Početna Društvo Stevan Katić: O sezoni, budžetu, projektima, kolektoru, televiziji…

Stevan Katić: O sezoni, budžetu, projektima, kolektoru, televiziji…

90

Uprkos manjem broju gostiju u julu iz Srbije i BiH, ohrabruju podaci o povećanju sa istočnoevropskog tržišta, kao i najave za ostatak sezone, kaže u intervjuu za Radio Jadran, predsjednik Opštine Herceg Novi, Stevan Katić.

On je zadovoljan dosadašnjim likvidnošću i prilivom sredstava budžeta. Najavljuje skori tehnički prijem kolektora, gradnju Autobuske stanice i javnih garaža. Priča o razlozima za neslaganje s Vladom, korišćenju donatorskih sredstava, djelovanju vladajuće koalicije u Herceg Novom (Demokrate, DF, Novska lista, SNP, SDP/URA).

U špicu smo sezone, ali turistička posjeta u prvoj polovini jula nije bila očekivana, ne samo u Herceg Novom, nego u cijeloj Crnoj Gori. Zašto je došlo do tzv.julske rupe u našem gradu?

Prema podacima koje sam dobio iz Turističke organizacije Herceg Novi, iako je grad u periodu juna i jula posjetilo 2% manje gostiju nego lani, broj noćenja je veći za 7,9% nego u istom periodu prošle godine. Ta negativna razlika u broju gostiju se ogleda u manjem broju turista iz regiona, sa najjačih emitivnih tržišta – Srbije i Bosne i Hercegovine. Možemo to objasniti nepovoljnim vremenskim uslovima koji su zasigurno važan faktor, ali i drugim, političkim faktorima koji nisu kreirani na lokalnom nivou, a mogli su imati uticaj na dolaske turista iz susjednih zemalja.

Ono što je važno dodati, zabilježen je rast broja turista sa istočnoevropskog tržišta, posebno iz Rusije i Ukrajine gdje imamo uvećanja od 20 do 30%, što vidimo kao rezultat promotivnih aktivnosti i povezivanja sa gradovima iz tog regiona.

Naplata boravišne takse je za oko 25% bolja nego prošle godine.

Podaci kojima raspolaže lokalna Turistička organizacija odnose se na individualni smještaj, ali siguran sam da će i statistika Monstata za kolektivni smještaj pokazati povećanje, s obzirom da su hoteli na teritoriji opštine dobro popunjeni i da su ohrabrujuće najave za ostatak sezone.

Kakva je likvidnost Opštine i kako se ostvaruje budžet?

Tokom prve polovine godine, zaključno sa 19. julom realizovano je oko 50% planiranih sredstava, što je na nivou prošle godine. Moramo da budemo zadovoljni prilivima i dosadašnjim ostvarenjem Budžeta, imajući u vidu da je Država usvojila izmjene zakonskih rješenja koje za posljedicu imaju smanjenje prihoda lokalnih uprava na primorju. Konkretan primjer su, recimo, prihodi od Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.

Trebalo nam je dvije godine da donekle konsolidujemo naslijeđene probleme, koji nas i danas tište. Kao što znate, Opština je ove godine imala i neplanirani izdatak koji se odnosi na aferu sa LED rasvjetom, a za šta smo morali da izdvojimo milion eura koji nismo planirali, zbog čega je izvjesno da će morati da dođe do rebalansa Budžeta.

Šta je sa kolektorom? Je li tehniki primljen i predat na održavanje hercegnovskom Vodovodu i kanalizaciji, s obzirom da je direktorica tog preduzeća javno saopštila da zbog niza nedostataka neće prihvatiti obavezu da brinu o nestručno urađenom poslu i po cijenu njene ostavke?

U toku je faza tehničkog prijema kolektora, a tek po završetku ovog postupka, kada bude ustanovljeno da sistem funkcioniše može se govoriti o predavanju na održavanje hercegnovskom „Vodovodu i kanalizaciji“. Formirane su dvije Komisije koje nadziru taj postupak – jednu smo formirali na predlog „Vodovoda i kanalizacije“ kao korisnički nadzor, dok je druga putem tendera izabrana da izvrši tehnički prijem kanalizacionog kolektora.

Za dvije godine upravljanja gradom koje izdvajate uspješno realizovane projekate, a koji će još čekati?

Teško da mogu da nabrojim sve što je urađeno u protekle dvije godine, a da nam to ne oduzme mnogo vremena. Osim toga, vi ste kao medij aktivno pratili aktivnosti lokalne uprave, na čemu smo zahvalni, pa ne sumnjam da su građani dobro informisani o brojnim postignućima.

