Početna Promo Studentima Fakulteta za menadžment predstavljena Strategija za mlade

Studentima Fakulteta za menadžment predstavljena Strategija za mlade

0

U saradnji sa Sekretarijatom za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi i Zavodom za zapošljavanje na Fakultetu za menadžment organizovana je prezentacija Strategije za mlade 2019-2022.

Studentima su strategiju predstavili samostalna savjetnica za omladinsku politiku, Jadranka Orlandić, samostalni savjetnik Vesna Vukašinović iz Zavoda za zapošljavanje i omladinski radnik Aleksandra Marić.

Strategijom za mlade LPAM 2019-2022 Opština Herceg Novi je prvi put dobila formalni dokument koji služi kao vodilja pri utvrđivanju ciljeva mjera i aktivnosti omladinske politike na opštinskom nivou.

· Unaprijeđen položaj mladih u društvu i stvoreni uslovi za efikasno sprovođenje omladinske politike;
· Unaprijeđeni uslovi i mehanizmi za aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka, razvoju zajednice, kreiranju politika i njihovom sprovođenju;
· Unaprijeđen broj, kvalitet i pristup servisima za podršku razvoju punih potencijala mladih u Opštini Herceg Novi (posebno pripadnika ranjivih grupa);
· Unaprijeđeno ekonomsko-socijalno učešće mladih i podrška dostizanju autonomije i adekvatnoig zaposlenja;
· Unaprijeđen nivo zdravlja i bezbjedonosne kulture mladih u Opštini Herceg Novi;

Strategija sadrži detaljan plan aktivnosti, kao što su planiranje i kreiranje odgovarajućih obuka, vršnjačku edukaciju. Ovim dokumentom je predviđeno i sprovođenje edukativnih programa u školama, omladinskom klubu i Kancelariji za mlade.
Za period 2019-2022 takođe je predviđeno pokretanje onlne platforme za mlade na lokalnom nivou.

Prezentacija je bila sjajna prilika da se studenti upoznaju kako sa samom Strategijom tako i da dobiju određene informacije i saznanja koja mogu biti korisna za njihove buduće karijere. Kako su studenti interaktivno učestvovali u razgovoru sa predstavnicima Opštine i Zavoda za zapošljavanje, tako je sama prezentacija protekla u izuzetno prijatnoj atmosferi.

Prodekan Fakulteta za menadžment doc.dr Nikša Grgurević iskoristio je priliku i zahvalio se timu koji je radio na razvoju Strategije za mlade, kao i predstavnicima koji su je predstavili zainteresovanim studentima Fakulteta za menadžment.

Prezentaciji je prisustvovao i savjetnik predsjednika Opštine Herceg Novi u oblasti investicija, Nenad Vitomirović.