Saznajte što se mijenja u prostoru Kumbora izmjenama DSL-a

Saznajte što se mijenja u prostoru Kumbora izmjenama DSL-a

2
Podijeli

Javna prezentacija Nacrta Izmjena i dopuna Državne studije lokacije Sektor 5 i Nacrta izvještaja o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu biće održana u petak, 21. secembra u 12 h, u velikoj Sali Opštine Herceg Novi, obavještavaju iz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju.

Podsjećamo da je do 28. decembra u toku javna rasprava o ovim dokumentima u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Picerija i restoran

Prijedlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati na mejl adresu: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19 u Podgorici, zaključno sa 28. decembrom ove godine. Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu dostupni su na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Inicijativu za izradu Izmjena i dopuna DSL-a podnijela je kompanija Carine doo, čije se parcele nalaze u obuhvatu zone A, u okviru važeće DSL Sektor 5, sa zahtjevom da se kroz izradu novog planskog rješenja preispita mogućnost povećanja urbanističkih parametara na parcelama u njihovom vlasništvu. Takođe, iste zahtjeve podnijeli su vlasnici preostalih parcela u okviru zone A, prilikom održavanja javne rasprave izmjena i dopuna plana za susjednu zonu B istog planskog dokumenta.

Izmjene i dopune DSL-a neophodne su radi uvažavanja smjernica plana višeg reda, odnosno Prostornog plana posebne namjene za obalno područje, kao i svih mjera zaštite na ovom prostoru. Izmjene i dopune DSL se rade za period do donošenja Plana generalne regulacije.

Kako se navodi u dokumentu, Izmjene i dopune DSL obuhvataju zonu A koja se u istočnom dijelu graniči sa kasarnom Kumbor i obuhvata izgrađene objekte koji su u funkciji individualnog stanovanja, dok je na jednoj parceli dječije igralište. Površina kopnenog dijela je 3,6 ha. Obuhvat izmjena i dopuna DSL na moru je udaljenosti 200 m od obale. Izmjene i dopune DSL obuhvataju dio površine DSL Sektor 5 iz 2013. godine, i to zona B – prostor bivše kasarne “Orijenski Bataljon”, na kome je započeta izgradnja kompleksa Porto Novi. Najvećim dijelom zahvata gazduje preduzeće Azmont Investments, koji posjeduje pravo dugoročnog zakupa ove lokacije. Površina zahvata Izmjena i dopuna DSL iznosi 15.86 ha.

Površina zahvata na kopnu, uključujući dio morskog akvatorijuma unutar parcele za sport i rekreaciju, iznosi 4.18ha, a površina mora 11.68ha.

S obzirom da ovaj prostor predstavlja integralni dio zaštićene okoline Prirodnog kulturno istorijskog područja Kotora upisanog na listu svjetske baštine UNESCO-a, prilikom izrade planskog rješenja poštovane su i odredbe Zakona o zaštiti kulturnih dobara i Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora.

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna DSL-a biće iz budžeta Vlade, u visini od 5 hiljada eura, a rok za izradu je 5 mjeseci od imenovanja rukovodioca izrade planksog dokumenta.

2 Komentari

Ostavite komentar

*

code