Ako treba nešto da izdvojim, onda su to napori da uspješno dovedemo do kraja projekte koje smo zatekli nezavršene. Pomenuću završetak rekonstrukcije dijela Šetališta Pet Danica, završetak građevinskih radova na izgradnji kolektora i konačno uređenje puta na rivijeri, usvajanje Prostorno urbanističkog plana. Započeli smo izgradnju Dnevnog centra koja je godinama najavljivana i tako dalje. Takođe, usmjerili smo se na saradnju sa građanima i nastojali da doprinesemo uređenju brojnih naselja u svim dijelovima opštine, kako bismo osigurali građanima osnovne preduslove za kvalitetan život. Radili smo na unaprijeđenju socijalnih servisa, pomagali uređenje škola i vjerskih objekata, okrenuli se mladima, unaprijeđivali rad gradskih službi i komunalnih preduzeća, otvorili avanturistički park, radili na revitalizaciji objekata kulture, a uz sve to nastavili da pomažemo i podržavamo brojne projekte, manifestacije i organizacije koji su se pokazali kao važni za grad Herceg Novi i njegove građane. Vrijedi dodati, rezultati su proizašli i iz dobre komunikacije sa investitorima i preduzetnicima koji posluju na teritoriji grada, te sa partnerima i prijateljima iz cijele Evrope i svijeta.

Kada su u pitanju projekti koji su u planu, tu svakako treba istaći izgradnju Autobuske stanice, izgradnju poslovnih cenatara, turističkih objekata – hotela, javnih garaža i sportskih objekata, koji su prepoznati kao projekti od posebnog interesa za grad. Oni će se kao takvi naći u Mapi investicija, čija priprema je u završnoj fazi, a sve sa ciljem da dijelujemo proaktivno i nastojimo naći investitore zainteresovane za njihovu realizaciju kroz model javno-privatnog partnerstva.

Iz Fonda za podršku opštinama za predfinansiranje donatorskih projekata, Opštini Herceg Novi za šest projekata je dodijeljeno od početka godine najviše, 205,980 eura. O kojim projektima je riječ, kako teče njihova realizacija i kada treba sredstva vratiti?

Opština Herceg Novi maksimalno koristi zakonske mogućnosti koje ima prema Zakonu o finansiranju lokalnih samouprava, među koje spada i revolving fond za međunarodne projekte. Sredstva su povučena za projekat revitalizacije Kuće Iva Andrića, digitalizacije tvrđave Kanli Kula i druge manje projekte. Prema ugovoru, sredstva smo dužni da vratimo kada budu realizovane uplate od strane fondova u okviru kojih su projekti odobrni.

Koliko imate kontrolu trošenja budžetskih i donatorskih sredstava, s obzirom da je među koalicionim partnerima prije par mjeseci bilo dosta međusobnih optužbi zbog neracionalnosti i ostvarivanja ličnih umjesto javnih interesa?

Imam potpunu kontrolu izvršenja Budžeta Opštine, što je po Statutu nadležnost i odgovornost predsjednika Opštine. Sredstva Budžeta koriste se namjenski, za ono za šta su utvrđena, tačnije obaveze koje ima lokalna uprava i završetke projekata od interesa za grad.

Često javno prozivate Vladu i državnu adminstraciju, koja sporo reaguje na zahtjeve i predloge Opštine, odugovlači sa neophodnim saglasnostima, počev od Odluke o grbu i zastavi do Oduke o komunalnim naknadama i lokacije za školu u Igalu. Iz Vlade ne odgovaraju, ali i ne ubrzavaju stvari. Jeste li razmišljali da promijenite diplomatsku taktiku da bi se ostvarila neophodna saradnja sa Vladom u interesu grada, bez primjesa politike?

S obzirom da se mi kao lokalna uprava u komunikaciji sa državnim organima pridržavamo zakonskih ovlašćenja i mogućnosti, te poštujemo zvanične kanale obraćanja, ne vidim u kom smjeru možemo ili treba da promijenimo svoje djelovanje. Činjenica je da kada druga strana, u ovom slučaju Vlada Crne Gore, ne želi da sarađuje, tada su svi naši napori uzaludni.

Nažalost, jedini razlog tome vidimo u političkim neslaganjima, zbog kojih dopisi koji stižu iz Herceg Novog završavaju skrajnuti u ladicama Vladinih resora. Podsjetiću vas na samo jedan, ali vrlo jasan primjer, kada je premijer Marković u sred izborne kampanje javno izjavio da će školu u Igalu graditi samo „sa svojima“ – sve što je uslijedilo pokazalo je da, po riječima premijera, izgleda Herceg Novi više nije njihov, pa se tako, sa zanemarivanjem odnose prema ovom gradu.

Imajući sve ovo u vidu, predlažem da pitanje o promjeni taktike postavite Vladi Crne Gore. Volio bih da shvate koliko je ovakav njihov odnos loš za grad i cijelu državu, ali se ne nadam da će se to desiti, posebno imajući u vidu da je sljedeća godina izborna.

