Početna Ekonomija Strategija razvoja pomorske privrede do 2030. godine

Strategija razvoja pomorske privrede do 2030. godine

2

Vlada Crne Gore je 30. jula, na prijedlog Ministarstva saobraćaja i pomorstva donijela Strategiju razvoja pomorske privrede 2020-2030. godine sa Akcionim planom 2020-2021. godina.

Photo: Pixabay

Do sada nije izrađen sektorski strateški dokument koji bi prepoznao i valjano valorizovao razvojne potencijale ovog privrednog sektora.

Cilj Strategije je da prepozna i precizno definiše razvojne pravce u sektoru pomorske privrede u Crnoj Gori.

Izradom ovog dokumenta, kako je naglašeno iz Vlade, nastoji se osnažiti uloga sektora pomorske privrede u razvoju i konkurentnosti Crne Gore kroz jasno definisanu pomorsku politiku i inicijative održivog razvoja.

Plava ekonomija

Prilikom izrade Strategije razvoja pomorske privrede, posmatrane kroz prizmu „Plave ekonomije“, nisu obuhvaćeni samo osnovni segmenti pomorske privrede kao što su brodarstvo i usluge u pomorskom prevozu, brodogradnja, lučka infrastruktura, lučke usluge i ljudski resursi, već i sve druge srodne djelatnosti.

Plava ekonomija obuhvata sve privredne aktivnosti povezane sa morem ili obalnim područjima, a uključuje sektore kao što su ribarstvo, nautički turizam, istraživanje i proizvodnju ugljovodonika, kao i industrije u nastajanju, poput biotehnologije mora.

-Plava ekonomija podrazumijeva upotrebu morskih resursa za razvoj privrednih aktivnosti, na način prihvatljiv za životnu sredinu, odnosno morski ekosistem. Posebna pažnja posvećena je aktivnostima koje imaju za cilj jačanje administrativnih kapaciteta kako bi se stvorile pretpostavke za kvalitetnu realizaciju definisanih strateških ciljeva i pravovremeno usvajanje odgovarajućih korektivnih mjera- objađnjavaju iz Vlade.

Akcioni plan

Predviđena je i izrada Akcionog plana koji će predvidjti aktivnosti na daljem unaprjeđenju i ažuriranju Infromacionog sistema za pomorstvo, odnosno elektronske baze podataka o pomorcima, izdatim pomorskim dokumentima i ovlašćenjima o osposobljenosti i o njihovom plovidbenom stažu. Takođe eventualno revidiranje kriterijuma i načina kontrole obrazovnih institucija koje se bave obrazovanjem pomoraca, kao i centara za obuku pomoraca; usaglašavanje nadležnosti između nadležnih Ministarstava, po pitanju obrazovanja, obuke, socijalne i zdravstvene zaštite pomoraca. Ovi, planom biće obuhvaćena i izrada programa zapošljavanja pomorskih pripravnika na domaćim i stranim brodovima, uključivanje pomoraca u nacionalni sistem socijalne i zdravstvene zaštite po uzoru na druge pomorske zemlje i dr.

Strategija je donešena nakon javne rasprave u kojoj su učestvovali privredni subjekti, strukovna udruženja, nevladin sektor, obrazovne institucije i pojedinci, tako da je obezbijeđen visok kvalitet procesa koji je baziran upravo na saradnji obrađivača strateškog dokumenta sa zainteresovanom javnošću.

Strategiju razvoja pomorske privrede 2020-2030. sa Akcionim planom 2020-2021. možete preuzeti putem web adrese Ministarstva.

2 Komentari

  1. Strategija je da se otme od pomoraca koliko god i gdje god se moze, to vam je jedina strategija kao sto trenutno tim istim pomorcima koji odlaze da se tope na stranim kompanijama i taj isti novac unose u Crnu Goru niste obezbjedili da mogu uradit test u Crnoj Gori nego se neki s….k blizak vlasti utalio sa Dubrovcanima i deru ih sa 450 Eura za test koji kosta nepunih 100 Eura. E to vam je strategija g….e jedne, a to vam misli neko ko nema osim par poznanika nikoga u familiji koji je pomorac a sta li o vama misle pomorci i zele vam , nek vam je Bog u pomoci.

    24

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code