SISTEM KVALITETA PASOŠ ZA EVROPSKU UNIJU

SISTEM KVALITETA PASOŠ ZA EVROPSKU UNIJU

87
0
Podijeli

sqm tivat2 2013Savjetovanje o kvalitetu, unaprjeđenju menadženta kvalitetom kao i bezbijednosti i zdravlja ljudi i zaštite životne sredine, pod nazivom SQM 2013. nakon dva dana, sjutra završava u Tivtu.
Posebno važan aspekt ovogodišnjeg 17. savjetovanja jeste što se održava u trenutku kada Crna Gora aplicira za prijem u Svjetsku trgovinsku organizaciju, kazala je za Radio Jadran, potpredsjednica Privredne komore Crne Gore, Ljiljana Filipović. Poznato je da slobodan promet robe odnosno tehnička regulativa koja to podrazumijeva predstavljaju sastavni dio pregovora za članstvo u EU.

„Predstoji nam usavršavanje zakonodavstva, njegova implementacija u oblasti slobodnog prometa robe, nov sistem organizovanja kontrole, edukacije i stalno preispitavanje kako našeg tako i monitoringa EU” – kaže Filipovićka.
Uvođenje standarda u poslovanje crnogorskih preduzeća od izuzetnog je značaja za podizanje konkurentnosti privrede.
„Koliko god uvođenje standarda bilo neobavezno sa formalne strane, potvrda kvaliteta osvjedočena u sertifikatu da je kompanija ispunila zahtjeve koje konkretni standard propisuje, najbolja je ulaznica za međunarodno tržište. To je ne samo važno za konkurentnost na domaćem, već i na međunarodnom tržištu” – ističe potpredsjendica Privredne komore Crne Gore.
Standard i kavlitet samo su neki od glavnih „propusnica” za ulazak u porodicu evropskih zemalja. Crna Gora napreduje u procesu integracija i redovno dobija pohvale sa evropskih adresa, ali i uputstva šta je još potrebno dorađivati i mijenjati. No, pred Crnom Gorom je i dalje još mnogo posla, tako da je jedna od tema današnjeg okruglog stola i strategija za slobodan promet robe.
„Riječ je o tehničkim propisima i standardima, šta je ono što bi konkretno trebalo uraditi i mijenjati, koliko je novca za sve to potrebno, kao i koja je dinamika kojom će Crna Gora ići da bi ispunila i usaglasila svoje poslovanje sa EU”.
Inače, tokom jučerašnjeg dana razmotrene su bitne teme, kao na primjer one koje su se odnosile na društvenu odgovornost. Posebno su bili značajni „savjeti” stručnih lica koji su se odnosili na poslovanje preduzeća, pri čemu je naglašeno da je prošlo vrijeme kad su se preduzeća bavila „sama sobom”.
„Glavno usmjerenje bi trebalo da bude na zadovoljenje potreba i očekivanja korisnika kad je riječ o proizvodima, dakle – ne samo polazište da je potrebno nešto proizvesti već i prodati, tj. unaprijed „projektovati” ko je naš potrošač” – objašnjava Ljiljana Filipović.
Dvodnevno 17. Savjetovanje SQM u Tivtu organizovao je Centar za kavlitet i Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet i časopis „Kavlitet & izvrsnost”. Suorganizator je Privredna komora Crne Gore i njen Odbor za kvalitet.

Picerija i restoran

 

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code