Herceg Novi i ovog ljeta ima dosta festivala, čak 12 tokom godine, a jedan od ključnih je i Hercegnovski filmski festival Montenegro film festival. Treba da počne 1. avgusta, a još nije saopšten program, što se nikada nije desilo. Pri tom, čujemo da će od ove godine biti ukinuta izuzetno vrijedna dokumetarna selekcija koju godinama uspješno potpisuje reditelj Vladimir Perović? Je li to tačno i što se dešava sa najprestižnijim festivalom na ovim prostorima?

Filmski festival Herceg Novi pripremljen je i Javna ustanova kulture „Herceg Fest“ će ovih dana objaviti program, koji je urađen, kao i prethodnih godina, u saradnji sa Ministarstvom kulture, a za koji je odgovoran Savjet Filmskog festivala. Kako sam informisan, očekuje nas bogat i kvalitetan festival.

Dokumentarna selekcija nije ukinuta, već ona dobija posebno mjesto. Naime, odlučeno je da će dokumentarna selekcija postati poseban program, tačnije revija dokumentarnog filma koja će biti održana u novembru, što je pilot projekat u saradnji sa prestižnim međunarodnim festivalom dokumentarnog filma Beldocs. Na ovaj način biće posebno istaknuta dokumentarna selekcija, koja je prepoznata po kvalitetu, a o Filmskom festivalu će se govoriti tokom cijele godine. Takođe, na liniji cilja da Herceg Novi bude prepoznat kao filmska destinacija, u planu je organizacija niza filmskih projekcija tokom cijele godine, u saradnji sa brojnim partnerima.

Ima li novca i kadrova za skori početak programa javnog servisa Radio Televizije Herceg Novi?

O potrebi za Radio televizijom Herceg Novi govori se godinama, ali do sad niko nije realizovao takav projekat. Mi smo se odlučili za taj korak, obezbijedili sredstva u ovogodišnjem Budžetu i uskoro možemo očekivati da bude pušten signal. Naime, nabavljena je moderna oprema i opremljen je savremen studio za realizaciju radio i TV programa. Važno je istaći da je prvi put nakon 40 godina obnovljena oprema Radija Herceg Novi. Sada je na organima upravljanja lokalnog javnog radio-difuznog servisa RTV Herceg Novi da rade na rješavanju kadrovskih pitanja i sprovedu potrebne obuke, kako bismo u što skorijem roku gledali, slušali i čitali kvalitetan i moderan program.

Vladajuću koaliciju u Herceg Novom drži čvrsto i dalje želja da ostane na vlasti…Osjećate li da to ponekada previše košta Vas lično i grad?

Vladajuća koalicija nije na vlasti bilo čijom pukom željom, već voljom građana koji su nam dali legitimitet i mogućnost da radimo u interesu grada tokom četiri godine. Koalicija radi i funkcioniše, ne iz želje da ostane na vlasti, već iz, prije svega, potrebe da obnovimo naš grad, njegov ekonomski status koji je u velikoj mjeri urušen sramotnim privatizacionim procesima. Herceg Novi je prethodnih godina najviše koštala državna vlast i njeno ophođenje prema našem gradu i građanima. Nije mali broj primjera gdje visoki zvaničnici posjećuju turističke objekte u izgradnji, a zaobilaze, pored Opštine, i goruća pitanja poput Bolnice Meljine i Vektra Boke. Takav maćehinski odnos nikada neće, niti smije biti, zanemaren i opravdan sa bilo čije strane.

90 Komentari

 1. Katić, ako ništa drugo moli barem da se operu ulice! Poslije današnjeg kratkog pljuska grad zaudara na mokraću da je to nesnosno! Ali cijeli grad!

 2. Katic anemican, Tamara mu se petlja u svaku odluku. Mića mora da odobri Katiceve odluke inače ne prolaze. SNP mu vodi kabinet, lukavo mu sklonili Arsica kao šefa kabineta. SDP mu se uvukao pod kožu pa čuva Šimraka a samo je pitanje šta će odlučiti Krivokapic. Upropastice Demokrate u Herceg Novom i dopustice da isplivaju najgori iz njegove stranke samo zato što ne vodi računa o kvalitetnim ljudima iz svog odbora. Dopustio je da mu montiraju ljude i rješenja iz Podgorica umjesto da bude čvrstog stava da redovni stranački preletaci ne mogu da budu u vrhu stranke. Dobra saradnja sa Micom znači da je lokalac, što je za pohvalu obojici, ali moraju da daju više prostora ljudima koji znaju da rade. Ove saradnike što samo vole da se slikavaju maknite, koštaće vas glasova na sledećim izborima.

