STARI ODBOR DIREKTORA NOVI POSLOVNI REKORD LUKE KOTOR

STARI ODBOR DIREKTORA NOVI POSLOVNI REKORD LUKE KOTOR

127
0
Podijeli

luka kotor sast1U prethodnoj godini ostvaren je novi poslovni rekord Luke Kotor AD. Ukupan prihod povećan je u odnosu na 2011. godinu 29,51%, tako da je dostigao iznos od 2.466.726 eura. Bruto dobit je uvećana 41,36% i iznosi 973.437 eura. Ukupni troškovi iznosili su 1.493.292 eura, odnosno 22,87%, saopšteno je nakon Skupštine akcionara. Skupštiina je, uz prisustvo 91,05% predstavnika ili vlasnika akcija, prihvatila izvještaj o poslovanju Društva i Izvještaj o reviziji finansijskih iskaza za 2012. godinu, u kojima su sadržani podaci o izuzetno vrijednim poslovnim rezultatima.
luka kotor sast2Tokom 2012. godine zabilježen je dolazak 343 broda, što je za 8,20% više u odnosu na prethodnu, dok je bilo 1454 jahti, što predstavlja uvećanje od 18,79%. Broj putnika iznosio je 251 042, što je takođe uvećanje u odnosu na prethodnu godinu za 28,63%.
Skupština je na prijedlog Odbora direktora jednoglasno odlučila da se akcionarima dobit od 772.446 eura ili 87,48% raspodijeli kao dividenda u obliku akcija, a 110.538 eura ili 12,52% kao dividenda u novčanom iznosu. Odluka je zasnovana na potrebi da se ovogodišnji neto profit usmjeri prvenstveno u povećanje akcijskog kapitala, kao i da se zadrži kontinuitet u isplati dividende u novčanim iznosima.
Akcionari su odlučili da se članstvo u Odboru direktora povjeri Borislavu Kašćelanu, dr Nikoli Konjeviću, dr Nikoli Dragomanoviću, dr Editi Starović i Vasiliju Vidoviću, koji su u ranijem periodu uspješno rukovodili kompanijom.
Na Skupštini su najavljenje buduće investicione aktivnosti, prvenstveno izgradnja putničkog terminala.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code