbog toga je dogovoreno da u narednom periodu investitor, odnosno Opština Hereceg Novi, u saradnji sa izvođačem, prije otpočinjanja radova, organizuje sastanke na kojima će se građani djelova Herceg Novog na kojima je planirana izgradnja cjevovoda, upoznati sa svim detaljima. Obaveza izvođača radova i svih subjekata uključenih i nadležnih za realizaciju ovog dijela aktivnosti, da započete poslove, uključujući i dovođenje plaže u Meljinama u stanje prije otpočinjanja izgradnje platforme, realizuju u skladu sa planiranom dinamikom do 30. juna ove godine. Izvođač radova je potvrdio da će u potpunosti ispoštovati plan.
Izvođač je preuzeo obavezu i da do 30. juna nadoknadi kašnjenje u izgradnji kanalizaione mreže u odnosu na planiranu dinamiku radova. Umjesto 6 angažovao je 10 ekipa, a planira angažovanje još tri.
U radu sastanka su učestvovali: generalni direktor u Ministarstvu Siniša Stanković, predstavnici kompanije Celtikcioglu koja izvodi radove na izgradnji kanalizacione mreže u Herceg Novom na čelu sa predsjednikom Odbora direktora g. Adnanom Celtikciogluom, Opštine Herceg Novi, DOO Vodacom, Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i Dahlema (konsultanske firme iz Njemačke koja obavlja nadzor nad izvođenjem radova).

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code