  • Demokrate nikad nisu bili ozbiljna politička partija od svog osnutka.Sav program im se zasnivao na prevari biračkog tijela(“Referendum i tačka !”) i stvaranju stalnog razdora među opozicijom.Tako da čovjek ne može reči što je bilo gore na crnogorskoj političkoj sceni pojava PAjovićevih naranđastih kravata ili Bečićevih crvenih.Uglavnom ovaj tupi priču ko DPS iz paralelnog svijeta koji nema veze sa Crnom gorom kakvu je običan čovijek poznaje.Sve u svemu dno dna.

 3. Ima li iko u HN da je zadovoljan prvo sa samim sobom pa onda sa vlascu i gradom???Pola vas nije cataru preslo ni vidjelo ista u zivotu!!!Da je vlast sjajna nije, ali nije nista gora od predhodne!!!Ko god na vlast dodje novljanima nikad niko nece valjat!Nije vam valjao Dejan, sad vam ne valja Mica pa vam ni sledeci nece valjat!!Niksa je bio dobar, pa kad su ga preveslali cijeli grad je cutao!!!Bolnica propada, vidjelo se koliko vas je bilo na proteste!!Jos malo pa cemo kao Cetinjani okupatore da pozdravljamo kako je krenulo!

 4. O jadnog li posvojceta kad cmizdri ” bili bi mi savrseni samo da se prema nama vlada Crne Gore ponasa macehinski”? Znam jednu pogranicnu opstinu iz susedne nam zemlje koja je za vreme YU imala pozavidne rezultate u svemu. Nakon raspada YU postepeno vladu tog lepog grada dobise partije sa nacionalnim predznakom druge susedne zemlje. I tako vladavina vi je bila vise okrenuta prema susednoj zemlji nego svojoj maticnoj tj gde zive, od koje zive, ciji pasos nose itd. Odgovor vlade se nastavio ogledati po smanjenim ulaganjima po onoj ” sto ste zeleli izvolite, trazite od onih koji su vam uzori “. Tako i bi i prelepi gradis na kraju opustosi! Prateci odredjene dogadjaje, izjave i na nekin nacin otvorene negacije onih koji TRENUTNO vode ovaj grad, a sta ste ocekivali bolje? Sve dok se svoja licna ubedjenja stavljaju u kontekst mrznje i nepodanistavanja celnika ove drzave nama u ovom gradu nema boljitka!!! Da li HN zavisi od Palme, Raznjatovicke, Matica, Coleta, osoblja sa Trampovog dorucka, Kineza, jedino filmova iz Beograda (vezano za filmski festival)? Narod nije glup i ne treba da ponizava od ljudi koji vode grad i koji nisu cak cestitali drzavne praznike prosle godine, verovatno i ranijih godina? Da ne ocekujete mozda da vam se celnici vlade CG poklone i saviju kao pruce pred vama?

 5. Dobra pitanja
  Solidni odgovori
  Realno je
  Yreba veca efikasnost opstinke uprave
  A ve ca pomoc republickih organa ovoj.bokokototskoj opstini dragulju crnogorske obale
  Jer je centrala u podgorici

 6. Gradonacelnik evidentno nije upoznat sa cinjenicom da Filmski festival je institucija od nacijonalnog znacaja za kulturu,a taj status je dobio bas na osnovu tri takmicarske selekcije.
  Dozvolio je da ljudi u Herceg Fesetu kojima je filmsko stvaralastvo skroz nepoznato i u zivotu nisu ucestvovali u nekom filmskom projektu odlucuju i urusavaju festival,nadam se da nije zbog sitnih finacismih koristi pojedinaca

 7. Gospodin Katic ne snosi krivicu za unistavanje Filmskog festivala. Krivica je na nadobudnim neznalicama koje sada vode kulturu i koje su ga obmanule. Festival je dobio status institucije od posebnog znacaja za kulturu Crne Gore upravo zbog tri takmicarske selekcije , igrani film, dokumentarni film, studentski film. Izbacivanjem takmicarske sekekcije dokumentarnog i uvodjenjem ad hoc private revije Beldoksa festival vise nema argumente, te je vec pokrenuta inicijativa da Ministarstvo preispita status posebnog interesa. Kada se doda cinjenica da je ispred HF o festivalu odlucivao covjek koji je punio kamere kasetama bez dana skole , da je selektor igranog za ovu godinu potpuni anonimac u svijetu filma, onda pitanja valja postaviti Savjetu festivalla, Herceg festu, a I Ministarstvu koje pokazuje potpunu nebrigu. Nije za ocekivati da gospodin Katic zna sve ovo, on prica ono sto mu sluzbe serviraju.

  • Milan Zmukic je odavno umro. Zoran Zivkovic je u penziji. Stevo Koprivica je sklonjen. Jelena Miseljic i Ivan Marinovic digli ruke. Festival je predat podgorickim ekspertima i novskim diletantima. Svaka prica je izlisna.

 8. Sve u svemu ovaj Katić nije loš čovjek, malo mi se Mića tu ne uklapa, ali njegovih 500 glasova je prevagnulo. Prema tome ,tražili ste , gledajte. E i da ne zaboravim, Zvezda, pa onda grad.

 9. Uvaženi gospodine Katiću, prozboriste li ne daj bože koju riječ o izgradnji škole u Igalu? Ne mogu stvarno da čitam ove bajke gore…

 10. Za druge stvari neznam,ali lokalnaTV je totalni promašaj ili bolje reći glupost.To će biti jama bez dna.Na sreću,ova vlast neće još dugo pa će se i TV ukinuti.

 11. Gdine Katicu,ko boga vas molim da sprijecite Simraka koji je koordinator za formiranje tv-a (ne znam kakve on veze ima s televizijom,osim sto je kao mali pogledao 4 epizode serije’Salas u malom ritu’,da postavi Antonija Pusica za direktora te Tv jer bi to bila komedija.

 12. Za ove sto brane Stevana Kat(n)ica, hoće li da vam pokažem koliko sam ga puta pismeno opominjao i molio da postuje zakon, jer će Opstina platiti kaznu??? Hocete li da vam pokažem priznanicu, gdje je Katić potrošio nekoliko Sudskih troškova i obeštećenja…nemilosrdno razbacujući se sa parama gradjana??? Hocete li da vidite kako funkcionišu kumovske veze, a sve za sitne interese? Hocete li ljubitelji Katica da vidite kako gradonacelnik gubi svaki opštinski spor, a sve zbog njegovih nesmotrenih i bezobzirnih odluka ili još gore njegovih ličnih pritisaka na razne Opštinske Sekretarijate??? Vise valja mali prst Jokica nego 100 Katica.

 13. Pitanje za radio Jadran?
  Možete li molim vas da napravite opciju javnog komentarisanja, jer svi takozvani botovi se baš opuste koja god vijest da se objavi na vašem portalu, dok ih recimo na FB nema da sa svojih ličnih profila upute kritike ili pohvale. Dok god takvi od ovoga žive i komentarima koji ne donose napredak gradu huškaju narod politizujući sve, ovdje nema sreće. Samo transparentno i javno. Gospodinu Stevanu sve čestitke na predanom i poštenom radu!

 14. Da li je moguce da gradonacelnik nije svijestan koliku stetu je nanio time sto podrzava da Filmski festival ostane bez jedne od tri takmicarske kategorije i postane promoter privatnog festivala Beldoks.

 15. Reče predsjednik da se nema toliko vremena da nabroji sve realizovane projekte u protekle 2 godine. Štedi čovjek vrijeme , ali ,pokazuje i izvanredan smisao za humor . A, svi veliki projekti, su u fazi tehničkih snimanja, konsolidiranja , zavrsnih ispitivanja , proaktivnog djelovanja , očekivanih investiranja , kulturnih stimuliranja, itd i tome slično . Kapa dolje , za sva ulična betoniranja , asfaltiranja ,rekonstruiranja, parkiranja i sva vaša sitnopiljarska dostignuća .Bez uvrede , jako me podsjećate na neponovljivog Miodraga Petrovića Čkalju . Pardon ,da niste možda nešto u rodu ? ! ? .

 16. Šta reci, osim da ova vlast nema minimum kapaciteta da bilo sto korisno uradi za Herceg Novi. Nemaju trunku znanja , a inventivnost i inovantivnost su za njih Španska sela.
  Novi je došao na dno, sto potvrdjuje palanački nivo , primitivizam i na kraju grad ima sadržaje i turističku ponudu
  na najnižoj razini u svoj istoriji.

 17. A kakvog bi predsjednika htjeli, kad vam Katić ne valja ? Realan je. Šta može i da se uradi i kaže više za Novi kad je sve opljačkano zadnih 20 godina ? Podgorica mu isisava život (pare). Partitokratija je omča koja steže svaku sredinu, pa i novsku. Ljudi su u partijama da spasu ličnu egzistenciju – to je jasno, ali prvi DPS, kao najveća partija koja drži vlast u državi i državnu kasu – to mora da mijenja. Sve drugo je smjejurija. Ne može se ništa uraditi na lokalnom nivou a da se ne pita centralna uprava u Podgorici. Žalosno da ima komentatora na portalu a da ne žele da to shvate.

  • Prebaci na Pg ekspertu. Lokalna glupost,kumovi i neznanje kao i ti sto to podrzavas su razlozi propasti ovog lijepog grada. Pogledaj se u ogledalu, nemoj da se prepadnes

  • Vasu crkvu?

   Stvarno je nenormalno da institucija opstine pomaze neku vjersku zajednicu, jer sve (registrovane) religijske zajednice u Crnoj Gori su oslobodjene poreza i dobijaju namjenska sretstva iz budzeta koja nisu nimalo mala.

   Vaša crkva bi mogla, na primjer, da odvoji 10% prihoda i uloži ih u neki ozbiljan i preko potreban infrastrukturni objekat u gradu, evo na primjer da odvoji dio zljišta da se sagradi škola u Igalu…

   • Davala je crkva, nije da nije. Mnogo toga, je crkveno nekad bilo. Ogromno je imanje bilo Manastira Savine, preko vojne bolnice, benziske, zgrade prvoborca pa do Murisica. Manastira Topla ne bas toliko ali ni mnogo manje….. I sta, sad, nikad vise 1918 i tako to…. Treba jos da daje, malo je!!!!

 18. Kad imamo maćehinski odnos države prema ovom našem gradu teško je svima …pa i onim što su na državnim jaslama a zalud smo pogranična opština koja bi morala daleko naprednija biti !

 19. Hvalite se sta ste ucinili za grad veliko NISTA. Prvo redovno izmirujte plate , stipendije ceka se po 4 mjeseca na to sramota.Samo hvaljenje .Gradjanima je toga dosta.Ne moze se nigdje u gradu parkirati po 3 puta se kruzi kolima da bi se poplacali racuni.Sve puste price. Kritikovali ste druge a vi zaposljavate svoje barem ste trebali biti posteni u tom smislu ali još gore radite.Nema vlasti koja ce raditi za narod i za njihovo dobro svi gledaju samo sebe.

 20. Predsednik je kao onomad Kostunica, neobavjesten
  Da, dokumentarna selekcija je bez obrazlozenja ukinuta. Za jesen ce se preuzeti Beldox, privatni festival dokumentarnog filma iz Beograda, sa bajatom proslogodisnjom selekcijom. Festival se urusio po svim osnovama, ko je selektor, ko je ditektor, sta rade? Ako nam je prrdsednik dao
  Nemaju informaciju o festivalu, zasto bi mu vjerovali i ostalo?

  • Sve pohvale za predsjednika opstine sto pozdravlja promociju privatnog kontraverznog festivala Beldoks koji je bio tokom maja u Beogradu ,a u H.Novome ce imati reviju tokom novembra mijeseca

 21. Da bi govorio o nečemu, Katiću, prvo bi trebalo da posjeduješ makar osnovnu informaciju, što naravno nije slučaj čak ni kad je Filmski festival u pitanju! Tolika količina neznanja po svim osnovama, opasna je za sve nas pa i za tebe samog. Potvrdiće se kad tad

  • Gradonacelnik sigurno ima dobru komunikaciju sa distributerima filmova,
   Treba covijeka razumijeti,ne moze se samo od plate zivjeti

 22. Kad vidim da se prica o nekim minornim investicijama, kao sto je betoniranje/asfaltiranje 20 metara puta ili slicno i to se uzima kao neka ozbiljna investicija, muka mi je. Kad ce zapoceti rekonstrukcija bilo koje ulice, eto npr glavne gradske ulice? Javne garaze se tek usput pominju, nigdje projekta i plana, a ocajnicki nam trebaju. Komunalno odrzavanje na najnizem nivou – ulice prljave, porasla trava do puta, smece, neobiljezena vertikalna i horizontalna signalizacija itd. Ako vec je nemoguce napraviti novo, makar mozemo odrzavati postojece…

 23. Eh kad bi uspjeli, gospodine predsjednice, da postavite, Vi, ili ko je vec zaduzen, dva kamena i komad daske na autobuskom stajalistu kod Doma Zdravlja,da konacno putnici-vecinom stari, iznemogli i osiromaseni – nasi sugradjani imaju gdje da sjednu.Ali avaj dzaba prica…..

 24. Demokrate i Novska Lista nista nijesu ispunile od predizbornog obecanja pogotovo sto se tice postenih konkursa jer su zaposlile sve svoje pulene jedino donekle je ostao dosledan DF i to ce nadam se gradjani prepoznat kad budu izbori a sto se tice Katica lupa brate da se covjek zapita dali zivi u ovom gradu.

 25. Bolje da ste uradilo Intervju sa Micom, on se svakako pita. Iskreno medju gorim vlastima do sada koju ću opet glasati samo da ne bude DPS. Mada do je žalosno. Umjesto da se iskreno sjedine sa Frontom i Simoninom i naprave ozbiljnu školovanu vlast, Demokrate se udružile s Micom da udaraju po Frontu.

 26. Uradili ste dosta dobrog za grad , ili se bar trudite , to je tačno ! Ono što nije tačno i što ne valja u radu koalicije , prevashodno gledate da u svakoj mogućoj varijanti krpite rupe u budžetu udarajući na građane. Kakav bre parking turizam ? Kakvo održavanje vodomjera ? O čemu bre pričate ?
  Usput ,zapošljavate ljude po istom modelu po kojem je režim uništio Crnu Goru. Znači nije važna provesija , struka i znanje nego podobnost i privrženost partiji. Pretrpali ste opštinu i sve firme uvezane sa opštinom , sve kadrovi Novska lista ,demokrate …. Ok , kako to da na ključnim pozicijama imate ljude koji nisu po profesiji sposobni da upravljaju tim resorima ?
  Sumiram , rasteretite građane harača da bi razvijali parking kompaniju i seljački parking turizam , budite malo pametni pa smislite kako da zaradite novac a da to ne bude na štetu stanovnika Herceg Novog. Počnite od smanjenja broja uhljeba. Možda ćete izgubiti 100-200 uhljeba koji vas biraju po direktivi ,ali ćete dobiti povjerenje 500 novih građana kada vide da se radi profesionalno

 27. E moj Katiću i ti i tvoje Demokrate ste samo jedna obična la…. grupa. Narod to prepoznaje i pišite ZBOGOM. Provaljen si sasvim izjavama i obećanjima. Nevalja ti država, A POGLEDAJ SEBE. Znamo da ti je vlast mila i da sve činiš zbog sebe a ne zbog grada. Zato nemoj više ni krivnje ni obećanja. NAROD TI SE SMIJE,

 28. Meni nije jasno sto ovaj prica podigli porez na nekretnine, podigli turisticku taksu, podigli cijenu vode, povecali parking da se naplacuje do Poda i tako dalje, to je ogledalo Demokrata i ove persone a o zaposljavanju djecurlije o tome se moze knjiga napisat.

  • Ja sam iskreno zahvalan Opstini Herceg Novi i ne znam o cemu ovaj covek prica osim sto mu verovatno zbog politickih razloga smeta ovaj covek za koga iskreno smatram da je pravi gospodin kakvog Herceg Novi zasluzuje.Primera radi, imam stan slicne kvadrature i ovde i u Tivtu.Za ovu godinu sam dobio porez za skoro 50% veci u Tivtu nego u Herceg Novom,a i voda je skoro duplo skuplja u Tivtu,tako da sam vrlo blizu odluke da taj stan zamenim sa jos jednim u prelepom Herceg Novom.

   • Mashala. Dva stana u Boki. Ima se, moze se. Slobodno zamjenite taj stan u Tivtu za još jedan u Novom. Tivat je bez veze. Ne smrdi, nigdje opuška na ulici, riva uveče puna nekog svijeta, stalna kulturna dešavanja, nećemo pominjati odvratni Porto Montenegro koji ništa ne valja. Dodjite vi ovamo, jeftinije je, prljavo je, dešavanja su nam izmedju La Bambe i crkve, pa ko šta voli. Dobrodošli u grad stepenica / to imamo/, zelenila / smrdelja i obrezanih palmi/, slikara / svi su pokojni/, pisaca / nidje jednog/ , kolektora koji ne rade, parkinga koji će vam i poslednji cent iz džepa uzeti, razrovanog šetališta, da ne nabrajamo sve ljepote grada pod Orjenom , duhovnog epicentra Crne Gore, Srbije i Republike Srpske.

 29. Velika podrska za Katica. Svaka cast, samo naprijed. Rezultati se vide i ako Drzava i vlada podmecu nogu, vidi to i narod ovog grada.

  • Vidimo. Povecao Katic porez, povecao boravisnu taksu, zaposljava sve osim Novljana, parking do Poda naplacuje, padne kisa grad poplavljen, kolektora nema…
   Sve to narod vidi. A drzava podmece nogu tako sto ti je dovela Azmont i investicije od milijardu evra? Jedina greska drzave je sto nije zatvorila granice devedesetih, danas bi Novi cvjetao.

 30. Mene zanima zasto meni u kontrolu soba dolaze ljudi sa sjevera?Spada li i to u tu politiku razvoja Novog?Da dovodis ljude sa sjevera da rade u opstini dok Novljane ceras da bjeze odavde jer tebi politicki ne odgovaraju?i za to je kriva vlada?oni te nacerali da zaposljavas sjever?

 31. Novi odavno treba obilaznicu.
  Novi treba parking.
  Novi treba tur. Savez koji moze nesto vise od piljarskog sajma na najacim lokacijama u gradu.
  Novi treba ozbiljnog direktora komunalnog.
  Novi treba uglednog gradonacelnika i td..
  Novi treba veći granicni prelaz i efikasnije sluzbenike na njemu.
  Do tada samo mozete da se sluzite neistinitim podacima vase statistike.
  A do tada neka nam je bog upomoć.

 32. Spominju se javne garaze onako usput. Nema ih ni na vidiku a grad je zagusen od auta a parking servis terorise gradjane , prije svega lokalno stanovnistvo. Svake godine isto. Hocemo rjesenje !

 33. Sve pohvale za lokalnu vlast na celu sa Stevanom Katicem, jer se maksimalno trude da Herceg Novom vraye stari sjaj, dobro gradjani znaju da nema novcanih sredstava i da dosta toga ne zavisi od opstine, ali sve pohvale jos jednom, jer ste za dvije godine vise uradili, nego svi prethodnici za 20godina. Pocev od lokalnih puteva, setalista, igealista, manifestacija, avanturistickog parka, trotoara, sredjenih zelenih povrsina, opstinskog hotela, ubrzo autobusle stanice, kolektora itd..
  Ljudima je tesko ugoditi, nikad nece svi biti zadovokjni, ali treba realno gledati. Sto se tice sezone, sta nudimo kao ljudi dobro imaamo i ovoliko gostiju, privatni smjestaj je digao cijene kao da su hoteli od 4 zvezdice, i uopste se ne posvete gostima. Boravisna taksa je svudje u CG 1e, pa.moze i u HN.
  Svaka cast! Idemo dalje, jos jace u nove projekte. Takodje, pohvaljujem i koalicione partnere.

 34. Kada stigne predsjednik neka obiđe šetalište i vidjeće iz prve ruke na šta mu grad liči. Glib, smrad, buka, barku za reklamiranje najgore muzike koja uznemirava kupače, vidjeće djecu na električnim motorima koji jure šetalištem i ugrožavaju sve druge učesnike… Dugačak bi ovo bio spisak ali dovoljno da se zainteresuje i uvjeri šta nudimo i zašto je sve manje gostiju. A projekti koje pominje su i dalje fantazija.

 35. Kako to tvrdite predsednice da imate kontrolu nad donatorskim sredstvima? Jeste li sigurni? Plasim se da Vas demantuju partneri u projektima.Proverite malo bolje saradnike ili cuvate koaliciju i po cenu pronevera?

 36. Bravoo! Svaka cast gospodinu Katicu!
  Znamo da radite sve najbolje za nas grad! samo da vam ne smetaju ovi polupismeni oko vas!

 37. Stevan Katic ce ostati zapamcen ako nista drugo onda po tome sto je u doba kada je on bio gradonacelnik urusen je renome Filmskog festivala nakon vise od trideset godina postojanja

 38. A rasvjeta koja ne radi na novom trotoaru u Igalu?Ko i kada ce je dovesti u funkciju?Ko i o cijem trosku ce promjeniti istu jer ova i da se popravi ne bi funkcionisala 2 dana?Sve izgleda kao da su postavila djeca iz 7 razreda Osnovne skole na casu kreativne nastave.

  • Zato sto je obezbjedila direktno ili indirektno strane donacije u vrijednosti od 250.000€.

   Treba pitati zašto Turisticka postoji kada su sa povecannim brojem zaposlenih napravili ovako katastrofalnu sezonu!!!!

   • E ovako se grad ne vodi sve sto ste obecali nista od toga.Rupe zakrpljene malo puta asfaltirano sve da se oci zamazu.Parking – naplacuju ulice ojadili narod dusu ce nam uzeti.Najgora vlast do sada . Sami sebe hvale. Oduzimaju od naroda gdje ce vam dusa . Necete dovjeka vladati.
    Neka vas je sramota .

   • cile mile* tacno ,ova cijedi grad kao niko ,ovi laju oko nje ,ona radi svoj posao,koliko talentovane i vrijedne djece nije moglo dobiti stipendije a ona 25000.Mi Novljani smo veoma glupi ,ona dode sa strane kao i mnogi,i odmah su bolji prijatelji od komsija sa kojim zive od rodenja- sve dok se ne razocaraju i bude kasno

   • Bas si ga Cile Mile. Službena putovanja i dnevnice na plaća opstina nego se placa iz proejrkata. Cifra koju pokunjen je višestruko veća. Toliko troše Mica, Pavle i kompanija koja se dokopala vlasti preko noći. Ona je bogata žena koja je bila i prije vlasti za razliku od drugih. Dosta manipulisanja. U DF je mnogo cijene a ti to nisi zato sto si neko smetalo u nekoj nižerazrednoj stranci.

  • Ja samo znam da ako ona dodje na posao, a rijetko dolazi, dolazi oko 11.00 a odlazi oko 12.30.
   Ne znam samo dokle to tako, zbog nje svi drugi ispadaju budale. A što se tiče putovanja, istina je. O trošku gradjana nije samo bila na sjeverni pol…

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code